enine tanımı

Somut terimlerle ifade etmek gerekirse, enine kelimesi, içinden geçen her şeyi belirtmek için kullanılan, herhangi bir bölümünden bir şeyi kesen niteleyici bir sıfattır. Çaprazlık fikri kesin bilimlerden gelir, örneğin matematik ve geometride, bir çizgiden veya başka biriyle kesişen ve onu çeşitli bölümlere veya parçalara bölen geometrik bir öğeden bahsettiğimizde. Bununla birlikte, pratikte ve bu fikri takiben, enine kelimesi, bilimin yayından günlük yaşamda gözlemlenebilen pratik yayına kadar çok farklı durumlar için kullanılır.

Matematik söz konusu olduğunda, enine veya enine fikri, birbirleriyle birkaçının kesişmesinden kesişen veya bölünmüş kümelerinkiyle ilgilidir. İki eleman kesişmediğinde, aynı yönde çalıştıkları için paralel olabilirler (örneğin, iki çizgi). Bununla birlikte, biri diğerine dik olarak bulunduğundan, tam olarak "içinden geçme" kavramına atıfta bulunan ve iki çizginin bir noktada buluşmasını sağlayabilen bir çaprazlık üretilir.

Bu fikir temel alındığında, çaprazlık kavramı hayatın birçok alanında gözlemlenebilir. Örneğin, öğretim ve pedagoji ile ilgili konular hakkında konuştuğumuzda. Bu anlamda, çaprazlık, aynı konu veya içeriğe birkaç kesişen konu tarafından yaklaşılabilen ve böylece söz konusu konunun daha iyi ve daha eksiksiz bir şekilde kullanılmasını sağlayan olgudur. Bunun açık bir örneği, cinsellikle ilgili soruların biyolojik, psikolojik, sosyal vb. Bakış açılarından alınabilmesidir.

Coğrafyada, bir coğrafi özelliğin diğerini kesiştiğini gözlemlediğimizde, örneğin bir nehir bir dağ sırasını, bir şehri veya bir alanı geçtiğinde, çaprazlama da vardır. Öte yandan, siyasette, ideolojik akımlardan, siyasi partilerden veya farklı bakış açılarını birleştiren ve tek anlamlı olmayan projelerden bahsediyorsak, çaprazlamadan da söz edebiliriz.