Kategori: din

Lay'un tanımı

Lay'un tanımı

Lay kelimesi , dini emirlerden yoksun olan dini olmayan şeyleri açıklamak için kullanılır . Kilise veya dinlerle bağlantılı olmayan ve inancını geliştirebilen ancak rahiplerin yükümlülüklerine uymak zorunda olmayan mümin Genel olarak, bu terim, din adamlarının bir üyesi olmayan , yani dini misyonunu ruhban çevresi dışında yerine getiren, vaftiz edilen ancak vaftiz edilen bir Hristiyan olan Katolik Kilisesi'ne sadık bir kişiyi belirtmek için kullanılır . Rahiplik düzeninin kutsallığ
7 ölümcül günahın tanımı

7 ölümcül günahın tanımı

Sermaye günahlar diğer günahlar izleyin hangi olanlardır. Yedi ölümcül günah , inançlıları Hristiyan ahlakı konusunda eğitmek amacıyla Katolikliğin ve Hristiyanlığın ilk öğretilerinde sayılan ahlaksızlıkların bir sınıflandırmasıdır . Katolik doktrini günahları iki büyük gruba ayırır: hafif günah (küçük kabul edilirler ve ayinlerle affedilirler) ve ölümlü günah (son derece ciddidirler, çünkü lütuf hayatını kırarlar ve sonsuz lanetle tehdit ederler. Pişmanlık onları affetmedikçe). . Bu arada, başk
Meryem Ana - Tanımı, Konsepti ve Nedir

Meryem Ana - Tanımı, Konsepti ve Nedir

Mukaddes Kitabın anlattığı gibi, 2000 yıl önce olağanüstü bir şey oldu: Mary adında Yahudi kökenli mütevazı bir kadın, Tanrı tarafından gönderilen melek Cebrail'den bir duyuru aldı. Melek ona bir oğlu olacağını ve isminin de Tanrı'nın oğlu olan İsa olacağını bildirdi. O zamandan beri, bu kadın tarihe Tanrı'nın annesi olarak geçti ve ona Bakire Meryem'den bahsediyorlar. Meryem'in bekâreti Bakireliğiyl
Decalogue'un Tanımı

Decalogue'un Tanımı

Herhangi bir faaliyeti yöneten on kural Süresi on emir olarak atanır herhangi aktivitenin egzersiz için temel kabul edilen on ilkelere veya dizi normun çatlaklar olmadan mesleklerini icra etmek için herhangi bir gazetecinin on emir parçası olmalıdır örneği, şeffaflık ve tutarlılık. Din: Tanrı'nın önerdiği emirler Öte yandan, bu terim hemen hemen tüm dinlerde çok özel bir referans sunar ; Her dinin, tüm sadıklarının uyması ve saygı duyması gereken bir dizi ilkesi bulunurken, Hristiyan dininde terim, şüphesiz en ünlü olan Tanrı'nın yasasının on emrini belirtmek için kullanılır . Tanrı onları M
Paria'un tanımı

Paria'un tanımı

Parya kelimesinin iki anlamı vardır. Hinduizmin alt kastının bir üyesidir ve aynı zamanda Batı dünyasında bir dışlanmış, sosyal olarak marjinalleşmiş, toplumun tamamında çok dezavantajlı bir kişidir. Dışlanmışlar ve Hindistan'daki kast sistemi Hinduizm geleneğinde toplum, tabakalı bir sistemden örgütlenir. Bu şekilde, bir bireyin bi
Ahlaki Bilincin Tanımı

Ahlaki Bilincin Tanımı

İnsan, kişisel çekirdeğin gösterdiği gibi muazzam büyüklükte bir varlıktır. İnsanın karakteristik notlarından biri samimiyettir. Yani, oyunculukla ilgili olarak neyin doğru olduğu konusunda her insanın sahip olduğu yansıtma kapasitesi. Ahlaki vicdan, insanoğlunun ahlaki doğruluğunu gösterir ki, rasyonel yargı yoluyla bu iyi eylemi, o olmayandan ayırt edebilir. Bir amaca ulaşmada araç
Christmas'un tanımı

Christmas'un tanımı

Noel, İsa Mesih'in doğumunu kutlayan bayramdır . Hamsin Yortusu ve Paskalya'ya ek olarak Hristiyanlık için en önemli bayramlardan biridir . Terim , doğum anlamına gelen Latince nativitas'tan gelmektedir. Genelde 25 Aralık'ta kutlanır, ancak bazı Ortodoks kiliselerinde 7 Ocak'ta kutlanır. Noel'i kutlama tarihi Roma İmparatorluğu döneminde belirlendi . 25 Aralık'ın s
Evangelizm - Tanım, Konsept ve Nedir

Evangelizm - Tanım, Konsept ve Nedir

Müjde kelimesi Yunancadan gelir ve kelimenin tam anlamıyla iyi mesaj anlamına gelir. Hristiyan bakış açısından güzel mesaj, Mesih'in günahlarımız için öldüğü ve üçüncü günde yeniden dirildiği gerçeğidir. Bu nedenle, Mesih'in ölümü ve dirilişi, müjdenin dayandığı temeldir. Yeni Ahit'te, Yuhanna'nın, Matt
Ezoterik Tanımı

Ezoterik Tanımı

Ezoterik, yalnızca seçilmiş bir azınlık tarafından bilinen veya öğrenilen gizli bir bilginin parçası olarak anlaşılır. Gizli tutulan ve seçilen bir gruba ifşa edilen Ezoterizm fenomeni için niteleyici bir sıfat olarak hareket eden ezoterik kelimesi, Yunanca esoterikos teriminden gelir; başka bir deyişle, gizli olması veya kamuya açık bir şekilde az bilinmesi anlamında "iç bilgi" anlamına gelir. Ezoterik sıfat normalde,
Mystic'un tanımı

Mystic'un tanımı

Mistik, mistisizmle, bireylerin dünya dışı ile geliştirebilecekleri manevi bağlantıyla ilgili her şey olarak anlaşılır. Mistik terimi, daha sonra mistisizm veya mistisizm ile ilgili olan insanları veya durumları belirtmek için kullanılan niteleyici bir sıfattır. Mistik terimi, gözleri kapatmak anlamına gelen Yunanca miyo'dan ve başlatılmak anlamına gelen myeomai'den gelir. Bir deneyim, ruhsal
Yugo Desigual nedir

Yugo Desigual nedir

Elçi Pavlus, Korintlilere yazdığı ikinci mektupta boyunduruğun sembolünü kullanarak, verimli olması için insanlar arasındaki birliğin eşitler arasında olması gerektiğini hatırlatmak için kullanır. Bu İncil pasajında, farklı dini inançlara sahip iki kişinin evlilikte birleşmesinin tavsiye edilmediği belirtilmektedir, çünkü her ikisinin de zihniyeti pek tamamlayıcı değildir. Pavlus'un mesajı yalnızca evl
Tapınağın Tanımı

