Kategori: ekonomi

Ekonominin Tanımı

Ekonominin Tanımı

Ekonomi kavramı Yunancadan türemiştir ve “bir evin veya ailenin idaresi” anlamına gelir. Bir bilim olarak mal ve hizmetlerin üretim, değişim, dağıtım ve tüketim ilişkilerini inceleyen, ekonomik sürecin bu aşamaları etrafında insani ve sosyal davranışları analiz eden disiplindir . Çalışma konusu insan
İşletme Yönetiminin Tanımı

İşletme Yönetiminin Tanımı

İşletme yönetimi gibi farklı uzman kişilerin aracılığıyla o iş etkinliğidir: diğerleri arasında kurumsal yöneticiler, danışmanlar, üreticiler, yöneticiler, ve eylemler arayacak için bir şirket ya da iş verimliliğini ve rekabet gücünü artırmak . Yani, işletme yönetiminin amacı, söz konusu şirket veya şirketin ekonomik olarak uygun olmasıdır. Bir şirketin rekabet gücünü ve ü
Ekonomik Faaliyetin Tanımı

Ekonomik Faaliyetin Tanımı

Ekonomik faaliyetler, belirli bir toplumda ihtiyaç ve istekleri karşılamaya yönelik ürün, mal ve / veya hizmetlerin elde edilmesi için gerçekleşen tüm süreçlerdir. Ekonomi ve finans için bir faaliyet, belirli bir bağlamda bir grubun, toplumun veya ulusun ekonomik ilerlemesine katkıda bulunacak ürün veya mal ve hizmet üretme nihai amacı ile organize bir şekilde gerçekleşen herhangi bir süreçtir. Ekonomik faaliyetlerin
Brüt maaşın tanımı

Brüt maaşın tanımı

Maaş, bir kişinin yaptığı iş için karşılığını aldığı ücreti ifade ettiği için dilimizde çok yüksek bir yayılım kavramıdır. Genellikle ayın sonunda veya ayın başında alır ve bu para sayesinde kişinin kendisini geçindirebileceği, temel ihtiyaçlarını ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve mümkün olduğu durumlarda, çünkü miktar buna izin veriyor, o Kendinize biraz lüks verebilir ve yeni nesil bir cep telefonu veya yurtdışına bir gezi gibi sevdiğiniz veya zevk almanızı sağlayacak şeyleri satın alabilirsiniz. İşçinin kesinti yapıldıktan sonra aldığı para veya ek öd
Müşteri Hizmetinin Tanımı

Müşteri Hizmetinin Tanımı

Müşteri Hizmetleri kavramı, hizmet şirketleri tarafından sağlanan ve sağlanan hizmet veya ürünleri, diğerlerinin yanı sıra, müşterileriyle doğrudan iletişim kurmaları için pazarlayan bir hizmet olarak belirlenmiştir. Bu sektör veya şirketler alanının tüketicilerine, müşterilerine sunduğu ana seçenekler ve alternatifler arasında, söz konusu ürün veya hizmet ile ilgili talep, öneri, endişelerini dile getirmeleri, ek bilgi talep etmeleri, teknik servis talep etmeleri gerektiğinde, bir şirket bu servise başvurmalıdır . Bir şirketin başarısı, müşterilerinin
İmalat Sanayinin Tanımı

İmalat Sanayinin Tanımı

Bu endüstriye , farklı hammaddelerin tüketilmeye veya nihai tüketicilere yaklaşanlar tarafından dağıtılmaya hazır ürünlere ve bitmiş ürünlere dönüştürülmesine adanmış münhasır tavır , imalat endüstrisi olarak adlandırılır . Örneğin, bu endüstri , bir ekonominin sözde ikincil sektörüne aittir , çünkü tam olarak birincil sektörde üretilen hammaddeyi dönüştüren sektördür. Üretim faaliyeti, farklı büyüklükteki çeşitl
İhracatın Tanımı

İhracatın Tanımı

Ekonomi alanında ihracat, bir ürünü veya hizmeti ticari amaçla yabancı bir ülkeye göndermek olarak tanımlanmaktadır. Bu gönderiler, ülkeler arasındaki ticari ilişkiler için bağlamsal bir çerçeve görevi gören bir dizi yasal hüküm ve vergi kontrolüyle düzenlenir. İhracatın her zaman yasal bir çerçeve içinde ve ticari işlemde yer alan ülkeler arasında halihazırda öngörülen koşullar altında gerçekleştirildiği unutulmamalıdır. Böylelikle ihraç eden ülkede yürürlükte ol
Muhasebenin Tanımı

Muhasebenin Tanımı

Bir proje veya kurumun ekonomik kararlarını analiz eden ve bunlarla ilgili bilgi veren muhasebe disiplini olarak adlandırılır . Muhasebe hakkında konuşursanız, bir bilim hakkında o kadar çok konuşursunuz çünkü gerçek bilgi, bir teknik, prosedürler ve sistemlerle çalıştığı ölçüde bir teknik, bilgi parçalarını yakalayabildiği, işleyebildiği ve bunlarla ilgili sonuçlar sunabileceği için bir bilgi sistemi ve sosyal bir teknoloji, çünkü toplumdaki yaşamın somut sorunlarını çözmek için bilim bilgisini birleştiriyor. Nihai ürün olarak muhasebe , hissedarlar, y
Ekonomik Şiddet nedir

Ekonomik Şiddet nedir

Ekonomik şiddet, çiftin ilişkilerinde meydana gelebilecek ve saldırganın mağdura ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli masrafları yapmada sunduğu özgürlük eksikliğiyle gösterilen bir kontrol ve manipülasyon şeklidir. Mağdur, ne yaptığına, parayı nerede harcadığına ve ayrıca hak ettiği özgürlüğe sahip bütçesine sahip olmadığına dair sürekli gerekçe vermelidir. Öyle ki, çalışan ancak ekonomik şiddete
Bütçenin Tanımı

Bütçenin Tanımı

Bir bütçe ise gelir ve bir şirketin giderleri, bir kamu kuruluşu, bir devlet veya her ikisinin önceden yapılmış hesaplama basitçe aile ekonomisi Misyonu yapılacak harcamaların kabaca düzeyini belirlemek için ve. Taşıyabilir gelir (ücretler, kira vb.) ve giderleri (mal ve hizmetlerin ödenmesi, borçların iptali vb.) tam olarak hesaba
Yatırımların Tanımı

Yatırımların Tanımı

Yatırım, kâr elde etmesi durumunda faizle geri kazanmak için bir operasyona, projeye veya iş girişimine sermayenin yerleştirilmesini ifade eden ekonomik bir terimdir. Ekonomi ve finans için, yatırımlar hem tasarrufla hem de sermayenin yeri ve tüketimle ilgili hususlarla ilgili olmalıdır. Bir yatırım,
Temel Muhasebe Nedir

Temel Muhasebe Nedir

Temel veya genel muhasebe, bir şirketi ilgilendiren ekonomik ve finansal işlemlerin, yönetmelikle belirlenen parametrelere göre şirketin muhasebe defterlerine kaydedilmesi amacıyla incelenmesi ve analiz edilmesi ile ilgilenen bir disiplindir. Bir kişi veya şirketin ticari ve finansal hareketlerini mevcut normları takip ederek kaydeden ve ödeme gücünün olup olmadığını bilmesine izin veren disiplin Muhasebe bir olduğunu özellikle çalışmaya adamış ve bu yolla kişilerin veya işletmelerin mevcut mali ve varlıklara ilişkin ölçümler yapmak olduğunu disiplin için hesaplar emin durumunu bilmek ve diğe
Sermayenin Tanımı

