mastar halindeki fiillerin tanımı

Zaten bildiğimiz gibi, fiil, bir cümle içindeki eylemi ifade eden bir kelime türüdür. İspanyolca'da fiilleri incelerken çeşitli yönler buluyoruz: çekimleri, modları, zamanları veya kişisel olmayan biçimleri. Eldeki durumda, fiilin isim formları olarak da bilinen fiilin kişisel olmayan üç formunu oluşturan ulaç ve katılımcı ile birlikte mastardaki fiilleri analiz edeceğiz. Fiilin kişisel olmayan biçimlerinin isimlendirilmesinin, mastarın, ulaçın ve katılımcının kişisel sonlara sahip olmamasından kaynaklandığını hatırlamakta fayda var. Bu nedenle, yüzmek fiilini referans alırsak, onunla ilişkili kimse yoktur.

Mastarın ana kullanımları

Mastar içerisindeki fiil formları, dilimizin üç çekimleri olan yürümek, geri dönmek veya terk etmek gibi ar, er veya ir ile biten bir sona sahiptir. Ulaç ve sıfat gibi, mastarın kullanımı da fiil formlarının geri kalanı gibi cinsiyet ve sayı arasındaki uzlaşmaya bağlı değildir. Fonksiyonu isminkilerle eşleşir. Bu şekilde "dans etmeyi sever" dersem "dans etmeyi sever" demekle eşdeğerdir. Bazen tekil bir makale eşlik eder, örneğin "yemek" veya "çalışmak" veya çoğul, örneğin "yürümek" veya "zevkler".

"Biraz şarap içmek sağlıklıdır" cümlesinde mastarın bir özne olarak davrandığı takdir edilmektedir. "Tavuk yemek istiyorum" cümlesinde mastar, doğrudan bir nesne olarak çalışır. "İyi yaşamaya çok fazla önem vermez" cümlesinde mastar, dolaylı bir nesne olarak hizmet eder. "Onu analiz etmeye çalıştı" cümlesinde, mastar bir edat nesnesi olarak hareket eder. Yukarıdaki örnekler, mastarın ismin tüm uygun işlevlerine sahip olduğunu vurgulamaktadır.

Öte yandan, mastar başka işlevleri de yerine getirebilir. Bazen bir zarf (ayrılmaya yakın), sıfatın bir tamamlayıcısı (elde edilmesi zor), koşullu bir tamamlayıcı (akşam yemeği olmadan şarap) veya zarfı tamamlayıcı (kazanmaktan uzak) olarak hareket eder.

Unutmamalıyız ki mastarın basit bir formu (kazan, dönüş veya çıkış) ama aynı zamanda bir bileşik formu (birden fazla katılımcıya sahip olma mastarı, örneğin kazanmış veya bırakmış gibi).

Ser + sıfatı ile kişisel olmayan ifadelerden sonra kullanılır (karar vermek kolaydır veya denemek faydasızdır). Genellikle formülasyon fiili + edatı a + mastarı (oynamaya başlayacağım) veya mastarın yapı fiili + edatı (kilo almayı hiç bırakmadı) ile sunulur.

Fotoğraflar: iStock - Eva Katalin / kate_sept2004