Tapınağın Tanımı

Kutsal etkinliklerin gelişmesiyle bağlantılı olan tüm bu binaları veya mimari yapıları tapınaktan anlıyoruz, özellikle farklı türdeki dini törenlerin kutlanması ve aynı zamanda bir tanrı görevi gören bu varlığa adak veya fedakarlıkların sunulmasını anlıyoruz. Tapınak, insanın maneviyatını geliştirmek için zaten soyut formlara veya varlıklara hitap ettiği neredeyse tarih öncesi çağlardan beri var olan çok eski bir kurumdur. Kelime tapınak Latince gelen templum
Cizvitlerin Tanımı

Cizvitlerin Tanımı

Cizvit tarikatı veya resmen İsa Cemiyeti olarak adlandırılan Cizvit tarikatı, 16. yüzyılın ortalarında (daha spesifik olarak 1534 yılında) Paris şehrinde kurulan bir Katolik dini tarikattır. Kurucusu dindardı ve daha sonra Loyola'nın aziz Aziz Ignatius'u ilan etti. Bu şirketin kurulmasının amaçları, açıkça, İsa'nın mesajının henüz var olmadığı bölgelerde ve topluluklarda yayılması ve yayılmasıydı. Bu şirketin ana ve en seçkin çalışma
Tasavvufun Tanımı

Tasavvufun Tanımı

Tasavvuf kavramı, her insanın kendi içinde taşıyabileceği din kavramıyla doğrudan ilgili olan ve bir kişinin dünyevi veya dünyevi olmayan her şeyle kurabileceği bağlantıyla ilgili bir kavramdır. Bir kişinin yalnızca Tanrı'yı ​​düşünmeye veya manevi yönünü geliştirmeye yöneldiği durum Bu durumda, kişi kesinlikle inandığı veya manevi xiulian uygulamaya adadığı Tanrı'nın tefekkürüne adanmıştır. Örneğin, bu kavram genellikle maneviyat gibi
Precept'in Tanımı

Precept'in Tanımı

Bir ilke , bir sanatın veya bir fakültenin tanınması için ifade edilen ve oluşturulan talimatların veya kuralların her biri . Örneğin, felsefenin ilkeleri, ölçütlerin ilkeleri, diğerleri arasında . Ve ayrıca bir ilke, yerine getirilmesi veya uyulması gereken hüküm veya daha yüksek yetkidir . Ramazan vaktinde or
Immaculate'un tanımı

Immaculate'un tanımı

O şey ya da olduğu birisinin denildiği zaman tertemiz, bu o çünkü herhangi leke veya kusuru teşkil etmiyor . Terimi kesinlikle nesnelere, nesnelere uyguladığımızda, onların mükemmel bir koruma durumunda olduklarını anlamamızı sağlar . Bir tişört, bir masa, bir araba, tertemiz bir ev, diğerlerinin yanı sıra aşınma, lekeler, kusurlar nedeniyle ayrıntılar sunmadığı anlamına gelir. Sana gömleği tertemiz ödünç ve
Aşkınlığın Tanımı

Aşkınlığın Tanımı

İnsan kendine, aşkınlığa açık olduğunu gösteren sorular sorar . Örneğin hayatta bir anlam arayışı, Tanrı'nın varlığıyla ilgili soru, evrenin kökeni arayışı ... insanı kendisinin ötesinde olan ve kontrol edemeyenin aşkınlığına bağlayan sorulardır. sizin aşar çünkü irade . Sizin ötenizde olan şey sizi aşar ç
Seküler Tanımı

Seküler Tanımı

Laik, şu ya da bu şekilde belirli bir din türüne bağlı olan, ancak onu yöneten dini kurumun parçası olmayan tüm insanlar olarak anlaşılır. Laiklik durumu, seküler veya seküler olarak da aday gösterilebilir, yani üçü de aynıdır ve kişinin din ile bir şekilde bağlantılı olduğunu (örneğin, onu uygular veya bir inanan), ancak onu yönlendirmez veya organize etmez. Cemaatin rolü, bir tür din öğ
Bekarlığın Tanımı

Bekarlığın Tanımı

Bekarlık kavramı, dilimizde bir kişinin gönüllü olarak benimsediğini ve hayatının geri kalanında veya büyük bir bölümünde bekar kalmayı, yani varlıkları sürdüğü sürece evlenmeyeceklerini ifade etmek için kullanılır. İstikrarlı veya kısa ömürlü bir eşiniz olmayacak ve hiç kimseyle seks yapmayacaksınız. Bekarlıkta bekarlık ve seks yapmama
İncil'in Tanımı

İncil'in Tanımı

Yahudi ve Hıristiyan dinlerinin kanonik veya temel kitapları seti İncil olarak bilinir. İnananlar için Kutsal Kitap Tanrı'nın sözüdür. Bu terim Yunancadan gelir ve bir dizi kitap veya cilt oluşturan çoğul papirüs, parşömen veya kitaptır. Bugün Mukaddes Kitap tarih boyunca en çok okunan (ve en çok satan) kitap olarak biliniyor ve 2.000'den fazla dile ç
Katolikliğin Tanımı

Katolikliğin Tanımı

Katoliklik kelimesiyle , Hıristiyanlar tarafından kabul edilen ve Papa'nın dünyadaki Tanrı'nın temsilcisi ve Katolik Kilisesi'nin en yüksek otoritesi olarak tanınmasıyla ayırt edilen dini belirleyebiliriz . Papa'yı dünyadaki en yüksek otorite olarak tanıyan Hristiyanlık Şubesi Papa ile Roma piskoposu ile Ortodoks Kilisesi'nin en yüksek otoriteleri arasındaki ayrılığın yaşandığı 1054 yılında Büyük Bölünme olarak bilinen, Hıristiyanlığın bölündüğü ana daldır. Hıristiyanlık, İbrahim kökenli tek tanrı
Eski Ahit Tanımı

Eski Ahit Tanımı

Eski Ahit, İncil'in Pentateuch'tan tarihi, bilgelik ve peygamberlik kitaplarına kadar olan kısmıdır. Pentateuch şunlardan oluşur: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers ve Tesniye. Eski Ahit, İbrani halkının farklı aşamalarında yazılmış kitaplardan oluşur. Bu kitapların yemek öncesi bir geçmişi var: Tanrı'nın oğlu bir kurtarıcının doğum vaadi. Yeni Ahit tam olarak İsa'nı
Sokratik Etiğin Tanımı

Sokratik Etiğin Tanımı

Sokratik etik, doğru eylemin temel bir ayağı olarak erdemin gelişiminden doğan bir ahlaktır. Sokrates, iyilik uygulamasının insanı nasıl mükemmelleştirdiğini, tersine kötülük uygulamasının onun doğasını bozduğunu açıklar. Yazarın etiği her şeyden önce pratiktir. Deneyimde iyilik yapılmasına rağmen, bunu daha önce teorik olarak bilmek olumlu olduğundan, erdem yalnızca oyunculuk deneyiminden öğrenilir. Sokrates düşüncesi, diyaloglarınd
Redemption Tanımı

Redemption Tanımı

Kefaret terimi, insan bilincinde çok önemli bir terimdir. Kefaret, bir kişinin başka bir kişinin acısını veya ıstırabını gidermek için yapabileceği eylemdir. Çoğu zaman, kişi sadece iyilik yaparak ve başka birine ihtiyaç duymadan, bu hataları başkalarına daha fazla sevgi ve saygı için değiş tokuş ederek günahlardan kurtarılabilir. Kefaret, daha sonra yaşamla,
Totem'in tanımı

