temelin tanımı

Altta yatan sıfat, altta yatan fiile karşılık gelir; bu, bir şeyin altında olmak veya gizli kalmak anlamına gelir. Bu nedenle, altında yatan gizli olan şeydir, yani, kayda değer bir şekilde açık olmayan bir şeydir.

Etimolojik bir bakış açısıyla, iaceo fiiline (Latince'de yatmak) eşlik eden ve kelimenin tam anlamıyla uzanmak veya uzanmak anlamına gelen subiacere terimini oluşturan alt önek aşağıdaki anlamına gelir.

Altta yatan kelime, dilde yaygın olarak kullanılan bir terim olmadığı için kültizm olarak düşünülebilir. Aslında, gizli eşanlamlılar günlük iletişimde daha yaygındır.

Altta yatan nerede

İletişimde fikirleri aktaran kelimeler kullanırız. Görünüşe göre kelimelerden başka bir şey yok. Ancak bazı mesajlarda gizli olan, yani altında yatan fikirleri, yani kelimelerin arkasına gizlenmiş fikirleri takdir etmek mümkündür. Bu fikre varsayımsal bir örnekle bakalım. Birisi soruşturma kapsamında polis tarafından sorgulanıyor. Hikayesinde gerçeklerle ilgisi olmayan kaçamak cevaplar veya mazeretler takdir edilmektedir. Bu tür bir mesajdan önce polis, altında yatan, yani tuhaf veya gizli bir şey olduğunu düşünebilir. Bu sonuç, sorgulanan kişinin söylediklerinden değil, satır aralarında, sezgisel olandan ve tam anlamıyla sözlerinden değil, satır aralarında önerdiklerinden çıkarılır.

Psikanaliz alanında

Altta yatan, insan zihninin bilinçdışı boyutuna uygun bir rol veren bir psikoloji disiplini olan psikanaliz tarafından analiz edilmiştir. Bu anlamda zihinsel etkinliğimizin bilinçli ve rasyonel bir kısmı ve buna paralel olarak "rasyonel olanın altında" hareket eden bilinçsiz bir kısmı vardır. Bu altta yatan unsur da açıkça takdir edilebilir değildir, ancak dilin bazı tezahürlerinde (bilinen başarısız eylemler veya şakalar) ve ayrıca rüyalar dünyasında ortaya çıkar.

Psikanalistin rolü hastayı tanımak ve zihninde saklı kalan bilgiye ulaşmaktır. Altta yatan insan zihninin bu dünyası, bizim tarafımızdan göz ardı edildiğinden ve onun mekanizmalarını anlamak ve gizli olanın dış davranışta veya dilde tezahür eden şeyle ilişkisini anlamak için bir metodoloji gerektiğinden oldukça karmaşıktır.

Kavramın ekonomik konularda uyarlanması

Son olarak, burada analiz ettiğimiz terimin ekonomi alanında bazı uygulamaları olduğu unutulmamalıdır. Ekonomik faaliyet terminolojisinin iki parametresi olan temel enflasyon ve temel varlık kavramı vardır.