duyguların tanımı

Duygular, insanların akranları ve genel olarak çevre ile ilişki kurarken sahip oldukları tüm hisler ve hislerdir . Ancak bu kısa açıklama, insan duygularının oluşturduğu olgunun yorumlanmasının ve aydınlatılmasının, yapılan değerlendirmelerin muğlak olduğu ölçüde her zaman büyük bir sorun olduğunu belirtmek gerekir.

İnsanlarla diğer canlılar arasında ayırt edici bir unsur olarak bahsedebileceğimiz bir şey varsa, duygu ve hislerle, özellikle de karmaşık kabul edilenlerle ilgili olan her şeydir. Bu nedenle, bir kişinin ne olduğunu ve kimliğini tanımlarken merkezi önemi vardır.

İnsandaki duygular.

Duyguların neden temel olduğunu daha iyi anlamak için, diğer canlıların sahip olmadığı karmaşık bir duygu sistemi geliştiren tek kişinin insan olduğuna işaret etmeliyiz. Korku, neşe, üzüntü ya da öfke gibi fiziksel, bedensel ya da organik ile ilgili olan ve tüm hayvanların az ya da çok sahip olduğu duygulardan bahsedebilirken, insanın da kendine ait bir grubu vardır ve özel duygular.

Bu duygular, toplumda bir arada yaşama ve inşa ettiği karmaşık tarihsel yaşamdan geliştirdiği duygulardır. Bu anlamda kaygı, aşk, ıstırap, tutku, kızgınlık, intikam, mutluluk ya da depresyon gibi duyguların hepsi insan ruhunda var olan duygulardır, sadece vücudunda değil ve bu yüzden onları diğer hayvanlardan farklı kılıyoruz .

Duyguların önemi.

İnsan toplumları uzun bir süre önceki paragrafta bahsedilen bu karmaşık duyguların önemini inkar etti veya görmezden geldi. Psikoloji teorilerinin gelişmesiyle duygular, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başına kadar değil, bir birey olarak kişinin temel ve asli bir parçası olarak kabul edilmeye başlandı. Başkalarıyla birlikte yaşayan ve onu çevreleyen ve onu belirleyen bir ortama yerleştirilen sosyal bir varlık.

Bu şekilde, psikolojinin ve insan zihnini inceleyen bilimlerin gelişimi sayesinde, duyguların bir kişinin davranışını, düşünme şeklini ve eylemini anlamanın merkezinde olduğunu anlamak mümkün oldu. Bu, aile tarihi, kişinin yaşadığı bölge, kişinin yaşadığı ekonomik gerçeklik, tam bir sosyal hayata erişim ya da olmama gibi sayısız unsurdan etkilenir. Tüm bu unsurlar, bir kişinin temel ve karmaşık duygularını sınırlar ve onları diğerlerinden benzersiz kılar ve bu duygular için kimliğimizin çok önemli bir unsuru haline gelir.

Fotoğraf: iStock - ZoneCreative