potansiyel enerjinin tanımı

Potansiyel enerji yeteneği arasında organları uygulamaktadır kuvvetler sistemine sahip yapılandırmasına göre işi gerçekleştirmek için bir gövde üzerine örneğin, birbirlerine, potansiyel enerji olarak iş üretme kapasitesine sahip, enerji bir pozisyonda sonucu bir vücudun . Bu kabul edilebilir bir sistem veya sistem sunabilir işin ölçüsü depolanan enerjinin .

Daha sonra, bir cismin belirli bir referans seviyesine göre hareket ettirildiğinde, enerji biriktirecek bir konumda olacağı varsayılır.

Bir cisim belirli bir yüksekliğe kaldırıldığında, yerçekimi potansiyel enerjisi olarak bilinen şeyi kazanır ; Vücut düştüğünde, bu potansiyel enerji anında kinetik enerjiye dönüştürülecektir. Örneğin, bir roller coaster'ın arabaları, rotalarının en yüksek kısmında yerçekimi potansiyel enerjisine ulaşırlar, önceki enerjiye inmeye başladıklarında, dediğimiz gibi kinetiğe dönüştürülürler.

Potansiyel enerji bir şekilde bir kuvvetler alanıyla ilişkili skaler büyüklük olarak kabul edilir. Bir B noktasına göre bir A noktasının alan değerleri arasındaki fark, A ve B arasında hareket etmek için kuvvetin yaptığı işe eşit olacaktır.

Bu tür enerji şu şekilde sunulabilir: az önce açıkladığımız yerçekimsel potansiyel enerji , kimyasal enerji ve elastik potansiyel enerji .

Kimyasal potansiyel enerji , bir kinetik enerjiye dönüştürülür enerji yanma olan süreç . Benzinle çalışan arabalar, sahip olduğu potansiyel kimyasal enerjiden yararlanacak ve bu, yanmaya başladığında, aracı hareket ettirmek için yeterli enerji üretecektir.

Öte yandan, elastik potansiyel enerjisi , yukarıda bahsedilen deformasyona neden olan kuvvetlerin yaptığı iş sonucunda deforme olabilen bir katı içerisinde biriken iç enerji arttığında üretilir .

İnsanların yediği yiyecek, vücut onu serbest bıraktığında açığa çıkacak olan kimyasal enerji biçiminde potansiyel enerjiye sahiptir.