temel eğitimin tanımı

Temel eğitimin, bir bireyin aldığı en önemli eğitim olduğu rahatlıkla söylenebilir, zira bu, onlara entelektüel ve rasyonel duyularını derinleştirecek temel bilgileri edinmelerine olanak sağlayan bir eğitimdir. Temel eğitim, örgün eğitim olarak bilinen şeyin bir parçasıdır, yani düzeylerde veya aşamalarda düzenlenen, açık hedefleri olan ve özel olarak belirlenmiş kurumlarda (okullar, kolejler, enstitüler) öğretilen eğitim türüdür. Bir çocuğun bir öğretmenden veya hatta kendi ailesinden temel bilgileri alması da mümkün olsa da, temel ve gerekli bilgi olarak kabul edilen bilgileri nüfusun çoğunluğuna iletmekten her zaman asıl sorumlu okuldur.

Temel eğitimin en ayırt edici unsurları olarak iki tür bilgi olduğunu söyleyebiliriz: bir yandan okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili olanlar, yani okuma ve yazma. Öte yandan, temel veya ilköğretim de toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel matematiksel işlemleri öğretmeye adanmıştır. Bu birincil bilgi kombinasyonundan, kişinin toplumun geri kalanıyla çok daha iyi iletişim kurmaya başlayabileceği ve entelektüel ve mantıksal kapasitelerini geliştirebileceği düşünülmektedir.

Temel eğitimin organizasyonu ülkeden ülkeye değişir ve hatta bazı yerlerde kamu temel eğitimi özel temel eğitim ile aynı değildir. Genel olarak, temel veya ilköğretim altı yaş civarında başlar ve çocuğun yaklaşık on iki veya on üç yaşına kadar sürer, bu noktada bilginin çok daha spesifik olduğu ve daha açık bir şekilde alanlara bölündüğü orta öğretim ile başlamalıdır (örneğin, sosyal bilimler olmak yerine tarih, yurttaşlık bilgisi, felsefe, coğrafya vb. vardır). Çoğu ülkede, temel eğitim zorunlu ve evrenseldir, yani Kilise gibi kurumlara bağlı değildir (özel okullar olsa da), ancak Devlet tarafından organize edilir ve yürütülür.bu da ona çok daha demokratik ve kapsayıcı bir anlam kazandırıyor.