Totem'in tanımı

Totem terimi normalde bir kültürü veya inanç sistemini temsil eden bir sembolü (gerçek veya soyut olabilir) belirtmek için kullanılır. Totem kavramı, Afrika'nın farklı yerli kültürlerinin yanı sıra Amerika'nın (ve daha az bir mevcudiyetinde olsa da diğer alanların), sözde toplumun üyelerini koruma ve ilgilenme amacına sahip olan ilahi karakterlere inanan kültürlere özgüdür. Normalde bu totemler, hayv
Heretic'in tanımı

Heretic'in tanımı

Kafir sözcüğüne atfettiğimiz en yaygın kullanım, ortodoksiye veya belirli bir sosyal bağlamda veya bir dinin önerdiği şeyde mutlak ve sorgulanamaz olarak kabul edilen tüm bu fikirlerle çelişen görüşler öneren veya tutan kişiyi belirtmektir . Belirli bir dine ait olmasına rağmen, pratik bir şekilde belirli bir dine ait olmasına rağmen, onu bir yönden sorgulayan bir kişi, ya bir eleştiriyi ifade ederek ya da önerdiği bazı kuralları sorgulayarak bir sapkın olarak adlandırılacaktır. Bir kişi bir sosyal grubun parças
Proselytism'in Tanımı

Proselytism'in Tanımı

Protestanlık, yeni takipçiler veya tebliğler edinmeyi amaçlayan eylemdir. Orijinal anlamıyla ilk Hıristiyanların müjdeleme eylemine atıfta bulunmak için kullanıldı, ancak zaman geçtikçe siyasi eyleme uygulandı. Bu nedenle, dini veya siyasi bir lider, projesini güçlendirmek için davası için takipçi kazanmaya çalışır. Her halükarda, bu başkal
Samaritan'un tanımı

Samaritan'un tanımı

Sözlüğe bakarsak, Samaritan'ın şefkatle davranan ve başkalarına yardım eden iyi bir insan olduğunu göreceğiz. Aynı zamanda, Samaritan bir gentilicio, yani eski Filistin'in bir bölgesi olan Samaria'da doğmuş bireydir. Öte yandan, Samaritanlar kendilerini İsrail'in on iki kabilesinin soyundan sayan, ancak aynı kriterleri paylaşmadıkları için Yahudilerle karşı karşıya kalan dini bir gruptu (paylaşmadıkları halde Musa'yı peygamber olarak kabul ettiler. Yahudi geleneğinin Talmud'unu
Dinin Tanımı

Dinin Tanımı

Din , varoluşsal ahlaki ve doğaüstü inançların bir insan uygulamadır. Din söz konusu olduğunda, şu anda Katolikliği, Yahudiliği, İslam'ı ve diğerlerini bildiğimiz gibi, bu uygulamanın sistematikleştirilmesiyle ilgilenen sosyal yapılara atıfta bulunulmaktadır. İnsanlık tarihinde anlatılan tüm kültürler ve medeniyetler, dinsel uygulamalarla karakterize edilmiştir ve hatta bazı uzmanlar, maddi varoluştan daha üstün örnekler arayışının, insanı diğerlerinden ayıran benzersiz bir özelliği olduğu konusunda uyardılar bile. dünya canlı varlıklar. Biçimsel olarak atei
Tanrı - Tanım, Konsept ve Nedir

Tanrı - Tanım, Konsept ve Nedir

Tanrı kelimesi, ilahiyat veya tanrı ile eş anlamlıdır, yani onlar üzerinde bir miktar güce sahip olduğu düşünülen insanlar tarafından tapılabilen yüce bir varlıktır. İnsanlık tarihi boyunca tanrı terimini anlamanın birkaç yolu olmuştur ve bunların her biri dini ve kültürel bir gelenek oluşturmuştur. Farklı tanrılar, daha yükse
Dogmatic'in tanımı

Dogmatic'in tanımı

Dogmatik kavramı, dilimizde esnek olmayan, inkar edilemez, gerçeğe sadık, tartışılmaz olan bir şey veya biri hakkında kastedildiğinde kullanılır . Yani dogmatik doğru olacak ve hiçbir bakış açısından bir soruyu kabul etmeyecektir. Örneğin, kavram, bir doktrini, bir dini oluşturan ve düzenleyen ilkeler kümesine atıfta bulunmak için kullanılır . Kavram aynı zamanda dogmat
Yeni Ahit Tanımı

Yeni Ahit Tanımı

Yeni Ahit içine iki bölümden biri olan İncil ayrılmıştır . Prensip olarak , İsrail kökenli ve İsa Mesih'in doğumundan öncesine ait bir dizi belge ve kutsal metin içeren Eski Ahit'i buluyoruz . Bu arada, Yeni Ahit , İsa'nın doğumundan sonraki zamana ait bir grup kitap ve mektuptan oluşur. Örneğin, Yeni Ahi
İlahi Adalet nedir

İlahi Adalet nedir

İnsanın evrensel boyutu olan değerleri ve fikirleri vardır. Bu şekilde dostluk, sevgi, dayanışma veya adalet tüm kültürlerde ortaktır, ancak her kültürel gelenek her birine göre kendi vizyonuna ve nüanslarına katkıda bulunur. Adalet arzusu, belirli bir uyumun hüküm sürdüğü, istismar durumunun olmadığı ve dengenin dayatıldığı bir toplumda yaşama ihtiyacından doğar. Adalet arzusu, insanoğlunun adal
Şehit Tanımı

Şehit Tanımı

Şehit kelimesi , iki durumda tekrar tekrar kullandığımız bir terimdir. Din: İnançlarını paylaşmayanlar tarafından acıya ve aşağılanmaya maruz kalan birey Bir yandan, dinin kışkırtmasıyla , istihdamı tam olarak Hıristiyanlıkla doğar ve acı çeken, şehit olan kişiye, bir dinin veya başka bir tür fikir, fikir veya inancın savunulması sonucu şehit denir. . Söz, normalde bireyin işkenc
Diosidencias'ın tanımı

Diosidencias'ın tanımı

Bazı olaylar şaşırtıcıdır ve bunları anlamak için mantıklı bir açıklama bulmak kolay değildir. Onlara atıfta bulunmak için tesadüf veya tesadüf olduğunu söylüyoruz. Daha büyük bir boyutu olan ve makul olanın ötesine geçen tesadüfler vardır. Bu olduğunda, bu bir nezaket meselesidir. Endişeler ve tapular Bir k
Exegesis Tanımı

Exegesis Tanımı

Tefsir kelimesi Yunancadan gelir ve kelimenin tam anlamıyla açıklama veya yorumlama anlamına gelir. Bu şekilde yorum, bir metnin herhangi bir yorumudur. Tefsir ve yorumbilimin eşanlamlı terimler olduğu unutulmamalıdır, çünkü her ikisi de bir metnin gerçek anlamının keşfedildiği entelektüel süreci ifade eder. Bu faaliyeti gerçek
Sinagogun Tanımı

