çalışkanlığın tanımı

Bir görev veya faaliyetin gerçekleştirildiği hız, çeviklik ve verimlilik

Şu anda çalışkanlık kavramını dilimizde iki şekilde kullanıyoruz. Bir yandan, bir kişi veya kuruluşun emanet edilen bir görevi veya faaliyeti yerine getirdiği hızı, çevikliği ve verimliliği hesaba katmak istediğimizde kullanırız. "Yeni öğrenci çok gayretle çalışıyor, onu işe almak bir keşifti."

Normalde, bir kişi veya kuruluş uygun bir şekilde çalıştığında, titizliğin niteliğini bulmak normaldir ve tabii ki sonuç olarak görevler veya prosedürler onlardan beklenene uygun olarak yürütülür.

Ancak şunu da söylemeliyiz ki, durum her zaman böyle değildir ve çalışkanlığın aksine, belli bir görevi yerine getirmesi için işe alınan ve bunu yavaş ya da ihmal ile yapan insanlarla tanışmanın da bir gerçeklik olduğunu söylemeliyiz. Ve aynı şekilde bir organizasyona aktarabiliriz, maalesef davanın titizliği ile çalışmayan ve eylemlerinde çok etkisiz kalan birçok kişi var.

Bazı hedeflere ulaşmayı amaçlayan idari prosedür

Bu arada, bu kelimenin kabul ettiği diğer kullanım, bir hedefe ulaşma niyeti olan bu idari prosedürü belirtmektir. Örneğin, ilgili mahkeme önünde önemli bilgiler sağlayacak belirli belgeleri sunun. Bu belgelerin sunumu titizlikten ibarettir.

Tam olarak adli alanda, yargılamaların çoğunlukla yapıldığı ve diğer yandan kamu yönetimi düzeyinde de düzenli olarak sunulma eğilimindedirler.

Kavram ayrıca, bu tür prosedürlerin tamamlandığına dair mahkeme veya bir kamu kurumu önünde tutanak tutan ve onaylayan resmi belgenin adını da kapsar. Elbette, böyle bir prosedürün uygulandığını göstermemiz gerektiğinde, bizden o belgeyi veya gayreti sunmamızı isteyeceklerdir.

Araba atların çektiği

Ve günümüzde kullanımı nispeten eski olmasına rağmen, at çekişinin insanlar arasında en yaygın ulaşım olduğu zamanlarda çok kullanılan bu kelimenin üçüncü bir anlamı var. Atların çektiği ve görevi yolcuların transferi olan arabaya kesinlikle özen gösteriliyordu.