çeşitliliğin tanımı

Çeşitlilik terimi , belirli bir bağlamda bir arada var olan farklı şeylerin bolluğuna işaret etmek istediğimizde de yararlı olsa da, bazı şeylerin kendi aralarında sunabileceği çeşitlilik ve farklılıkları belirtmemize, işaretlememize veya hakkında konuşmamıza izin veren bir terimdir .

Örneğin bir topluluk bağlamında , en çok tekrarlayanlar arasında kültürel, cinsel veya biyolojik olmak üzere farklı çeşitlilik türleri olduğunu görürüz .

Kültürel, belirli bir bölgede ortaya çıkabilen ve dünyada bir arada var olan çeşitli kültürlerin çokluğu ve etkileşimi anlamına gelir . Bu anlamda ve bunu sürdürmek için, onu elinde tutan ülkelerin, kalkınmaları ve gelişmeleri için sunduğu bu açıklığı hissettikleri için entegrasyon arayışına girmelerini sağlayan yeterli ve etkili bir koruma ve geliştirme planına sahip olmaları hayati önem taşımaktadır. , kendi kültürlerine yabancı kodlara saygı duymak ve tabii ki genellikten uzak olsalar bile, kendilerinin de ilgili saygısını kazanmak.

Açıktır ki, bu güzel gezegenin pek çok yerinde bu durum hala neredeyse bir ütopya çünkü bir azınlık olarak kabul edilen kültürlerin, onlara saygı duyma ve onlara değer verme eğiliminde olan devlet politikalarının yokluğunun bir sonucu olarak geri kalanlarının ihmalinden ve cehaletinden muzdarip olduğu sık sık tekrarlanıyor. böyle. Bu arada, Kasım 2001 itibariyle, UNESCO organı, bu tür meselelerin bir nevi gözetim ve denetleme organı olarak kendini kanıtlamış ve bu konuda işbirliğinin sunulduğu bir kamusal alan açmıştır.

Öte yandan, insanların benimsediği çeşitli cinsel yönelimleri ifade eden cinsel çeşitlilik buluyoruz . Genel sınıflandırma üç yönelimden bahseder: eşcinsel, heteroseksüel ve biseksüel . Son zamanlarda cinsel çeşitlilik, dünyada daha fazla insanın bir araya gelmesinin taleplerinden biri haline geldi. Eşcinsellerin ve lezbiyenlerin haklarını savunan çok sayıda kuruluş, her yıl dünyanın birçok yerinde gerçekleşen eşcinsel gururu adı verilen günlerde bunun lehine gösteri yapma eğilimindedir.

Ve nihayet , dünya gezegenini dolduran çok çeşitli türlerin yanı sıra onları binlerce yıldır sürekli evrim için şekillendiren doğal kalıplara atıfta bulunan biyolojik çeşitliliği veya biyolojik çeşitliliği buluyoruz . Ancak biyolojik çeşitlilik, farklı türlere ek olarak, bizi çevreleyen çok çeşitli ekosistemleri ve yaşam formlarının çoklu kombinasyonuna yol açan her türün genetik farklılıklarını içerir.

Biyolojik çeşitliliğin korunması en büyük küresel endişelerden biridir ve bu nedenle, Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi olarak bilinen ve on yılın başında kutlanan Birleşmiş Milletler organının en çok savunulan sözleşmelerinden birinin bir parçasıdır. Yetmişlerin.