tıp etiği nedir »tanım ve kavram

Tıp etiği, sağlık çalışanlarının tedavi ettikleri hastalarla ilgili olarak her zaman doğru bir performans sergilemeleri için tıbbın faaliyetini düzenleyen etik ilkeleri teşvik etmekle ilgilenen etik dalıdır.

Tıp profesyonelleri arasında ilke ve değerleri destekleyen etik dalı: hastaların tedavisinde saygı ve vicdan

Diğer bir deyişle, belirli durumlarda yapılması ve yapılmaması gerekenlere ışık tutmalıdır.

Bu etik dalının önemi, özellikle teknolojik gelişmelerin ve bilimsel keşiflerin işlediği günümüz bağlamında tıbbi faaliyetlerin düzenlenmesi ve dolayısıyla yeni eylem olanakları açma ihtiyacından kaynaklanmaktadır.

Yani bu senaryo, çeşitli önerilerden bir hastalığı tedavi etme olasılığını getirmiştir, ancak elbette bunları kullanmak her zaman geçerli değildir ve bu noktada tıbbi etik, durumu düzenlemek ve hastaya yapacaklarını garanti etmek için müdahale etmelidir saygı ve vicdanla davranılmalıdır.

Tıp etiği, tıbbi eylemleri dört temel ilkeye göre yargılayacaktır: iyilik, zarar vermeme, adalet ve özerklik ve bu nedenle, doktorların ve sağlık bağlamında müdahale eden tüm aktörlerin eylemlerine kendileri rehberlik etmelidir.

Etik ile fırsatlar bir disiplindir ahlaki çalışma ve bu yaklaşımdan gösterecektir neyi insanların beklenen davranış yapmak şu ya da bu toplumu kadar .

Unutulmamalıdır ki ahlak , etik ile el ele giden , iyi ve kötü olarak düzenlenen ve simgelenen eylem ve davranışları ifade eden ve içinde bulundukları toplumun davranışlarına rehberlik edecek bir kavramdır. onlar empoze ediyorlar .

Temel olarak etiğin yaptığı, hangilerinin en değerli ve saygın davranış ve davranışlar olduğunu ve bunların tamamen zıt tarafta yer aldığını belirlemektir.

Daha sonra, bir kez tespit edildiklerinde, düzenlenecekler ve böylece neyin iyi, kötü, adil, adaletsiz, diğerleri arasında ve nihayetinde etik olarak neyin arzu edildiği ve neyin olmadığı konusunda sosyal olarak kabul edilecekler.

Örneğin etik, insanların geliştirdiği çoğu meslek ve faaliyette mevcuttur ve elbette antik çağlardan beri en önemli ve önemli disiplinlerden biri olan tıpta ağır bir yer sunmakta başarısız olamaz.

Tıp etiği veya tıbbi deontoloji , tıp uzmanlarının çalışmalarına ilham veren ve aynı zamanda rehberlik eden bir dizi norm ve ilkeyi bir araya getirir .

Her bir profesyonelin uyguladığı yöntemlerin ötesinde, tıp etiğinin önerdiği ilkelere doktor tarafından uyulmalı ve bunlara saygı duyulmalıdır.

Dünyadaki tüm tıp kuruluşlarının temel misyonu deontolojiyi teşvik etmek ve geliştirmek ve aynı zamanda geleceğin profesyonellerine ve pratisyen hekimlere bu konuda öğreten etik çalışmalarında ilkeleri ortaya koymaktır.

Elbette bunların herhangi bir şekilde ihlal edilmesi bir cezayı tetikleyecektir.

Önemli ilkeler: iyilik, özerklik, adalet ve zarar vermeme

En önde gelen ilkeler arasında: hayırseverlik (her zaman başkalarının yararına hareket etmeyi, önyargıları bir kenara bırakmayı ve başkalarının haklarını üstün kılma anlamına gelecektir. kendi iyiliğini sağlamak), özerklik (kural koyma ve dışarıdan baskıya düşmeme yeteneği), adalet (çeşitli koşullar nedeniyle ayrımcılık yapmadan herkese olması gerektiği gibi davranın, yani tüm hastalar aynı tedaviyi görmelidir) ve zarar vermeme (başkalarına herhangi bir şekilde doğrudan zarar verebilecek veya zarar verebilecek eylemlerden kaçınmayı ima eder).

Zararlı olmama ilkesi, hastaya doğrudan veya dolaylı zarar vermemek olan temel bir şeye bağlılığı ima ettiği için en ilgili olanı olarak kabul edilir.

Bir doktor bir hastaya bir tedavi veya cerrahi uygulama önerdiğinde, riskleri ve faydaları değerlendirmeli, tartmalı ve buna dayanarak söz konusu uygulamayı yapıp yapmamaya karar vermelidir.

Hastayı doğrudan etkileyen ve bir ameliyat veya tedavi olup olmayacağını söyleyebilmesini sağlayan özerklik ilkesine gelince, en sembolik örnek, hastanın iznini vermesinden oluşan bilgilendirilmiş onamdır. ve tıbbi bir muayenehanenin yaklaşmasından önce yazılı olarak kabul edilmesi.

Bu kabul, geçireceğiniz uygulamanın artıları ve eksileri hakkındaki bilginizi işaretleyecektir.