Sinagogun Tanımı

Bir sinagog, Yahudi inananların dinsel törenleri kutlamak için katıldıkları, aynı zamanda dua yoluyla Tanrı'ya yakınlaşmak isteyenler için bir dua merkezidir ve aynı zamanda Yahudi dini hakkında diyalog için bir buluşma yeri olarak da kullanılır. özellikle çocuklara öğretmekle ilgili olduğu için bunun hakkında daha fazla bilgi edinin. En eski dini kurum S
Kutsal Olmayan - Tanım, Konsept ve Nedir

Kutsal Olmayan - Tanım, Konsept ve Nedir

Dinsizin tanımı, etimolojik anlamının ötesine geçer. Kutsal olmayan, dindarlık erdemine sahip olmayan biri olarak kabul edilir, ancak dindarlığın temsil ettiği şeye karşı düşmanca bir tavrı ifade ettiği için anlamı çok daha geniştir. Bu nedenle, dinsiz bir kişi, Tanrı'ya ve öğretilerine inanma özelliğine sahip olmayan değil, onları küçümseyen ve felsefesine saygı duymayan kişidir. Dinsiz kavramı bu nedenle kötülük
Uyanıklığın tanımı

Uyanıklığın tanımı

Birkaç saat boyunca uyanık veya uyanık kalma insan eylem uyanıklık veya devlet uyanma olarak bilinir normaldir ötesinde. Bir kişinin acı çektiği ve uykuya dalmasını engelleyen durum Ayrıca, terim, az önce bahsedilen çıkarımlardan dolayı, genellikle uykuya dalmayı istemek veya bunu başaramamak, halk arasında uykusuzluk olarak bilinen uyku yokluğu söz konusu olduğunda sorunu tanımlamak için kullanılır . " Sınav beni o kadar endişe
Reliquary'nin Tanımı

Reliquary'nin Tanımı

Emanet kelimesinin üç anlamı vardır. Genellikle bir azizle ilgili olan kalıntıların saklandığı kutsal yerdir. Aynı zamanda kalıntıların, yani çok değerli nesnelerin tutulduğu kutudur. Madalyon aynı zamanda bir mücevherdir (genellikle bir kolye veya bir madalyon), içinde özel bir hatıranın, örneğin bir saç tutamının, biriktirildiği bir mücevherdir. Hıristiyanlıkta Emanetler H
Manastırın Tanımı

Manastırın Tanımı

Manastır, sakinlerin veya misafirlerin kendilerini günlük dua ve tanrılarıyla bağ kurmaya adayabilecekleri sakin ve rahat bir alan yaratmak zorunda olduğu için en önemli dini yapılardan biridir. Manastır adını, ilk başta manastırlarda tek bir keşiş ya da mümin yaşadığı için, 'sadece bir kişinin evi' anlamına gelen Yunanca'dan alıyor. Manastırlar, insan taraf
Godson'un tanımı

Godson'un tanımı

O dönemi ile belirlenmiştir godson buna vaftiz sakramentinin onun godparents göre olan birey . Vaftiz , aynı Vaftiz Hıristiyan veya Katolik, söz konusu olduğunda, farklı din başlamasında ve oldukça yaygın arınma törenidir vaftiz çağırma aynı zaman kafasına kutsal su uygulamadır Holy Trinity misyonuyla, O andan itibaren, bireyi İsa'nın ölümüne ve dirilişine dahil etti. Katolik doktrinine göre,
Dini Deneyimin Tanımı

Dini Deneyimin Tanımı

İnsan, içinde yaşadığı için dünyayı tecrübe eden bir varlıktır ve bu nedenle çevre ile ilişkilidir. Yani deneyim, kişinin nihayetinde yaşamak için deneyimlemesi gereken kapasiteyi gösterir. Bununla birlikte, deneyimin türü kendi nesnesine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Kişinin geliştirdiği ve algıladığı ilahi hisler Tanrısallıkla bağlantılı deneyimlere, öznenin manevi bir gerçeklikle ilişki kurduğu dini deneyim denir. Dini vecd, dini bir deneyim gösterebilir
Tohumun Tanımı

Tohumun Tanımı

Tohum kelimesi Latince sementis'ten gelir ve hem bir meyvenin tohumuna hem de bir şeyin yaratılmasına izin veren herhangi bir nedene atıfta bulunur. Hıristiyan dini geleneğinde tohum terimi Eski Ahit'te çok mevcuttur. Doğanın süreçlerindeki tohum Herhangi bir meyveyi referans alırsak, içerdiği tohum, yani doğal bir gelişme sürecinden sonra yeni bir meyvenin doğmasını sağlayacak tohumdur. Tohum fikri, yeni bi
Maneviyatın Tanımı

Maneviyatın Tanımı

Maneviyat terimi aracılığıyla, bir şeyin veya birisinin sahip olduğu doğanın ve manevi koşulun bir hesabını verebiliriz . " Farklı hayır kurumlarına sürekli katılımı sahip olduğu maneviyatın sadık bir örneğidir ." Bir şeyin veya birinin ruhsal niteliği ve ruha uygun olanı: bir kişinin ruhuyla ilişkilendirilen bedensel olmayan varlık Kadar olarak, tarafından manevi o ilgili veya kendi durumda olduğundan emin buna belirlenmiş ruhu ; ve ruh, normalde ruhla ilişkilendirdiğimiz , Tanrı'nın yeryüzündeki tüm canlılara bahşettiği doğaüstü armağanı olan, bedensel olmayan bir varlıktır . Materyalist ol
Friar'un tanımı

Friar'un tanımı

Katolik dininde rahip, yoksulluk, iffet ve itaat sözü veren dini bir topluluğun veya ailenin üyesidir. Rahip, topluluğunun kurallarına göre bir yaşam modeli yürütür. Bazen rahip ve rahip terimleri karışır Bu anlamda, rahip olmak mutlaka rahip olmak anlamına gelmez, çünkü dini mesleğin mutlaka rahipliğe yönelik olması gerekmez. Rahip veya rahip, rah
Ascetic'in tanımı

Ascetic'in tanımı

Ascetic olarak da bilinen, asceticism , a, dini, felsefi olarak önerilen bir başlangıç noktası bir arzu tatmin bu malzeme zevk ve perhiz reddi ruhlar saflaştırılmasını . Yani, çilecilik için, insanların günlük yaşamlarında tezahür ettikleri fizyolojik bir doğanın ihtiyaçları kesinlikle daha aşağı bir niteliktedir ve tinin doğasında bulunan bu sorulara zıttır, bu nedenle onları uzak olarak görmektedir. değerler ölçeğinin altında ve
Ubiquity'nin Tanımı

Ubiquity'nin Tanımı

Her yerde her yerde olmak demek her yerde demektir, bu yüzden her yerde aynı anda her yerde bulunma yeteneğidir. Açıktır ki, bu yetenek yalnızca Tanrı fikrine uygulanabilir ve bazı teologların ilahi her yerde bulunma dedikleri şeye eşdeğerdir. Mecazi anlamda, bazı insanların aynı anda birden fazla yerde bulunuyormuş gibi aynı anda birçok şeyi yapabileceklerini ima ederek, bazı insanların her yerde bulunmasından söz edilir. İlahi özellikler Tanr
Misyoner Tanımı

