yasal rejimin tanımı

Yasal rejim, bir faaliyetin organize edildiği bir dizi yasal kılavuzdur. Bu yönergeler, devletin gücüne dayanan ve belirli bir prosedüre dayanan tüm yasalar veya düzenlemeler olan yasal normlarda belirtilmiştir. Yasal normun genel amacı, hayatın bazı yönlerini düzenlemektir (iş faaliyeti, çift ilişkileri veya bireylerin birliği).

Başka bir deyişle, toplumun her alanı bir tür yasal rejim şeklinde düzenlenmiştir. Bu anlamda, çok çeşitli konuların yasal rejiminden bahsetmek mümkündür: idare, dış ticaret, göçmenlik, himaye, emek faaliyeti veya veri koruma. Her alanda veya sektörde yasal koruma eksikliği olmaması için herhangi bir sosyal alanın yasal bir rejime tabi olması gerektiği düşünülmektedir.

Mantıksal olduğu gibi, yasal rejim kavramı, bir toplum alanını etkileyen yürürlükteki yasalara bağlıdır ve belirli bir konuya ilişkin herhangi bir yasa olmaması durumunda, yasal bir boşluktan kaçınmak için yerleşik içtihat uygulanacaktır.

Yasal rejimin genel ilkesi

Çoğu ulusun hukuk sisteminde, hukuk ve hukukun yasal rejimin temel unsurları olduğu tespit edilmiştir. Bu, yasallık ilkesinin toplumdaki yaşamı yönetmesi gereken temel kavram olduğu anlamına gelir.

Şirketlerin yasal rejimi

Her firma hacmi, sektörü veya ticari stratejisi açısından farklıdır. Bu koşullar, her bir şirketin belirli bir yasal rejim çerçevesinde çerçevelenmesini gerekli kılar. Bir yasal biçimin veya diğerinin seçimi, bir şirketin düzgün işleyişini garanti etmek için çok önemlidir ve değerlendirilmesi gereken çok çeşitli yönler vardır (vergilendirme, dahil olan kişiler veya onu oluşturan ortakların sorumluluğu).

Gözlemlenen en tipik rejimler

İş dünyasında en yaygın yasal rejimler şunlardır: mülkiyet topluluğu, limited şirket, anonim şirket ve kolektif ortaklık. Bu, bir şirketin belirli amaçlar için kendi tüzel kişiliğinin yanı sıra hak ve yükümlülüklere sahip olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, bir ticari faaliyete başlarken, her türlü ekonomik koşul değerlendirilmeli, ancak en uygun yasal rejimi seçmenin önemi göz ardı edilmemelidir.