göstergebilimin tanımı

Göstergebilim, insanlar tarafından iletişim kurmak için üretilen farklı sembol ve işaret türlerinin yanı sıra bunların anlamlarını ve göstergelerini analiz etmekten sorumlu olduğu için iletişim çalışmasının bir parçası olan bilimlerden biridir. Göstergebilim birçok durumda göstergebilimin eşdeğeri olarak anlaşılır.

İletişim kurarken, insan, bir tür mesajın yansıtıldığı araçlar olan sayısız sembol ve işaret türü kullanır. İnsan hem konuşurken hem yazarken hem de semboller olarak imgeleri kurarken, belirli bir alıcıya bir mesaj gönderir ve böylece iletişim kurabilir. Kelimeler bile harflerden oluşan ve bir kişinin kafasında kalan fikrin yazılı veya sözlü olarak yurt dışına aktarılmasına imkan veren sembollerden oluşuyor.

Sembollerin belirli ve kabul edilmiş bir anlamı olabilir (örneğin, karayolu güvenliği eğitimi için kullanılan işaretler gibi) ve her bireyin deneyimlerine, durumlarına, duyumlarına ve bilgilerine göre onlara verdiği belirli bir anlama sahip olabilirler. Göstergebilimin görevi tam olarak bu tür iletişimi analiz etmektir. Anlamları kültürden kültüre, toplumdan topluma da değişebilir ve burası antropoloji veya arkeoloji gibi bilimlerin de devreye girdiği yerdir.

Sembollerin her zaman, duruma bağlı olarak az ya da çok açık olabilecek bir anlamı vardır. Ritüeller, törenler, olaylar ve hatta en günlük ve normal olanlar gibi mekanlar veya durumlar, göstergebilimin her iletişimsel eylemin arkasındaki, her mesaj iletiminin arkasındaki anlamları harekete geçirmesi ve analiz etmesi için alan görevi görür. Semboller din, sanat, tıp, askeri dünya, ekonomi, matematik vb. Birçok alanda kullanılmaktadır.