Misyoner Tanımı

Misyoner, bir misyonu takip etmeye karar veren kişi olarak anlaşılır. Genellikle misyoner kavramı, dini bir topluluğun parçası olan ve görevi hem yaşadıkları aynı toplulukta hem de muhtemelen başlaması gereken çok uzak topluluklarda inançlarının ilkelerini yaymak veya yaymak olan bireylerle ilgilidir. sıfırdan. Bu neden
Hicret nedir

Hicret nedir

Muhammed, Allah'ın Kuran'ın hakikatini insanlara iletme elçisidir. Bir vaiz olarak faaliyeti Mekke şehrinde başladı, ama orada sözleri tüccarlar ve diğer gruplar tarafından iyi karşılanmadı, bu yüzden Muhammed memleketinden kaçmaya ve öğretilerini duyurmak için başka bir yere taşınmaya karar verdi. Seçilen yer, daha s
Mormonlar'ın tanımı

Mormonlar'ın tanımı

19. yüzyılda Amerikalı Joseph Smith'in yarattığı Hıristiyanlıktan bir kopuş olan Mormonizm dinini uygulayan bireyler Mormonlar, popüler olarak Mormonizm denen dini kabul eden kişiler olarak bilinir . Resmi olarak Son Zaman Azizler Hareketi olarak bilinir ve büyük ölçüde Peygamber Joseph Smith'in önerdiği öğretileri ve vahiyleri kabul eden restorasyonist bireylerden oluşur . Kendilerine Hıristiy
Anglikanizmin Tanımı

Anglikanizmin Tanımı

Anglikanizm, Hıristiyanlığa entegre edilmiş ancak 16. yüzyılda Protestan Reformunu temsil eden bölünmeden türetilen dini ifadelerden biri olarak kabul edilmektedir. Diğer Protestanlık biçimlerinden farklı olarak, Anglikanizm karakteristiktir ve Katolik Kilisesi'nden ayrılmaya ve böylece kendi dinini kurmaya çalışan VIII.Henry'nin (o zaman
Mekke nedir

Mekke nedir

Mekke, Arap yarımadasının batısında, özellikle Suudi Arabistan'da bulunan bir şehirdir. İslam'ın ana kutsal mekanıdır çünkü Hz.Muhammed orada doğmuştur. Mekke'ye hac veya hac İslam'ın temellerinden biridir Müslüman geleneğinde, tüm inançlıların hayatlarında en az bir kez hac kelimesiyle bilinen bir durum olan Mekke'ye hac ziyareti yapma yükümlülüğü vardır. Bu emir, hacın ne zaman Müslüman
Sacrilege'in tanımı

Sacrilege'in tanımı

Çoğunlukla genişletilmiş ve özel bir kullanıma sahip olan dini alanda, kutsallara saygısızlık olarak kabul edilen herhangi bir eylemi veya bir inancın veya belirli bir özelliğin parçası olan farklı kutsal figürleri ifade etmek için kullanılır din, onlara saygısız davranıldığı veya kutsal olanın küfür kullanıldığı düşünüldüğünde. Kutsal bir görüntüye veya soruna karş
Hayat Kitabının Tanımı

Hayat Kitabının Tanımı

"Hayat Kitabı" başlıklı film ve denemeler olmasına rağmen, aslında İncil'de, özellikle Vahiy kitabından bir ayette geçen bir ifadedir. Vahiy 20: 15'te hayat kitabına yazılmayanların kendilerini ateş gölünde bulacakları belirtiliyor. Dolayısıyla tam anlamıyla bir kitap değil, Allah'ı izleyen herkesin ebedi hayatta bir fayda elde edeceğini ifade etmenin edebi bir yoludur. Birkaç kelimeyle, bu "
Senkretizmin Tanımı

Senkretizmin Tanımı

Grekçe synkretismos kelimesinden gelen ve başlangıçta Giritlilerin birliğine atıfta bulunan senkretizm kelimesi, iki din veya iki kültürel tezahür arasındaki füzyonu ifade eder. Her iki durumda da, dogmalar, fikirler ve sembollerin bir sentezi olduğunda ve bu sentezin bir sonucu olarak yeni bir dini veya kültürel ifade yaratıldığında bir sentezleme meydana gelir. Dini senkretizm
Sinoptik İncillerin Tanımı

Sinoptik İncillerin Tanımı

Luke, Matthew ve Mark'ın, üç vizyon arasında bir bağlantı olduğu fikri üzerine, verilerin bir sonucu ve bir karşılaştırma yaparak değerlendirilebilecek çapraz hikayelere atıfta bulunur. Bu anlamda sinoptik terimi kullanılmaktadır. Sinoptik "soruna" yaklaşım Mark ve Luka'ya göre Yeni Ahit'te Matta'ya göre ilk üç kitap İncil'dir. Sinoptik olarak adlandı
Om Mani Padme Hum nedir

Om Mani Padme Hum nedir

"Om mani padme hum" ifadesi Sanskritçe yazılmıştır ve kelimenin tam anlamıyla "oh, nilüferin mücevheri" anlamına gelir. Bu dört kelime Tibet Budizminde en iyi bilinen mantralardan birini oluşturur. Tibet Budizmi geleneğinde, mantra Om mani padme hum sembolik bir anlama sahiptir ve kelimelerin basit bir tekrarının çok ötesine geçer. Onu oluşturan al
Abadia ve Abad'ın tanımı

Abadia ve Abad'ın tanımı

Avrupa'da uzun Orta Çağ boyunca manastırlar iki işlevi yerine getirdiler: Farklı Hıristiyan tarikatlarının manastır hayatı için dini bir bina ve bir kültür merkezi. İbadet yeri olarak manastır bir manastır veya manastır olabilir. Dua ve işin merkezi Her manastır dini bir düzen tarafından yönetilir. Benedictine rahipleri
Missive'un tanımı

Missive'un tanımı

Missive kelimesi Latince'den, özellikle göndermek anlamına gelen mittere fiilinden gelir. Bir mektuba, yani bir şeyi başka bir kişiye iletmeye yarayan yazılı belgeye eşdeğerdir. Harf ve missive terimleri aynı anlama gelse de, ilki konuşma dilinin bir parçasıdır ve ikincisi günlük yaşamda pek kullanılmayan bir kültizmdir. Aynı zamanda, bir
Vitray Tanımı

Vitray Tanımı

Vitray pencere, genellikle onları tutmak için kurşun çubuklarla gömülü renkli cam parçalarından yapılmış dekoratif bir motiftir. Eski bir süs Bu dekoratif unsur, çağımızdan 3000 yıl önce Mısırlılar ve Mezopotamya halkları tarafından zaten kullanılıyordu. Bu kültürler için, bir miktar metalle birleştirilen çok renkli cam, yönetici sınıfların evlerini güzelleştirmeye hizmet etti. Bu gelenek Romalılar tarafından beni
Tanrı'nın Krallığının Tanımı