Sermayenin Tanımı

Sermaye, tüketim mallarının üretimi için gerekli olan ve makine, bina veya diğer tesis türlerinden oluşan unsurdur . Dolayısıyla, sözde sermaye malları, tüketim mallarının üretimine yönelik mallardır. Bunların ihtiyaçları karşılamak ve ekonomik gelir elde etmek için yeterince etkili olması gerekir. Farklı sermaye türleri
Hesap Tanımı

Hesap Tanımı

Bir hesap herhangi muhasebenin temel ve temel unsurudur , bir şirket, işletme veya her bireyin kişisel ait, ayrıca artar ve bazı değer, kavram zarar görebileceği konusunda azalır kaydetti edildiği ana kayıt olma o olsun. Şirket, işletme veya kişi tarafından yerine getirilen faaliyetlerin bir sonucu olarak varlıklar, borçlar veya özkaynaklar . Açıkçası ve mevc
Hisse Senedi Piyasasının Tanımı

Hisse Senedi Piyasasının Tanımı

Halka açık hisse senetleri alıp satan kuruluşlar Menkul Kıymetler Borsası, üyelerine, müşterilerinin yetkileri doğrultusunda, diğer şeylerin yanı sıra emir girebilmeleri, hisse senedi alım satım görüşmeleri yapabilmeleri için gerekli imkânları sunan, hisse senedi şirketleri veya şirketler gibi özel bir kuruluştur , kamu ve özel tahviller, katılım unvanları, sertifikalar ve çok çeşitli yatırım araçları . Bu kuruluşların yürüttüğü çeşitli b
Fizibilite Tanımı

Fizibilite Tanımı

Uygulanabilirlik , özellikle bir projeyi gerçekleştirirken, bir plan veya görev konuyla ilgilidir, çünkü tam olarak gerçekleştirilmesi amaçlanan veya planlanan şeyi gerçekleştirme, onu etkin bir şekilde gerçekleştirme olasılığını ifade eder. Başka bir deyişle, bir şey uygulanabilir olduğunda, bunun neredeyse kesin olarak meyve verebileceği içindir . Öte yandan, bir şey bu öz
Hizmetin Tanımı

Hizmetin Tanımı

Ekonomi ve pazarlama için, bu günlerde, bu günlerde dünyadaki herhangi bir toplumda, neredeyse bir anne gibi övünen, moda ve gerekli olan bir hizmet, bir şirketin, örneğin yanıt verebilmek için dahili olarak yürüttüğü faaliyetler bütünüdür. ve bir müşterinin ihtiyaçlarını karşılar . İyidir ama ödünç alındığın
Tekstilin Tanımı

Tekstilin Tanımı

Tekstil endüstrisi yani kumaşlar, lifler, iplikler üretimi için adanmış ekonomi alanı ve ayrıca elde edilen ürünleri içerir . Unutulmamalıdır ki, tekstil endüstrisi üretimi yaygın olarak tüketilmektedir ve örneğin ondan gelen tüm ürünler dünya çapında önemli miktarlarda satılmaktadır. Ayrıca bu durum nedeniyle h
Girişimcinin Tanımı

Girişimcinin Tanımı

Bir girişimciye, belirli bir iş fırsatını nasıl keşfedeceğini, tanımlayacağını ve daha sonra onu başlatmak için gerekli kaynakları düzenlemeye veya elde etmeye ve daha sonra onu hayata geçirmeye hazır olan kişiye denir. Genel olarak, bu terim, hiçbir yerden, ancak fikrin sermayesi ile bir şirket kurmayı veya kurmayı başaran veya bir başkasının bunu yapmasına yardımcı olan kişileri belirtmek için kullanılır. Terimin belirli bir tanımı olmas
Üretken Sürecin Tanımı

Üretken Sürecin Tanımı

Kavramının üretim sürecinin olduğunu belirtir yürütülmektedir ve bir mal ya da hizmete üretimini elde etmek için yaygın olarak gerekli olduğunu operasyonların dizi . O halde, yukarıda belirtilen işlemlerin, eylemlerin dinamik, planlı ve ardışık bir şekilde meydana geldiği ve elbette kullanılan maddelerde veya hammaddelerde, yani bunu üretmek için devreye giren girdilerde önemli bir dönüşüm yarattığı unutulmamalıdır. ürün, o ürünü oluşturmak ve daha
Ticaret Yasası nedir

Ticaret Yasası nedir

Ticaret en eski klasik ekonomik faaliyetlerin bir ve insanlığı uygulayan o bir ekonomik getiri elde etmektir. Ondan başlayarak ve karşılık gelen belirlenmiş değeri ödeyerek, malların, değerlerin ve hatta hizmetlerin değişimi makuldür, bu bir yandan bir tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak ve diğer yandan onları satana ekonomik bir getiri bildireceklerdir. onları pazarlar. Bir
Envanterin Tanımı

Envanterin Tanımı

Envanter yani mal ve diğerleri arasında doğal bir kişi, bir şirket, bir kamu kurumu, ait diğer nesnelerin belgesel kayıt ve bu verilerin yakalama büyük bir hassasiyetle ve temizlik yapılır . Bir şirketin, bir kamu tüzel kişiliğinin veya bir evin mal ve eşyalarının düzenlenmesi, sipariş edilmesi ve resmi olarak tescil ettirilmesi misyonuyla kayıtlı olduğu belge Stoklar özellikle, daha önce de belirttiğimiz gibi, mal ve diğer ürünlere ait olan ticari ve devlet sektörlerinde bulunan şirketlerin veya kamu kurumlarının emriyle kullanılsa da, stoklar çeşitli şekillerde kullanılabilir. Belirli bir am
Gelirin Tanımı

Gelirin Tanımı

Ekonomi alanında, gelir kavramı şüphesiz üzerinde çalışılabilecek en temel ve ilgili unsurlardan biridir. Kamu veya özel, bireysel veya grup olsun, bir kuruluşun toplam bütçesine giren tüm karları gelirden anlıyoruz . Daha genel bir ifadeyle gelir, biriken ve dolayısıyla bir tüketim-kar döngüsü oluşturan hem parasal hem de parasal olmayan unsurlardır. O zaman görülebileceği
Finansmanın Tanımı

Finansmanın Tanımı

Bir projenin geliştirilmesine yönelik parasal ve kredi kaynakları Finansman terimi, belirli bir faaliyeti yürütmeleri veya bir projeyi belirtmeleri için bir şirkete, faaliyete, kuruluşa veya bireye tahsis edilecek parasal ve kredi kaynakları seti olarak belirlenmiştir; yeni iş . Krediler veya krediler Yukarıda belirtilen projelerden bazıları için finansman elde etmenin en yaygın yollarının, bir bireyden veya bir şirketten alınan bir kredi veya genellikle bir finans kuruluşunda yönetilen ve elde edilen bir kredi olduğu unutulmamalıdır. Bireyler, şirketler, hü
Kaynakların Tanımı

