Kategori: bilim | Sosyal

Ustalığın Tanımı

Ustalığın Tanımı

Bir bireyin belirli bir etkinliği gerçekleştirirken veya bir konuyu öğretirken sanat ve el becerisine sahip olması durumunda ustalıktan söz ederiz . “ María ustalıkla piyano öğretir; onun muazzam kalitesi tüm öğrencileri büyülüyor . " Bir faaliyeti gerçekleştirme veya bilgiyi aktarma becerisi gösteren kişi Ve lisansüstü akademik dereceye yüksek lisans derecesi de denir ; Bir lisansüstü çalışma, mezun olduktan sonra bir öğrenci tarafından yürütülen uzmanlık çalışması olacaktır . Üniversitede alınan bir profesyonelde uzma