Tanrı'nın Krallığının Tanımı

Dini açıdan bakıldığında, özellikle Hıristiyanlık ve Yahudilik farklı versiyonlarında, Tanrı'nın Krallığı kavramı, Tanrı'nın sonsuzluğunu ifade eden bir fikirdir. Aynı zamanda Tanrı'nın yaşadığı yeri, cennetin krallığını ifade eder. Öte yandan, Tanrı'nın dünya üzerindeki gücü anlamına da gelir. Tanrı'nın Krallığı kavramı, insanlığı
Kardeşliğin Tanımı

Kardeşliğin Tanımı

Kardeşlik terimi, aynı dini çıkarları ortak olan ve bulundukları ortamda belirli bir amacı yerine getiren özel bir tür cemaat veya insan birliğini belirtmek için kullanılır. Kardeşlikler özellikle Katolik Kilisesi ile bağlantılıdır, çünkü bu tür bir kurum kavramı her zaman Katolik ibadetiyle ilgili olmuştur. Bununla birlikte, kardeş
Mundane'un tanımı

Mundane'un tanımı

Sıradan sıfat, gündelik ve sıradan şeylere, yani günlük hayata özgü şeylere atıfta bulunur. Bu anlamda dünyevi kelime dünyadan gelmektedir. Dünyevi zevkler Dünyevi kavramı, daha yüksek bir düzleme, manevi düzleme zıt olarak anlaşılmalıdır. Dünyevi ve manevi, antagonistik gerçekliklerdir. Bu nedenle, dünyevi zevkl
Apse'nin tanımı

Apse'nin tanımı

Apsis terimi mimarlık alanına aittir. Onun sayesinde, bir kilisenin genellikle sunağın bulunduğu baş bölümünü, yani kilisenin en önemli bölümünü biliyoruz. Apsis kelimesi , kemer veya tonoz anlamına gelen Yunanca apsis kelimesinden gelmektedir ve bu isim kilisenin bu bölümü için seçilmiştir, çünkü normalde bu tipteki dini yapılar, zamanla böyle bir tasarım olmasına rağmen, kemer şeklinde bir başlığa sahipti. değişken olabilir. Hristiyanlık
Tektanrıcılığın Tanımı

Tektanrıcılığın Tanımı

Tektanrıcılık terimi, bir anlamına gelen mono ön ekinden ve Tanrı'ya atıfta bulunan teizm teriminden oluşur. Sonuç olarak, tektanrıcılık, yalnızca tek bir Tanrı olduğunu savunan dinsel inançtır ve bu nedenle bu anlayış, birden çok tanrının varlığını destekleyen çok tanrılı yaklaşıma karşıdır. Çok tanrılı dinlere karşı tek ta
Eskatolojinin Tanımı

Eskatolojinin Tanımı

Eskatoloji, Yunanca'dan gelen ve iki bölümden oluşan bir terimdir: son veya son anlamına gelen eskhatos ve diğer yandan çalışma veya bilgi anlamına gelen mantık. Sonuç olarak, eskatoloji, nihai nedenleri veya nihai gerçekleri inceleyen disiplindir. Bu fikir Hıristiyanlığa yansıtılırsa, Hıristiyan eskatolojisi varoluşun nihai anlamını yansıtan bir teoloji dalıdır. Hıristiyan dininde Yun
Abnegation'un Tanımı

Abnegation'un Tanımı

Kendini reddetme , bazı insanlarda oldukça yaygın bir insan davranışıdır ve bu değerli ve arzulanan konuları kişisel düzeyde gönüllü olarak feda etmekle karakterize edilir, çünkü onları feda ederek başkalarına, diğerlerine, komşuya iyilik yapılacağı bilinmektedir . Özverili insanlar, aile kurma gibi kişisel çıkarlarını, bir ailenin oluşumuna, yoksulların, hastaların veya en çok muhtaç olanların bakım ve yardımına ayrılacak zamanı vermek için bir kenara bırakırlar. Profesyonel gelişimden vazgeçen ve hasta eb
Dindarlığın Tanımı

Dindarlığın Tanımı

Genel bir bakış açısından, dindarlık, bir kişinin maneviyat üzerine düşünürken sahip olduğu aşkınlık duygusunu gösterir. Belirli bir dini doktrin içinde bir inanç gösteren kişisel dini inançlar yoluyla somut nüanslar kazanan bir maneviyat. Sözü edilen dindarlık sadece teoriyi içermez, aynı zamanda bir kişi pratikte sahip olduğu dini fikirlere sadık olduğunda uygulamayı da içerebilir. Çoğu durumda, insanlar bu dini fi
Definición de Dualismo Antropológico

Definición de Dualismo Antropológico

El dualismo antropológico es un concepto filosófico que parte de la premisa de que el ser humano está compuesto de cuerpo y alma. Es decir, esta teoría hace hincapié en que el ser humano no puede reducirse a su corporalidad puesto que más allá de las connotaciones materiales de la presencia corporal del ser humano hay un más allá, una entidad inmaterial que no se percibe en sí misma pero sí se percibe a través de las acciones que vivifican el cuerpo. La posici
Ters haç tanımı

Ters haç tanımı

Mesih'in çarmıha gerilmesi, haçı Hıristiyan inancının sembolik unsurlarından biri yaptı. Bununla birlikte, bu dini sembolün birkaç versiyonu vardır. En benzersiz olanlardan biri tam olarak ters çevrilmiş çarpıdır. Yorumuna gelince, tamamen zıt iki yaklaşımla değerlendirilebilecek bir unsurdur: Hristiyanlık ve Satanizm. Kökeni elçi Aziz Pet
Veda - Tanım, Konsept ve Nedir

Veda - Tanım, Konsept ve Nedir

Bir veda, insanlığın en eski dini yazılarından biridir. Tüm bu yazılar, Vedalar, Hindistan'ın maneviyatının ve kültürel mirasının kaynağıdır. Hindular için Vedalar felsefi, kültürel ve sosyal değerlerinin kaynağıdır. Vedaların mesajı yoga, doğal tıp, gastronomi, müzik ve Hindistan'ın tüm gelenekleriyle ilgilidir. Sanskritçede veda kelimesi tam
Pentateuch nedir

Pentateuch nedir

Eski Ahit'in ilk beş kitabı Pentateuch olarak bilinir. Bu terim Yunancadan gelir ve kelimenin tam anlamıyla beş cilt anlamına gelir. Yahudiler için bu mezhep Tevrat olarak bilinir. Yahudi-Hıristiyan geleneğine göre, Musa, Pentateuch'u yazan kişiydi. Pentateuch'a entegre edilen kitaplar Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers ve Tesniye'dir. Tekvin'd
Ruh'un Tanımı

Ruh'un Tanımı

Ruh, akılla donatılmış maddi olmayan bir varlık olarak adlandırılır; bu, hayal gücünün bir ürünü olabilir, dini külliyatla ilişkilendirilebilir veya hatta bir bireyin ruhunun bir parçası olarak anlaşılabilir. Ruhun ne olduğuna dair farklı anlayışlar vardır. En yaygın olanı, onu çeşitli dinlerde ortaya çıkan, ama aynı zamanda birçok kültürün folklorunun ve bireysel inancın bir parçası olan bedensel olmayan bir varlıkla ilişkilendiren olandır. Çoğu durumda, ruhlar dini doktrinlerle i
Hayat Ağacının Tanımı