Kaynakların Tanımı

Kaynaklar, topluma bir tür fayda sağlayan unsurlardır . Ekonomide kaynaklar, malların ve hizmetlerin üretiminde değer üretme kabiliyetine sahip olan faktörlerdir . Klasik bir ekonomik perspektiften bakıldığında bunlar sermaye, toprak ve emektir . Sermaye, mal üretimi için kullanılan ve karşılığında yapay olarak üretilen unsurlar olarak anlaşılmalıdır ; Zamanla kalıcı olma özelliğine sahiptirler ve ancak çok yavaş yıpranırlar. Sermaye, genellikle miktar olara
İşlemin Tanımı

İşlemin Tanımı

Bir işlemden bahsettiğimizde, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleştirilen ve karşılık gelen sermaye karşılığında mal veya hizmet alışverişini içeren farklı bir işlem türünden bahsediyoruz. Terim, günlük yaşamın birçok durumuna ve alanına uygulanabilse de, normalde elde edilen mal veya hizmetin maliyetini ödemek için sermaye veya para kullanımını içeren ekonomik işlemleri belirtmek için kullanılır. İşlem kavramını en net karakterize
İthalatın Tanımı

İthalatın Tanımı

İthalat denir onlara pazarlama misyonuyla belli ülkedeki yabancı ürünlerin tanıtımı için ticari ima eylemi ve potansiyel . Yabancı ürünleri satmak için bir ülkeye tanıtmaktan oluşan ticari faaliyet Temel olarak, bir ülke ithal ederken diğerinden mal ve ürün satın alır . " Ana ürünlerin ithalatını belirtemeyerek firmamız üretim anlamında durdurulmuştur ." Bu durumda ithalatın yaptığ
Politik ekonominin tanımı

Politik ekonominin tanımı

Politik ekonomi, üretimin doğasında bulunan sosyal ilişkilerin gelişimine, onu yöneten yasalara, servetin dağılımına, değiş tokuşa ve ekonomideki malların tüketimine odaklanan bir ekonomi dalıdır. gelişime karşılık gelir. Üretim sürecine dahil olan sosyal ilişkilerin gelişimini ve onu yöneten yasaları inceleyen disiplinler arası ekonomi dalı Disiplinlerarası bir daldır, yani diğer disiplinlerle etkileşime girer ve işbirliği yapar ve bunun sonucunda sosyolojik ve politik unsurlarla ilgilenmesi, basit bir ekonomik analizden daha geniş hale gelir. Tarih biliminin niteliğine yüksel
Faizin Tanımı

Faizin Tanımı

Faiz, tasarrufların karlılığını veya kredi maliyetini kaydetmek için ekonomi ve finansta kullanılan bir endekstir. Faiz, tasarrufların karlılığını ölçmek için kullanılan veya bir kredinin değerine dahil edilen farklı endeks türlerine verilen addır. Faiz, parasını bir banka fonuna yatırmaya karar veren veya bir kredi veya kredi almaya karar veren bir kişi veya kuruluşun nihai maliyetine eklenen bir kurtarıcıya fayda sağlayabilecek, para ile verilen zaman arasındaki bir ilişkidir.Faiz, yüzde olarak hesaplanır ve
Mesleki Mesleğin Tanımı

Mesleki Mesleğin Tanımı

İş istihdamı yoluyla bir kişinin becerilerini geliştirmek ve yapıcı bir amaç için zaman yatırım, değerli hisseder olarak insanı humanizes. Ancak yaptıkları işten memnun olmayan pek çok insan var. Mutsuzluğun en sık görülen nedenlerinden biri kişinin mesleğine, yani kişisel beklentilerine göre iş bulamamasıdır. Hayatta ne istediğimiz kon
Çelik Endüstrisinin Tanımı

Çelik Endüstrisinin Tanımı

Çelik endüstrisi, bir mineral olan demirin dönüşümüne odaklanan bir endüstridir. Bu mineral normalde yüksek fırında dönüştürülür, burada demir, kok kömüründen gelen katı yakıtın demire dönüştüren kimyasal reaksiyonlara girdiği silindirik bir kapsül içinde eritilir. Çelik endüstrisinde demir elde etmek başka bir metale, çeliğe bağlıdır. Bununla birlikte, çeliği doğrudan dem
Yönetmenin Tanımı

Yönetmenin Tanımı

Terim yönetmek kişilik bir konu veya grup özellikle bir şirket, kuruluş, işletme veya devletin maliyesi ile ilgili olarak, düzen ve organizasyon yazdırır geçtiği etkinlikle ilgilidir. Kuşkusuz, bir kişinin veya grubun bahsettiğimiz bir alanı yönetme şekli, onun verimli çalışmasını ve tabii ki performansını da belirleyecektir. İnsanların işlerin nere
Üretimin Tanımı

Üretimin Tanımı

Üretim kavramı, dilimizin emriyle yaygın olarak kullanılmaktadır ve farklı bağlamlarda çeşitli konulara atıfta bulunmak için kullanılmaktadır. Kullanımının her anlamında, ister yeni ister çoktan yapılmış bir şey olsun, bir şeyi geliştirme ve üretme eylemiyle yakından bağlantılıdır, ancak sahip olduğu talep tarafından üretilmeye devam edilmelidir. Genel anlamda, üretim kelimesi,
Kalite Yönetiminin Tanımı

Kalite Yönetiminin Tanımı

Yönetim olarak, bir şirketin, bir işletmeyi yönetme veya bir sorunu çözme misyonuyla gerçekleştirdiği eylemlerin bir dizi eylemi bizim dilimizde çağırırız. Bu arada, kalite, ona sahip olanın emsallerine göre bir üstünlük sunduğunu, yani mükemmel bir şey olduğunu ima eden olumlu bir özelliktir. Bu arada, bu iki kavra
Limited Şirket Tanımı

Limited Şirket Tanımı

Limited Şirket veya aynı zamanda Limited Şirket (SRL) olarak da adlandırılan ticari bir şirkettir, yani misyonu bir veya daha fazla ticari eylem veya ticaret hukukuna tabi bir tür faaliyet yürütmek ve sınırlı sayıda Sermayesi eşit değerde paylara bölünmüş ortaklar . Daha sonra, aynı kişinin sorumluluğu, ortağın yaptığı sermaye katkısına bağlı olarak sınırlandırılacaktır ve bu nedenle, sözleşme borçları olması durumunda, ortağın kişisel varlıkları ile yanıt vermek zorunda kalmayacaktır. Bu iştirak, Public Limited Company'de olduğu
Ekonomik Kalkınmanın Tanımı

Ekonomik Kalkınmanın Tanımı

Bir ülkenin ekonomik gelişimi, bir bütün olarak toplumda refah ve ilerleme sağlama yeteneğine dayanır. Bir disiplin olarak ekonominin bir parçası olan ve belirli bir dal olan kalkınma ekonomisi içinde incelenen bir kavramdır. Ekonomik Kalkınmanın Temel Kavramları ve Düşünceleri Ekonomik büyüme, herhangi bir ülke veya bölge için arzu edilen bir hedeftir. İdeal ekonomik gelişme
Temel Sepet Tanımı

