farkın tanımı

Uygulandığı bağlama göre, terim farklılığının birkaç anlamı vardır.

Genel anlamda, farklılık, bir kişinin veya şeyin diğerinden ayırt edilebileceği nitelik veya özellik olarak anlaşılır . Örneğin, bir işe başvurma talebi üzerine, hem yazılı hem de sözlü olarak mükemmel İngilizce konuşan bir kişi, rakiplerinin lehine mutlak bir fark yaratacaktır.

Benzer şekilde, iki kişi, grup, şirket ve diğerleri arasında ortaya çıkan bir sorun veya konunun anlaşmazlığını veya anlaşmazlığını açıklamak istendiğinde , kelime farkı ortak dilde çok tekrarlayan bir şekilde kullanılır .

Son olarak, matematik alanında terimin özel bir katılımı ve ortak kullanımı vardır, çünkü aritmetiğin dört temel işleminden biri olan toplama, çarpma ve bölme işlemlerinden biri olan çıkarma işleminin sonucunu açıklamak için kullanılır. ve temelde belirli bir nicelikten oluşan, bir kısmını ortadan kaldıran ve sonra bu işlemin sonucuna fark adı verilecektir.