Hayat Ağacının Tanımı

Hayat Ağacı, tek bir anlamı olan belirli bir ağaç değil, sembolizm yüklü ve farklı alanlarla ilişkili bir kavramdır. Kutsal boyut Dinsel bir bakış açısıyla, Hayat Ağacı, bazı eski kültürlerin maneviyatına atıfta bulunur. Keltler için her ağaç türünün kendi ruhu vardı ve diğer yandan Kelt burcu 21 farklı ağaca dağıtıldı. İskandinav mitolojisine göre Thor'un
Credo'un tanımı

Credo'un tanımı

Credo Latince'den gelir, özellikle inanmak anlamına gelen fiil güveninden gelir. İki anlamı olan bir terimdir. Her şeyden önce, Creed bir Katolik duasıdır. Öte yandan, bir inanç bir inançlar dizisidir. Katoliklikte The Creed, Katolikliğin en popüler dualarından biridir. Bu şekilde adlandırılmıştır çünkü bu cümle Latince'de "Credo in Deum" ile eşdeğer olan "Tanrı'ya inanıyorum" ifadesiyle başlar. Bu dua boyunca Katolik inanc
Bar Mitzva'un tanımı

Bar Mitzva'un tanımı

Yahudilikte erkek bireyin, 13 yaşına geldiğinde erkek olmaktan çıkıp erkek olduğu kabul edilir. Bu yaş tuhaf bir nedenle seçilmemiştir, ancak Tevrat'ta 13 yaşın erkekler için yetişkinliğin başlangıcını temsil ettiğinin belirtildiği yazılı referanslar vardır. Yahudiler, çocukluktan ergenliğe geçişi kutlamak için bir tatil, Bar Mitzva veya Bar Mitzvah yaparlar. Bar Mitzva'nın anlamını ve
Venerate'un tanımı

Venerate'un tanımı

Venerate kelimesi , birisine veya bir şeye, sunduğu niteliklerin bir sonucu olarak veya aynı zamanda övülmeye ve takdire değer erdemlerine büyük saygı gösterme eylemini ifade eder . Bir şeye veya birine sahip oldukları niteliklere veya erdemlere saygı veya takdir gösterin Eylem normalde manevi ve dini ile bağlantılı meselelerin saygısını amaçlasa da, bu kelime genellikle bir kadının veya bir erkeğin fiziksel güzellikleri veya entelektüel kapasiteleri nedeniyle uyandırabileceği muazzam hayranlığı ifade etmek istendiğinde de kullanılır. , diğer niteliklerin yanı sıra. “
Sihizmin Tanımı

Sihizmin Tanımı

Sihizm, Hindistan'ın kendi dinlerinden biridir. On yedinci yüzyılda ortaya çıktı ve üstün bir varlığa olan inancına dayanıyor ve onu tek tanrılı bir din haline getiriyor. Bu dinin, kast sistemine ve Hindu geleneğine karşı olan İslam Sufizmi arasındaki füzyonu veya sentezi temsil ettiği düşünülmektedir. Ruhani liderler gurular
Laikliğin Tanımı

Laikliğin Tanımı

İnançları ve değerleri bir dinden tamamen bağımsız olduğunda kişinin seküler olduğu söylenir. Laiklik bu anlamda entelektüel ve ahlaki bir tutumdur. Bu tutum, farklı dini itiraflara göre bireyin özerkliğini savunmaktan ibarettir. Genel Değerlendirmeler Laiklik, dine aykırı bir akım gibi görünmüyor, ancak bu yaklaşım, din ile siyaset veya eğitim gibi diğer alanlar arasında olması gereken ayrımı vurguluyor. Laiklikte, devlet ile kilise
Kefaret - Tanım, Konsept ve Nedir

Kefaret - Tanım, Konsept ve Nedir

Kefaret kavramı son derece dinseldir ve özellikle Hristiyan dininin koordinatlarında anlaşılmalıdır. Kefaret, bir günah veya bir kusur işledikten sonra, işlenen eylemden rahatsız olan Tanrı ile uyumu yeniden sağlamak istediğinde gerçekleşir. Başka bir deyişle, kefaret, Tanrı ile birliği ve uyumu yeniden sağlamak için bir tür pişmanlıktır. Bu şekilde, kefaret, müm
Hac'ın Tanımı

Hac'ın Tanımı

Bir kişinin, iddia ettiği din ve takip ettiği tanrıların şerefine herhangi bir noktadan bir mabed veya tapınağa yaptığı bu rota ve gezilere hac terimi ile bilinir. Hac veya hac, müminin tanrılarının şerefine yaptığı fedakarlığın bir başka örneğidir, çünkü genel olarak izlenecek yollar genellikle uzun ve yol boyunca zorluklar arz eder. Bu şekilde söz konusu Tanrı
Sermon'un tanımı

Sermon'un tanımı

Öğretim sağlama misyonu olan kınama Vaaz, bizim dilimizde yaygın olarak kullanılan bir terimdir ve normalde bir kişinin bir faaliyete veya aldığı bir taahhüde uymadığı için diğerine verdiği uzun ve tekrarlanan kınamayı belirtmek için kullanılır. yükümlülük. Oğlunun kaçtığı için okulda derslere gitmediğini keşfeden bir veli, bunu öğrendikten sonra çocuğa bir vaaz verecek, böylece uymayan eylemi tekrarlamayacak ve aynı zamanda eğitim yoluyla. Çünkü vaazın bir şekilde birini bir kon
Dini Hoşgörüsüzlük - Tanımı, Kavramı ve Nedir?

Dini Hoşgörüsüzlük - Tanımı, Kavramı ve Nedir?

Bir kişinin, kendisinden farklı fikir veya inançlara sahip olanlara karşı saygısız bir tutum benimsediğinde hoşgörüsüz olduğunu söylüyoruz. Hoşgörüsüzlük genellikle savaşan veya saldırgan konumlarla ilişkilidir. Klasik bağnaz argüman Dinsel hoşgörüsüzlüğü açıklayan tek bir neden olmamasına rağmen, bir dini uygulayan ve diğerlerine karşı hoşgörüsüz olanlar arasında çok genel bir argümandan bahsetmek mümkündür. Tartışma basit: Eğer dini doktrinim doğruysa, sa
Teosentrizmin Tanımı

Teosentrizmin Tanımı

Teosentrizm, Tanrı'yı ​​evrende meydana gelen her şeyin merkezine ve aynı zamanda hükümdarı olarak yerleştirmekle karakterize edilen felsefi bir doktrini ifade eder, yani bu akıma göre, Tanrı, insanların eylemleri de dahil olmak üzere meydana gelen her şeyden sorumludur. Tanrı. Bir olayın herhangi bir açıklaması, teomerkezcilik, onu iradede ve ilahi kararda bulur. İlahi bir nedenin dışı
Limbo'nun tanımı

Limbo'nun tanımı

Belirsizlik kavramı, hemen hemen tüm dinlerde mevcut olan ve ölülerin yargılanmadan ve Cennete veya Cehenneme gönderilmeden önce toplandığı alanı ifade eden bir kavramdır. Belirsizliğin varlığı Yahudi-Hristiyan geleneğinde özellikle önemlidir, çünkü ahiret hayatı tam olarak bir kişinin ruhuna, hayattaki eylemlerine ve sonsuza kadarki sonuçlarına ilahi bir şekilde yapılan nihai yargılamaya bağlıdır. Yaşam ve ölüm arasındaki bu ge
Charity'nin Tanımı