Temel Sepet Tanımı

Temel yiyecek sepetine , belirli bir miktarda sunulan ve ortalama hane halkı olarak bilinen şeyin kalori ve protein ihtiyaçlarını karşıladığı düşünülen bir dizi yiyecek denir : baba, anne ve iki çocuk . Bir kişinin talep ettiği diyet ihtiyaçlarını minimum düzeyde karşılayan yiyecek seti Şimdi, temel gıda sepetinin minimum yiyecek anlamına geldiğine dikkat etmek önemlidir, yani temeldir, bir aile grubunun gıda ihtiyacına ve yoksulluk durumuna düşmemek için ihtiyaç duyduğu şeydir, tüm yeterli besinleri tüketme yolu yutulmaktadır. Bundan, bunun ideal bir diyet olarak
Paranın Tanımı

Paranın Tanımı

Bu olarak adlandırılan para içinde hukuki değere sahip olduğunu birimi, mevcut ders ve akım ve extendedly diğer operasyonlar arasında, borçlarını iptal etmek, işçilere ücretlerini ödemeyi, satın alma mal, ödeme hizmetlerine kullanılır . Bir ülkede ücret ödemek, mal ve hizmetler için ödeme yapmak veya borçları iptal etmek için kullanılan yasal değerin para birimi ve cari para birimi Yani para, belirli bir toplumda kabul edilen ve meşrulaştırılan mallar, hizmetler ve yükümlülükler için bir ödeme aracıdır, yani paranın söz konusu yükümlülüklerin ödenebileceği yol olduğu konusunda mutlak bir fikir
Pazar Tanımı

Pazar Tanımı

Ekonomik terimlerle, piyasa, tedarik mekanizmasına dayalı olarak katılımcılar arasında bir dereceye kadar rekabeti ifade eden, alıcı taraflar ile satış tarafları arasında düzenlenmiş bir dizi mal ve hizmet alışverişinin ve işlemlerin gerçekleştiği senaryo (fiziksel veya sanal) olarak adlandırılır. talep. Farklı pazar t
İdari Tanımı

İdari Tanımı

İdari terim ile idareye ait olan veya onunla ilgili olan her şeyi ifade eder. İdare, bir kamu kurumunda veya bir özel sermaye şirketinde, yapısına ve dolayısıyla işleyişine dahil olan tüm kaynakları yönetmekten sorumlu olan kısım, alandır. Bu görevi yerine getirmek için, çiftliği, mevcut ekonomik kaynakları ve girenleri ve ayrıca insan kaynaklarını ilgilendiren şeyleri düzenlemek ve organize etmek gerekecektir. Tüm bunların dengesi iyi b
Operasyonel Plan nedir

Operasyonel Plan nedir

Bir organizasyondan veya kuruluştan sorumlu olanların ulaşmak istedikleri bir dizi hedefi belirledikleri resmi bir belgedir. Başka bir deyişle, neyi başarmak istediğinizi ve bunu başarmanın adımlarının neler olduğunu gösteren genel bir stratejidir. Normalde bir işletim planı yıllık bazda yürütülür ve bu nedenle POA kısaltması, yani Yıllık İşletim Planı kullanılır. Herhangi bir operasyonel plan
Malların Tanımı

Malların Tanımı

Kelime emtia İngilizce dil gelen bir terim, daha doğrusu o dönem içinde çoğul tekabül olan emtia bu dilde ifade etmek için kullanılır ki ürünlerin mal veya hammadde . Bu arada, özellikle ekonomik ve ticari dünyada bu kelimeye verilen aşırı geniş kullanım, bizimki gibi diğer dillerde de benimsendiğini ve kendi başına kullanıldığını ortaya çıkardı. Hatta dünya medyasında genelli
Finansal Matematiğin Tanımı

Finansal Matematiğin Tanımı

Matematik biridir mantıksal tümdengelim bilimleri özellikle gözlemlenen özellikleri ile ilgilidir daha yaşlı tarafından soyut varlıklar ve aralarındaki ilişkiler kurulur içinde hesaplamalar, hesap ve ölçümler geliştirmek amacıyla. En iyi yatırım alternatifini bulmak için finansal sorunları ve paranın değerini ele alan matematik dalı Çoğunlukla sayılar, geometrik şekiller ve sembollerle çalışan bir bilim dalıdır. Bu arada, finansal matematik ,
Borç Tanımı

Borç Tanımı

Kelime bankamatik atıfta borç talebi üzerine ise, muhasebe o içerir sol tarafta ise, "şıra" de, hesapta yapılan ve sayısal giriş ait aktif veya hakların temsil söz konusu kişi veya şirket. Bir borcun bakiyesini artırabilir veya bunun olmaması, bir varlığın bakiyesinde bir düşüş anlamına gelir . Muhasebede borçlara a
Uluslararası Ticaretin Tanımı

Uluslararası Ticaretin Tanımı

Uluslararası ticaret olarak bilinen ticari iki veya daha fazla ülke arasındaki alışverişi veya farklı ekonomik bölgeler arasında bu olmazsa ve ait olduğu milletin sınırları dışına . Normalde gümrük vergisinin ödenmesini gerektiren ve ait olduğu ülke sınırları dışında alım satım eylemi Belirtilen takas, diğerlerinin yanı sıra malların, hizmetlerin veya ürünlerin alım satımından oluşur ve bunlar için, uygun şekilde, ihracat veya ithalat için bir gümrük vergisinin ödenmesi gerekir. Sınırlarının ötesinde ekonomik ilişkiler ku
Ticari Tanımı

Ticari Tanımı

Ticari terim, ticaret alanını, yani kendisine ve temsilcilerine, tüccarlara özgü her şeyi ifade eder. Aynı şekilde, bir şey, biri, geliştirdiği ve kendi başına olan bir pazar içinde önemli bir kabul gördüğünde, örneğin bir grup veya solistin bir filmi veya müzikal teması gibi, ticari kelime bu durumu açıklamak için kullanılır . Veya bazen ve bazı bağlaml
Doğrudan Dolaylı Emeğin Tanımı

Doğrudan Dolaylı Emeğin Tanımı

Emek, üretimde temel bir unsurdur ve işçilerin bir ürün yapma sürecine yatırdıkları zamanın maliyeti olarak tanımlanır. Bu kavram, maaşları, risk primlerini, geceleri ve fazla mesai ile her bir işçi ile ilişkili vergileri içerir. Başka bir deyişle, bir şirketin insan sermayesidir. Geleneksel olarak, e
Anonim şirketin tanımı

Anonim şirketin tanımı

Bir şirket, varlığı sahibininkinden farklı olan bir tüzel kişiliktir. Sahipleri, ekonomik ve siyasi haklar tanıyan hisseler yoluyla sermaye hissesine katılırlar. Hisseler, verdikleri yetkilere veya itibari değerlerine göre birbirinden farklılık gösterir. Bu tür bir toplumun avantajları çoktur. Birincisi, alacak
Sosyoekonomik Düzeyin Tanımı

Sosyoekonomik Düzeyin Tanımı

Toplum teriminden oluşan çok sayıda kavram vardır: sosyo-politik, sosyodilbilimsel, sosyo-biyoloji veya sosyo-ekonomik. Hepsi ortak bir fikri ifade ediyor: Gerçekliğin iki yönünün kaynaşması, bunlardan biri bir bütün olarak toplum. Sosyoekonomik durum, bir bireyin, bir ailenin veya bir ülkenin ekonomik ve sosyal kapasitesi olarak anlaşılır. Bir şekilde hepi
Bankanın Tanımı

