kalite tanımı

Kalite terimi, insanlarda veya eşyalarda bulunan ve nihayetinde onları aynı türe veya duruma ait olan geri kalanlar açısından değerlendirmemize ve karşılaştırmamıza izin verecek olan mülkiyeti veya bunların tümünü belirtir .

İyi ve kötü kalite

Şimdi, kalitenin iyi kalite açısından değerlendirilebileceğini ya da bunu başaramadığında kalitesizliğin değerlendirilebileceğini belirtmekte fayda var.

Bir şeyin veya birisinin niteliği olduğu söylendiğinde, diğer benzetmelere kıyasla bir üstünlük veya mükemmel bir karakter sunduğu için, bir şey kalitesiz olduğunda ise, karşılaştırmada kaybettiği ve akranları tarafından büyük ölçüde aşıldığı içindir.

Daha sonra, kalitenin ne olduğunu ve nitelikleri arasında kaliteyi temsil eden veya ifade eden bir şey veya kişinin önünde olup olmadığımızı nasıl anlayacağımızı tanımlayacak çeşitli perspektifler vardır.

Bir ürün veya hizmetin talebi üzerine kalite, müşterinin sahip olduğu algı, yani beklentilerini karşılayıp karşılamaması, söz konusu mal veya hizmetin kalitesini belirleyecek şartlar olacaktır.

Mesela ülkemin merkez ve ulusal postanesinde bir işlem yapmam gerekse, çok nazik davrandım ve katıldığım soruyu da olumlu ve hızlı bir şekilde çözdüler, o zaman en iyi referanslara sahip olacağım. yer ve mükemmel kalitede bir yer olarak takdir edeceğim.

Kaliteyi belirleyen koşullar

Bu durumda veya bir tüketici ürününde, kalite, o zaman, dediğimiz gibi, bu veya bu ürün veya hizmet, ihtiyaçlarımı karşılarken tatmin edici olsaydı, bazı gerekli özniteliklere göre oluşturulan niteliksel ve niceliksel farklılaşma olacaktır. arzu ve ihtiyaçlar, o andan itibaren kaliteli bir ürün veya hizmet olarak anlaşılacaktır.

Bir ürünün kalitesi, müşterinin yaşadığı ihtiyaçlara cevap verme şekline bağlı olabilir, ancak kalite, o ürün veya hizmetin müşterisine veya kullanıcısına değer katarsa ​​da belirlenebilir.

Ayrıca, süre, yani onu zaman içinde verebildiğimiz kullanım, bir şeyin iyi veya kötü kalitede olduğunu belirlememize neden olan bir koşul olabilir.

İlk defa t-shirt alırız ve ilk yıkarken yıkama talimatlarına uyulmasına rağmen bir delik açılır, giysinin bir kez yıkanamayacağı ve yırtılamayacağı için kaliteli olmadığını tespit edeceğiz. kumaş açıkça iyi değil. kalite.

Bir ürün veya hizmetin iyi veya kötü kalitesi üç temel konu ile belirlenebilir: bir ürünü etkileyen teknolojik ve bilimsel yönleri kapsayan teknik boyut, şirket ilişkisine dikkat etmeyi vurgulayan insan boyutu - Müşteri ve hem müşteri hem de şirket için maliyetleri dengelemeye ve en aza indirmeye çalışacak olan ekonomik boyut.

Açığa çıkan boyutlara girmeyen, ancak iyi veya kötü kaliteden bahsetmeye gelince şüphesiz müdahale eden diğer hususlar, sunulan ürünün doğru miktarı, tam fiyatı ve dağıtım açısından hızıdır.

Çoğu şirket, müşterilerine iyi bir hizmet veya ürün sunmak için, kural olarak işlev gören ve ürünün yaratılmasından müşteri tarafından kullanılmasına kadar olan süreci standartlaştırmaktan sorumlu belirli standartları takip eder.

Bir mal veya hizmetin kalitesinin müşteri tarafından belirlenmesi, söz konusu markayı tavsiye edip etmeme konusunda çok önemli olacaktır. Tabii ki deneyim iyi olursa herkese tavsiye edilecek hatta yine markayı seçecekler, diğer yandan bu olmazsa yeni alınan tişört de dediğimiz gibi kırıldı. İlk yıkama, markanın hiper negatif imajına sahip olacağız ve o markadan bir daha hiçbir şey tavsiye etme veya satın alma eğiliminde olmayacağız.

Kelimenin diğer kullanımları

Öte yandan, birinin üstünlüğünü veya mükemmelliğini, önemini, sınıfını veya durumunu açıklamak istediğinizde, kalite terimi buna atıfta bulunmak için kullanılır.

Yaşam kalitesi

Yaşam kalitesi, belirli bir toplumda hüküm süren veya hüküm süren refahı belirtmek için kullandığımız bir kavramdır, aksine, bu refahın neredeyse tüm yönleriyle yokluğu, bizi kötü bir kaliteyi düşünmeye sevk edecek olan şeydir. hayat.

Bir ülkenin sakinlerinin yaşam kalitesini belirlemek için sayılan birkaç seviye ve husus vardır, bunlar arasında sağlık, ekonomik durum, sosyal ilişkiler, yerde hakim olan gelişme ve ruh sağlığı.

Tüm bu değişkenler yükseldiğinde, iyidirler, iyi bir yaşam kalitesinden bahsedeceğiz.