Charity'nin Tanımı

Hayırseverlik kavramı, özellikle Katolik dinine ve başkalarıyla ve etrafımızdakilerle sevgi ve dayanışma gibi kavramlarla bağlantılı çeşitli referanslarla dilimizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Her şeyden önce Tanrı'yı ​​ve komşuyu sevmeyi ima eden teolojik erdem Umut ve İnanç ile birlikte hayırseverlik, Tanrı'yı ​​her şeyden önce ve komşumuzu kendimiz gibi sevmekten oluşan üç teolojik erdemden biridir . Bu arada, teolojik erdeme , zekanın ve
Oracle'ın tanımı

Oracle'ın tanımı

Kehanet, Antik Çağ insanlarının (özellikle Yunanistan'dakilerin) hayatın kendileri için ne sakladığına dair cevaplar, rehberler ve tavsiyeler almak için katıldığı bir figür veya alandır. Bu anlamda, kehanet herhangi bir ölümlü ile aynı değildi, çünkü ya peygamberlik niteliğinde olan ya da Olympus tanrılarının kendileri tarafından insanlara gönderilmiş olan öğütler ve öneriler sunuyordu. Kehanet, bazı durumlarda, insanları
Kateşezin Tanımı

Kateşezin Tanımı

Yunancada Kateşez öğretmek ve öğretmek anlamına gelir. Bununla birlikte, belirli bir öğretim türüne, Hristiyan oluşumuna ve daha spesifik olarak Katoliklikte ilmihal öğretisine atıfta bulunan bir terimdir. En katı anlamıyla, ilmihal terimi, inancın Kilise üyelerine aktarılmasına atıfta bulunur. Başka bir deyişle, k
Cross'un tanımı

Cross'un tanımı

Haç , dikey olarak kesişen iki çizgiden oluşan bir şekildir. Bu arada, haç figürünün dini, sivil ve hatta askeri düzenleri ayırt etmek için dünyada en yaygın kullanılan ve yaygın olanlardan biri olduğu unutulmamalıdır . Din hakkında konuşmak Ve eğer doğrusu, bunu göz ardı etmek mümkün değildir içinde haç önemini Hıristiyan din o hangi elemanın yapılmış olan bir sonucu olarak Hristiyan inançlı amblemi teşkil beri İsa acı yapıldığı ve hangi yılında Alınan işkence nedeniyle öldü. Kuşkusuz Hristiyan haçı, Hristiyan halkının en di
Komünyonun Tanımı

Komünyonun Tanımı

Komünyon kelimesi dilimizde yaygın olarak kullanılmaktadır ve genellikle çeşitli bağlamlarda kullanılmaktadır. Katolik dini alanında , en çok kullanılanlardan biridir ve doktrinde sahip olduğu anlam için hiper-özel bir değerlendirmeye sahip olduğu yerdir. Eucharist olarak da bilinen komünyon, bedenin bedeninin ve Mesih'in kanının alınması anlamına geldiği için Katolikliğin en önemli ayinlerinden biridir . Bu kutsal tören sayesinde
Ruhban Sınıfının Tanımı

Ruhban Sınıfının Tanımı

Din adamları kavramı, bizim dilimizde Katolik Kilisesi rahiplerinden oluşan sınıfı belirtmek için kullanılır ve biz de bu şekilde oluşturulmuş ve rahiplik hizmetine göre atanan dinler kümesini belirtmek için kullanırız. kanonik norm tarafından kurulmuştur . Ya Kütle gibi icra ettikleri bürolarda ve kilise dışında yapılabilecek evanjelist eylemlerde Tanrı'nın sözünü yaymak Katolik Kilisesi'ne karşılık gelen din adamlarına kalmıştır. Din adamlarının diğer tipik eylemler
Alma'un tanımı

Alma'un tanımı

Ruh kavramı , yıllar geçtikçe onu önermeyen veya eski zamanlarda olduğu gibi beden kavramına güçlü bir şekilde karşı koymak ve böylece giderek daha fazla damgalayabilmek için onu önermeyen veya onu kullanmayan yeni formülasyonlar geliştirmiş ve edinmiştir. İkincisi her zaman , her insanın sahip olduğu, erkeklerin içgüdülerinin, duygularının ve duygularının bulunduğu ve görülebilen ve dokunulabilen bedenle hiçbir ilgisi olmayan içsel, ruhsal kısma atıfta bulunmak için kullanılmıştır veya kullanılmıştır . Bu duruma göreruhun, anima ya da ruhun da bil
Dogmanın Tanımı

Dogmanın Tanımı

Bir bilimin, bir dinin, bir öğretinin, bir sistemin açık ve temel ilkesi Dogma, diğerlerinin yanı sıra bir bilimin, bir dinin, bir öğretinin, bir sistemin açık ve temel ilkesi olarak adlandırılır, yani dogmalar, yukarıda bahsedilenlerin sahip olduğu tüm bilgi ve bilgileri içeren temel ilkeler ve temel temellerdir . Cevap kabul etme
Presbytery'nin tanımı

Presbytery'nin tanımı

Bu kelimenin üç farklı anlamı vardır: bazı kiliselerde bulunan mimari bir unsurdur , Katolik Kilisesi temsilcileri arasında bir buluşma türüdür ve son olarak Presbiteryen hareketi bir Protestanlık akımıdır . Terimin etimolojisine gelince, Latince "presbyter" kelimesinden gelir ve bu da yaşlıların toplanması anlamına gelen Yunanca "presbyteros" kelimesinden gelir. Kiliselerin mimari
Exodus'un Tanımı

Exodus'un Tanımı

Kavramı göç başvurmak için kullanılır bazı özel durum ya da belirli bir motivasyon sonucu olarak, bir coğrafi yerden diğerine, insanlara veya bir şehrin büyük bir grubun göç . Çağdaş tarihte meydana gelen en yaygın ve yaygın göçlerden biri, kırsal kesimde ikamet eden ve profesyonel olarak gelişme zamanı geldiğinde, genellikle bu anlamda daha büyük ve geniş olanakların sunulduğu büyük şehre göç etmeye karar veren gençlerinki. . Yaklaşık on dokuzuncu yüzyıldan b
Iconoclast'ın tanımı

Iconoclast'ın tanımı

İkonoklast kavramı, dilimizde kutsal kabul edilen imge kültünü reddeden bir kişinin konumunu adlandırmak için kullanılır; örneğin İsa, Meryem Ana, bazı azizler veya diğerleri gibi dini figürlerin görüntüleri . Bu terimin kullanımı tesadüfi değildir ve belirli bir nedeni vardır, çünkü Yunanca bir kelimeden türemiştir: eikonoklástes , tam olarak görüntüleri kırmak anlamına gelir ve bu, bir şekilde bir ikonoklastın da önerdiği şeydir, her türlü dini hayranlıktan kopar. Görüntüler. Dinle bağlantılı şahsiyetleri