Bankanın Tanımı

Bir banka bir finans kuruluşudur bir taraftan, bu , müşterilerine diğer yandan gözaltında onları terk ve parayı yöneten onlara ilgi uygulayarak diğer kişilere veya şirketlere ödünç için kullanır biri oluşur iş yapmanın ve kasalarındaki parayı artırmanın çeşitli yolları. Bu arada, buna "bankacılık" veya finansal sistem adı verilir (bu terim, 2008'de Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan krizden sonra meydana gelen koşular ve istikrarsızlığın bir sonucu olarak bugünlerde bu şekilde yorumlanan ve revaçta olan bir terim ve Avrupa'da belirli bir ülkenin ekonomisini oluşturan bankalar kümesine
Konsolidasyon Tanımı

Konsolidasyon Tanımı

İnsan faaliyetlerinin çoğu dinamik bir karaktere sahiptir. Her şey değişebilir. İşler daha iyi olur, kötüleşir, gelişir, değişir ... Her şey dönüşür. Bir yön tamamen tezahür ettiğinde, bir konsolidasyon olduğu açıkça ve kesin olarak teyit edilir. Konsolidasyon fikri, etkilenen şeyin bir olgunluk düzeyine ulaştığını ve bu nedenle, daha önce olgunluğa hala ulaşıldığından, olumlu bir şey ifade edildiğini ima eder. Konsolidasyon, stabilitenin sağlandığı z
Finansın Tanımı

Finansın Tanımı

Finans, sermayenin değişimi ve yönetimi ile ilgili tüm faaliyetler olarak anlaşılır. Finans, belirli ve belirli durumlarda parayı yönetmenin farklı yollarıyla ilgisi olduğundan, ekonominin bir parçasıdır. Finans, sermayeyi kimin yönettiğine bağlı olarak kamu veya özel maliyeye ayrılabilir: özel bir şahıs mı yoksa Devlet veya diğer kamu kurumları mı. Değişim ve sermaye takası
Elektromotor Kuvvetin Tanımı

Elektromotor Kuvvetin Tanımı

Bir elektrik jeneratörünün elektromotor kuvveti, elektrik yükünü jeneratörün hem dışında hem de içinde bir devre boyunca hareket ettirmek için yapması gereken iştir. Böylece, elektromotor kuvveti, farklı elektrikli aletlerin elektrik yüklerini (örneğin, bir araç aküsünde veya bir jeneratörde) etkinleştirme kapasitesini oluşturur. Bu tür bir cihaz, elektri
Kazanç Tanımı

Kazanç Tanımı

Kar, ilgili taraflardan birinin veya çeşitli tarafların bir işlemin veya ekonomik sürecin bir ürünü olarak elde ettiği servettir. Kazanç aynı zamanda ekonomik fayda olarak da bilinir ve bir aktörün bir finansal operasyon gerçekleştirmesinin bir sonucu olarak fayda sağladığı ekonomik kalanı ifade eder. Basitçe ifade etmek
Uluslararası Lojistiğin Tanımı

Uluslararası Lojistiğin Tanımı

Ürünlerin satışı ve pazarlanması, kaliteli, iyi hizmet ve rekabetçi bir fiyat gerektirir. Ancak bir ürünün satışından önce bir organizasyon yani lojistik olması gerektiğinden bu unsurlar yeterli değildir. Lojistik yönetimi, bir ürünün tedarik zincirinde maksimum verim elde etmeye odaklanır ve bunun bir ihracat projeksiyonu varsa, uluslararası lojistikten bahsediyoruz. Nakliye ve gümrük pro
Seyahat acentesinin tanımı

Seyahat acentesinin tanımı

Seyahat acentesi, müşterileri ve diğerlerinin yanı sıra havayolları, oteller, gemi seyahatleri gibi seyahat endüstrisinin belirli tedarikçileri arasında aracı olarak hareket eden ve üstlenmek istedikleri geziler için ilk en iyi sözleşme koşullarını sunan özel bir şirkettir . Yani seyahat acentesi, müşterisine yapacağı seyahatle ilgili ürün ve hizmetlerini daha düşük fiyata ve doğrudan satın almaya gittiklerinde alabileceklerine göre gerçekten cazip ve cazip koşullar çerçevesinde satmaktadır. listelenen sağlayıcılar. Bu tür bi
Kesintinin Tanımı

Kesintinin Tanımı

Kesinti terimi , iki özel ve iyi farklılaştırılmış bağlamda uygulanır . Bir yandan ve felsefe ve mantık alanında , bir çıkarım, yukarıda belirtilen belirli sonuçlara ulaşmak için genel kavramlardan veya evrensel ilkelerden başlayacak bir muhakeme yönteminin uygulanması sayesinde ulaşılan bir sonuç veya çıkarımdır . Tümdengelim veya tümdengel
İktisat Biliminin Tanımı

İktisat Biliminin Tanımı

İktisat bilimi fikri, bir toplumun üretim faktörleriyle ilgili tüm parametreleri, teorileri ve çalışma tekniklerini kapsar. Ekonomi bilimi, bir dizi araç aracılığıyla şirketlerin, bireylerin ve ulusların davranışlarını maddi kaynaklarına göre tanımlamayı amaçlamaktadır. Uzmanlaşmış terminolojide ekonomik bilimlerden söz edilir, çünkü bu bilim dalına özgü birkaç disiplin vardır. Her halükarda iktisadın bilimsel yö
İç Ticaretin Tanımı

İç Ticaretin Tanımı

Bizim dilimizde ticaret , alım satım pazarının talebi üzerine serbestçe gelişen ve hammadde, malzeme, ürün, hizmetlerin bireyler veya şirketler arasında tüketilmesi, satılması veya dönüştürülmesi için değişimini ima eden ekonomik faaliyete diyoruz. diğer alternatiflerin yanı sıra diğer ürünlere . Genel olarak bu değişim, s
Mesleğin Tanımı

Mesleğin Tanımı

Bir kişinin mesleği, kişisel hayatını düzenlemesine izin veren bir maaşına sahip olduğu iş faaliyetidir. Mesleklerin bir listesini yapmak hiç bitmeyen bir görev olacaktır. Günümüzde yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte yeni meslekler ortaya çıkmaktadır. Ve bu nedenle, bu daha geleneksel faaliyetler ortadan kalkar. Zaten insanlığın i
Tazminatın Tanımı

Tazminatın Tanımı

Tazminat kelimesi, iktisat ve finans alanında olduğu kadar iş alanında da çok kullanılan bir kelimedir, çünkü bir tarafa veya kişiye borçlu olan veya en azından bu borca ​​başka bir şey veya değerle eşit olan bir şeyi iade etmek anlamına gelir. Bununla birlikte, tazminat kelimesi (telafi fiilinden) temel olarak, tıbbi bir tıbbi ürünün yetersiz sonuçlarını telafi etmek için tasarlandığı gibi, birçok farklı alan ve ortamda kullanılabileceği bir şeyi eşitlemek, eşitlemek anlamına gelir. onları dengelemek için bir ilaç kullanara
Tarımın Tanımı

