kılavuzun tanımı

Siyasi dilde kılavuz terimi sıklıkla kullanılmaktadır. Siyasi grupların, kurumların veya devlet organlarının şu veya bu yöne giden projeleri vardır. Kılavuz, bir dizi fikrin odak noktası ve yönü olacaktır.

Küresel bir önerinin çeşitli yönleri vardır ve aralarında tutarlılık olması için bir kursu paylaşmaları gerekir. Bu ortak proje duygusu, kılavuzda olan şeydir.

Kültürlü bir kelimedir ve sıradan dilden uygunsuzdur. Genel olarak siyasi alan için geçerlidir. Ek olarak, çizgisellik (hizalama kelimesi de kullanılır), bir teklifin her bir noktası arasında bir izdiham olduğunu gösterir.

Bir yönetici yeni önerilerin liberal bir çizgiye sahip olduğunu onaylarsa, bu, her bir önlem setinin aynı ruha veya niyete sahip olduğu anlamına gelir, aynı şekilde gidiyorlar.

Başlangıçtaki niyetlerde bir sapma olabilir ve doğru bir yöne yönlendirmek için bir yeniden hizalama, yani, bir nedenle terk edilmiş olan orijinal projeyi sürdürmek için yeni bir girişim olabilir.

Kılavuz terimi, dinleyiciye, gönderenin ne istediğini bildiğini ve belirli bir projeye bağlı olduğunu ve doğru yolda olduğunu, bir çizgiyi takip ettiğini önerir.

Politikada, yöneticiler amaçlarını vatandaşlara iletir. Başkan, farklı yollarla vatandaşa farklı eylem planları iletir; sosyal, mali, vatandaş güvenliği vb. Ve her birinin kendine has özellikleri vardır. Farklı yönler arasında doğru bir yön sağlamak ve çelişkilere veya tutarsızlıklara düşmemek için kesin bir eğilim olması gerekir. Bu olursa, genel proje yaklaşımında bir kılavuz vardır.

Lineamiento İspanyolca bir kelimedir ve bilindiği gibi İspanyolca'nın orijinal dili Latince'dir. Bu dil, Yunanca ile birlikte Hispanik dünya tarafından paylaşılan dilin köküdür. Lineamiento, bir vücut çizmek için kullanılan bir terim olan lineamentum kelimesinden gelir. Orijinal anlamın mevcut anlamı benimsemek için geliştiği takdir edilmektedir. Bu nedenle, etimolojinin uyandırdığı ilginin güzel bir örneğinin önündeyiz, kelimelerin kökeninin incelenmesi. Her terimin temel bir anlamı vardır. Zamanla yeni kullanımlar ve anlamlar ortaya çıkar. Aynı zamanda, kelime dağarcığımızı zenginleştirmeye hizmet eden benzer kelimeler (eşanlamlılar) vardır. Kelimeler bir yolu, bir hikayeyi, bir kılavuzu takip eder.