Tarımın Tanımı

Tarım terimi, esas olarak mahsullerden ve çiftlik hayvanlarından gıda üretimine dayanan bir ekonomik faaliyet türünü belirtmek için niteleyici bir sıfat olarak kullanılan bir terimdir. Tarımsal faaliyetler, insanoğlunun hayatta kalmak zorunda olduğu birincil veya en temel faaliyetler olarak anlaşılmaktadır, çünkü her ikisinin de ana amacı, ister mahsul, ister tahıl, ister sebze veya et olsun, hem de hayvanlardan elde edilenler genel gıda. Faaliyetlerin geri kal
Uluslararası Ekonominin Tanımı

Uluslararası Ekonominin Tanımı

Uluslararası Ekonomi denilen, ya da Dünya Ekonomisi , o dalıdır makroekonomik ekonomisine misyon etmektir , ticari finans: Bir ülke ülkelerin geri kalanı ile korur ve bu gibi farklı bir nitelikte olabilir tüm ekonomik eylemleri nakış , turizm ve teknoloji , diğerleri arasında. Ancak Uluslararası Ekonomi, parasal meselelere , yani ülkelerdeki çeşitli para birimlerinin kullanımına ve ödemeler dengesinin ayarlanmasına da müdahale edecektir . Geçen yüzyıldan bu y
Verimliliğin Tanımı

Verimliliğin Tanımı

Bir şeyin veya birinin üretme kapasitesi Üretkenlik, bir şeyin veya birisinin üretme, faydalı ve karlı olma yeteneğidir. Söz söylendiğinde, bir şeyin ne kadar üretken olduğunu anlıyorsunuz . Ayrıca terim, diğerlerinin yanı sıra iş birimi, ekili arazi alanı, endüstriyel ekipman başına üretim kapasitesi veya derecesini ifade etmek için kullanılır . Ekonomideki alaka Bu arad
Satın Alımların Tanımı

Satın Alımların Tanımı

Satın alma terimi, kullanıldığı kullanım veya bağlama göre çeşitli konulara atıfta bulunabildiğinden, satın alma kelimesinin çoğuluna karşılık gelir. Genel anlamda, satın alma, belirli bir fiyat karşılığında bir şey elde etme veya elde etme eylemi olarak adlandırılır . Bir mobilya mağazasına gittiğimde ve sahip olduğu, bilinen veya satın alma denilen parasal değeri ödeyerek satışa sunduğu bir sandalyeyi aldığımda. Ancak , satın alınan nesneye genel olara
Yönetici Tanımı

Yönetici Tanımı

Kelime yönetici olduğu zaman odaklı, her ne kadar genellikle farklı anlamlarla dilimizde kullanılan idarenin görev . Yönetici, genellikle diğer bireylerin sahip olduğu çıkarları oluşturan diğer alternatiflerin yanı sıra belirli bir konuyu, bir varlığı, bir dizi varlığı, bir şirketi, bir işi yönetme işlevini yerine getiren kişi olacaktır . Yani, bahsettiğimiz gibi,
İndirimin Tanımı

İndirimin Tanımı

En geniş anlamıyla, indirim terimi, bir miktarın azaltılması veya azaltılması anlamına gelirken, kelime, kullanıldığı bağlama göre daha katı referanslar sunar . Ekonominin emriyle iskonto, bankalarda belirtilen, senetlerin veya vadesi dolmamış kambiyo senetlerinin kendileri tarafından edinilmesinden oluşan ve tutarın ilerletilmesi sonucunda faiz alacakları işlemdir. Belgenin veya senedin
Denim Tanımı

Denim Tanımı

Denim, öncelikle pamuktan yapılan güçlü bir kumaş türüdür. Bu kumaş dünya çapında iyi biliniyor çünkü diğer giyim aksesuarlarının yanı sıra popüler kot pantolonlar da onunla üretiliyor. Detaylandırma süreci Tekstil endüstrisinin makineleri bu pamuğu ipliğe dönüştürür. Bu iplikler daha sonra indigo ol
Ticari Kredinin Tanımı

Ticari Kredinin Tanımı

Aşağıda ele alacağımız kavram, adından da anlaşılacağı üzere ticari ve iş dünyasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu arada, yukarıda belirtilen alanlarda takdir edilmesi çok yaygın bir eylemdir. Ticari kredi, bir ürün ve hizmet tedarikçisinin müşterisine daha sonra, yani gelecekte ödeme yapmasına izin veren kredi teklifinden oluşur. Her ikisi de, müşterinin açı
Finansın Tanımı

Finansın Tanımı

Finans kelimesi , finans ve işletme alanında tekrar tekrar kullanılan bir terimdir . Örneğin, kelimeyi en çok alan işlerden biri, tam olarak finans dünyasına göre tipik ve tipik olan her şeyi belirtmektir. Finans , sermaye mallarının bireyler arasında, şirketler arasında veya devletlerle değiş tokuşu ile ilişkilendirilen faaliyetler dizisidir ve şüphesiz dünya çapında ekonominin en önemli dallarından biridir. Öte yandan, aynı bağlamda
Tüketim Tanımı

Tüketim Tanımı

Tüketim terimi, hem ekonomik hem de sosyal anlamda anlaşılabilen bir terimdir. Bir mal veya hizmet veya yiyecek tüketme eylemi Tüketim hakkında konuştuğumuzda, yaşam kalitemiz açısından farklı derecelerde önem veya alaka sunabilecek farklı türde ürün veya hizmetleri satın alma eyleminden bahsediyoruz. Ekonomik hareket
Kamu Hizmetinin Tanımı

Kamu Hizmetinin Tanımı

Kamu hizmeti, vatandaşlar arasında eşitliği sağlamak için devlet tarafından desteklenen bir eylem, kurum veya hükümdür. Eşit haklar Bir ülkenin idaresi, tüm vatandaşların aynı haklara erişimini sağlamalıdır. Bunun için, toplumun stratejik sektörlerinde bir dizi kamu hizmetinin olması önemlidir: eğitim, sağlık, ulaşım, güvenlik, atık işleme, istihdam ve uzun vb. Açıkçası, hepsi vergi ödeyerek
İK Tanımı

İK Tanımı

İK, çoğulda iki kelime olduğu için bu şekilde sunulan İnsan Kaynaklarının kısaltmasıdır. Bu terim, iş dünyasının terminolojisinin bir parçasıdır ve İngilizceden, özellikle İnsan Kaynakları'ndan gelmektedir. İK kısaltması, bir şirketin parçası olan personelin yönetimine yönelik departmanına karşılık gelir. Bu alanın doğasında bulunan görev
Ticari bankacılığın tanımı

Ticari bankacılığın tanımı

Bankacılık , finans ve işletme alanında bir yandan misyonu ticari faaliyetler yürütmek olan ekonomik eylemler kümesine atıfta bulunmak için kullanılan terimdir ve diğer yandan da bir geniş ve genel olarak, finansal faaliyetlerde bulunan bir grup banka ve bankacı . Bu arada, ticari bankacılık kavramı olduğunu belirtir o arz ve mali kaynakların talebi geldiğinde bir aracı işlevi görür finans kurumu olduğunu . Ticari bankacılığın, i
Operasyonel Giderlerin Tanımı

Operasyonel Giderlerin Tanımı

Bir şirketin faaliyet göstermesinden kaynaklanan masraflar: hizmetlerin ödenmesi, kira ... Operasyonel harcamalar, bir şirketin veya bir kuruluşun gerçekleştirdiği farklı faaliyetlerin geliştirilmesi için ödemesi gereken para olarak adlandırılır . En yaygın olanları arasında aşağıdakilerden bahsedebiliriz: ana olanlar arasında, tesislerin veya kurulduğu ofisin kirasının ödenmesi, çalışanlarına maaşların ödenmesi ve malzemelerin satın alınması. Yani, bir şekilde, işletme giderle
Finansal sistemin tanımı

Finansal sistemin tanımı

Finansal sistem, belirli bir ülkedeki temel amacı ve amacı kredi verenlerin yarattığı tasarrufları borçlulara kanalize etmek olan kurumlar, piyasalar ve medyadır . Daha sonra bahsettiğimiz söz konusu aracılık çalışması, finansal sistemi oluşturan kuruluşlar tarafından yürütülmekte ve yatırımcılar tarafından ihraç edilen finansal varlıkların dolaylı finansal varlıklara dönüştürülmesinin gerçekleştirilebilmesi için temel kabul edilmektedir. Finansal sistem, finansal varlıklar ile
İşin Tanımı

İşin Tanımı

Dilde 'iş' terimi, bir şirketi oluşturan unsurlara veya bireylere atıfta bulunmak ve ayrıca bir şirketin veya şirketin alanı içinde meydana gelen durumları veya anları karakterize etmek için kullanılır. Başka bir deyişle, şirket ve girişimcilerle ilgili veya bunlarla ilgili her şey eldeki kelime aracılığıyla çağrılabilir ve nitelendirilebilir. Bu niteleyici sıfatın ku
Tarımsal Üretimin Tanımı

Tarımsal Üretimin Tanımı

Tarımsal üretim kavramı, ekonomi alanında tarım gibi bir faaliyetin üretebileceği ürün ve faydalara atıfta bulunmak için kullanılan bir kavramdır. Tarım, yani tahıl, tahıl ve sebze yetiştiriciliği, insani geçim için ana ve en önemli faaliyetlerden biridir, bu nedenle üretimi her zaman gezegenin bölgelerinin çoğunun ekonomilerinin önemli bir parçasıdır. , teknoloji veya karlılık ne
Konsorsiyumun Tanımı

Konsorsiyumun Tanımı

Bir konsorsiyum, ortak hedefleri paylaşarak ortak bir stratejide müttefik olmaya karar veren birkaç kuruluşun birliğidir. Bu bir şirketler birleşmesi değildir, ancak her işletme bağımsızlığını korumaktadır ancak ortak bir amaca sahip bir ilişkiler çerçevesi benimsemektedir. Stratejik bir yöntem olarak konsorsiyum, turizm, endüstri, ticaret, sigorta alanı veya diğer faaliyetlerle ilgili her tür sektöre uygulanabilir. Genel olarak, konsorsiyum
Oran Tanımı

Oran Tanımı

Bu olarak bilinen oran için devlet tarafından sağlanan belirli hizmet kullanıcıları yürütmek olanlar ekonomik katkıları . Ekonomik konularda kapsamlı bilgiye sahip olmayan insanlar için bir oran kavramını bir vergininkiyle karıştırması çok yaygın olsa da, çoğu insanın yanlışlıkla inandığı gibi bir oranın bir vergi ile aynı olmadığını açıklığa kavuşturmak gerekir, çünkü Vergiler söz konusu olduğunda, bunlar ödemelerinin yerine getirilmesi ile ilgili zorunlu bir niteliğe sahiptirler, diğer yandan oranların göstermemesi, yani bir oran sadece söz konusu hizmetin ödenmesi koşuluyla ödenecektir. tüket
Katma Değer Vergisinin Tanımı

Katma Değer Vergisinin Tanımı

Katma değer vergisi (KDV), dünyanın farklı ülkelerindeki ürün ve hizmetlerin satın alınması veya diğer operasyonlar için alınan bir vergi veya orandır. KDV veya katma değer vergisi, Latin Amerika ve Avrupa ülkelerinde, nihai tüketici üzerinden Devlet tarafından bir tahsilat şekli olarak mal ve hizmetlerin satın alınmasında yer alan yaygın bir orandır. Karşılık gelen vergi ku
Biletin Tanımı

Biletin Tanımı

Bilet, çoğu durumda bir ödeme yoluyla elde edilen belirli hakları onaylayan verileri içeren makbuzdur. Yani bilet, tüketiciler veya son kullanıcılar ile gerçekleştirilen işlemlerde düzenlenen bir ödeme kanıtıdır . Haftalık alışveriş yapmak için süpermarkete gittiğimizde, örneğin, satın aldığımız ürünlerin her biri için kasadan geçtikten sonra, kasiyer, sahip olduğumuz her bir öğeyi ayrıntılandıran kayıt makinesi aracılığıyla bir bilet düzenleyecek yanında karşılık gelen fiyatı ile satın alınmış ve sonunda, satın alma işleminin toplamı peso olarak belirtilecektir. Bir süpermarkette, bir giyim m
Özel Sektörün Tanımı

Özel Sektörün Tanımı

Özel sektör, devlet tarafından kontrol edilmeyen ekonomik faaliyetler bütünüdür. Kamu sektöründe lider rol devletin elindeyken, özel sektörde şirket temel unsurdur. Özel şirketin bu sektörün lokomotifi olduğunu söylerken, hacmi ne olursa olsun ya da yasal şekli ne olursa olsun, unutmamalıyız. Bir şirket, bir bire
Kooperatifçiliğin Tanımı

Kooperatifçiliğin Tanımı

Kooperatifçilik terimi , ihtiyaçlarınızı karşılamaya gelince, üretim yapanları dikkate değer bir fayda elde etmeye yönlendirmek için takipçilerinin veya üyelerinin sosyal ve ekonomik düzeyde işbirliğini öneren, teşvik eden sosyal hareketi, doktrini belirtmeye izin verir . Bu üreticilerin veya tüketicilerin, halk arasında kooperatifler olarak bilinen derneklerde birleştiği unutulmamalıdır . Aynı şekilde, kooperatif
Ticaret Odası Tanımı

Ticaret Odası Tanımı

Ticaret odası olan aktivite yakınsak belli bir coğrafi bölgede ve amacı daha sonra kendi bölgelerini etkileyen çıkarlarını sağlamak için mağazaları veya işletmeleri ve şirketler, sahiplerine oluşan bir organizasyon . Durum istisnaları dışında, ticaret odasının, üyelerinin çıkarlarını ve haklarını koruyan tipik işçi sendikalarına eşdeğer olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu odayı oluşturan yönetici
Mirasın Tanımı

Mirasın Tanımı

Miras terimi ile, bir kişinin sahip olduğu ve kesin hesaplarda bize söz konusu bireyin servetini veya yoksulluğunu anlatacak olan, kendi mülkiyetine veya atalarından miras kalan kusuruna atanmıştır , yani, yalnızca birinin mirasını bilerek, onun zengin mi yoksa fakir mi olduğunu bilebiliriz. Öz sermaye
Pazarlamanın Tanımı

Pazarlamanın Tanımı

Pazarlama ile belirli bir mal, ürün veya hizmetin satışını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen faaliyetler dizisini, yani müşterilerin istediği pazarlama anlaşmalarını ifade eder . Bu genel anlamda, ancak kavramı daha da netleştirmek için, bir ürünün pazarlama sürecinde ortaya çıkan ve tabii ki onu kesinlikle tanımlayan konuları listeleyeceğiz ... ürünün tüketicileri taraf
Denetimin Tanımı

Denetimin Tanımı

Denetim, mevcut kaynakları hassas bir şekilde oluşturmak için belirli bir şirket veya kurumun muhasebesinin ayrıntılarını inceleme süreci olarak adlandırılır . Diğerleri terimin bu kullanımından türetilmiştir, bu nedenle, her zaman bir şeyin gerçek durumunu bilmek için inceleme ve analiz etme fikrini korumasına rağmen, farklı denetim türlerine atıfta bulunmak mümkündür. Terimin kökeni Latince "audi
Fiyat Endeksinin Tanımı

Fiyat Endeksinin Tanımı

Fiyat endeksi bir olan indeks numarası, belirli bir süre içinde kitlesel tüketici ürünlerinin fiyatları üzerinde hesaplanan istatistiksel bir ölçüsüdür . En çok kullanılanın, özellikle tipik bir aile tarafından yapılan harcamaların gelişimini ölçen tüketici fiyat endeksi olduğunu belirtmekte fayda var . Kısaltması IPC ile kısa
Kılavuzların Tanımı

Kılavuzların Tanımı

Yönergeler, bir hedefe ulaşmak için izlenmesi gereken yazılı veya sözlü yönergeler olarak anlaşılır. Çoğul haliyle kullanımı genelleştirilmiştir, çünkü normalde bir amaca ulaşmak için uygulanması gereken birkaç kılavuz vardır. Tekil haliyle kılavuz, çift anlamı olan bir terimdir. Bir yandan, (başka bir çizgi
İç Ticaretin Tanımı

İç Ticaretin Tanımı

İç ticaret olarak da bilinen bu incelemede bizi ilgilendiren iç ticaret, tüccarlar ile aynı ulusta yaşayan ve daha sonra aynı ticari kurallara tabi olan bireyler arasında gerçekleşen ticarettir . Aynı ülkede yaşayan tüccarlar arasında gerçekleşen ticari faaliyet Örneğin, ülkede üretilen bir x ürünü daha sonra orada yaşayan tüccarlar arasında pazarlanır ve nihayet ulusal, yerel tüketici tarafından satın alınır. Ticaret kanunu ile düzenleme
Kişi Başına Tanımı

Kişi Başına Tanımı

İyi bilinen kişi başına kavramı, Latin dilinden gelen ve başka bir deyişle 'her kafa için' anlamına gelen bir terimdir. Bu terim normalde istatistik alanında, sosyal, ekonomik veya herhangi bir türde kullanılır ve her zaman ne kadar aldığını veya ne kadar aldığını ima ettiğinden, insan grupları veya toplulukları arasındaki farklı türdeki bölünmeleri veya dağılımları ifade etmek için de kullanılır. bu insanların her birini algılar.
Sermaye Gelirinin Tanımı

Sermaye Gelirinin Tanımı

Gelir yani iyi bir gelir gelir veya kazanç veya bu başarısız bir şeyi üretir hangi . Tekrar tekrar, genellikle gelir teriminin eşanlamlısı olarak kullanılan bir kelime olduğu unutulmamalıdır . Aileme ait olan daire bana ayda iki bin peso gelir bırakıyor . Öte yandan, kira terimiyle, bir kişinin bir mülkün kirası veya kirası için ödediği değer veya miktar olarak da adlandırılır . Yaşadığımız dairenin kirası
Vergi Tahsilatının Tanımı

Vergi Tahsilatının Tanımı

Vergi tahsilatı kavramı, bir organizma, normalde Devlet veya hükümet tarafından, sermayeye yatırım yapabilmek ve onu karakterinin farklı faaliyetlerinde kullanabilmek için sermaye toplamak amacıyla gerçekleştirilen eyleme uygulanan bir kavramdır. Vergi tahsilatı bugün tüm hükümetler için merkezi bir unsurdur çünkü bunlar, hükümetin yönetebileceği fonlardan başka bir şey değildir ve kamu yönetimi, eğitim, sağlık, çevre, iş, iletişim vb. Gibi farklı alanlara tahsis edilmes
Yönetim Tarzının Tanımı

Yönetim Tarzının Tanımı

Yönetim tarzı, çalışanları ofiste günlük işlerinde ne yapmaları gerektiği ve bunu nasıl yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme rolünü benimseyen bir liderin üstlendiği bir liderlik türüdür. Yani liderin, çalışanları yetkisi aracılığıyla yönlendirdiği bir tarzdır. Yönetici lider, yetkisini açık, güçlü ve doğrudan belirtilerle kullanır. Her çalışanın görevlerini tanımlayın. B
Devalüasyonun Tanımı

Devalüasyonun Tanımı

Devalüasyon, bir para biriminin diğer para birimlerine ve hatta farklı mallara göre değerini kaybetmesi sürecidir . Bunun nedeni piyasa dalgalanmaları olabileceği gibi, söz konusu para birimindeki likiditeyi daha bol kılan bir para politikasından da kaynaklanıyor olabilir. Her iki durumda da, ekonomideki diğer herhangi bir süreçte olduğu gibi, nihayetinde arz ve talep yoluyla bir devalüasyon tesis edilir. Bazen devalüasyo
ISO tanımı

ISO tanımı

ISO, tüm endüstriyel dallarda üretim, ticaret ve iletişim için bir dizi standardı düzenleyen Uluslararası Standardizasyon Örgütüdür. ISO, hem Kuruluş tarafından hem de uluslararası şirket ve kuruluşlarda üretim ve kontrol süreçlerini standartlaştırmak için oluşturduğu standartlar tarafından bilinir. Uluslararası Standardiz
Madenciliğin Tanımı

Madenciliğin Tanımı

Madencilik kesinlikle antik faaliyettir. İnsanlığın binlerce ve binlerce yıldır madenleri onlardan değerli mineraller elde etmek için kullandığı, insanlığın geçmişini araştıran çeşitli disiplinlerin keşifleriyle kanıtlanmıştır. Bunu uygulayan özel ve kamu şirketlerine sağladığı fantastik temettüler göz önüne alındığında, madencilik dünyadaki en önemli ekonomik faaliyetlerden biri haline geldi. Temelde, gezegenimizde meydana gelen çe
Sömürünün Tanımı

Sömürünün Tanımı

Sömürü, bir şeyden veya birinden fayda elde etme eylemi olarak adlandırılır . Terimin sahip olduğu çeşitli anlam varyantlarının ötesinde, gerçek şu ki, terimin genel olarak sosyal ve ekonomik düzlemle, değer mefhumuyla, elde edilme ya da kaybolma yoluyla ilişkili olduğu ölçüde ilgilidir. En sık kullanılanlar
Stokların Tanımı

Stokların Tanımı

Hisse senedi varlıkları, bir tür kar üretme amacı taşıyan alım satım amaçlı mallardır. Hisse senedi varlıkları, bir kurumdaki finansal varlığa ait menkul kıymetler olarak bilinir ve alım-satım işlemlerinde kullanılabilme kabiliyeti işletmenin karşılığında değer elde etmesine olanak sağlar. Tipik bir takas malı durumu,