işgalin tanımı

İstilayı, bir kişinin veya bir grup insanın, daha önce başka bir grup insan tarafından işgal edilmiş bir bölgeyi veya alanı şiddetle veya aniden işgal ettiği eylem olarak nitelendirebiliriz. İstila normalde çatışan bir eylemdir, çünkü o andan itibaren bölgeye kimin ve neden sahip olduğunu bilmek için bir anlaşmazlığa giren iki veya daha fazla tarafla yüzleşir. Bu terim genellikle askeri ortamlarda veya tarihi olaylara atıfta bulunurken kullanılır, ancak bir grup insan bir binayı veya varlığı vb. İstila ettiğinde küçük bir fenomen de olabilir.

İstila, başkaları tarafından işgal edilen bir alanın ani ve normal olarak şiddetli bir şekilde işgal edilmesidir. Farklı nedenlerle gerçekleştirilebilir, çoğunlukla ekonomik, politik veya coğrafi konularla ilgilidir. İnsanlık tarihinde büyük miktarda bölgesel istila vakaları vardır, bunlardan bazıları tarihsel, coğrafi veya sosyal nedenler dikkate alındığında haklı çıkar, diğerleri ise fetih veya emperyalizm arzusuna dayanır.

İstilanın temel sorunlarından biri, genellikle bölgeyi işgal edenler ile onu işgal etmek isteyenler arasında önemli çatışmalar yaratmasıdır. Hatta bazı durumlarda, haklı olarak ya da gerçekte bir bölgeye sahip olmaktan bile söz edebiliriz; bu, bir bölgeye ait alan bir halka ait olsa da, aslında onu işgal eden başka bir yer olduğu ve aynı zamanda onlara ait olabileceği anlamına gelir.

Bölgelerin istilaları ve işgalleri nedeniyle farklı halklar arasındaki çatışmalar, savaşlar ve çatışmalar İnsanlık için kalıcı bir olgudur, bugün bile Filistin ve İsrail gibi olası çözümlenemeyen durumlar vardır. Diğerleri, örneğin, Avrupalıların Kolomb öncesi toplumlardan Amerika'nın fethi ve işgali sırasında olduğu gibi, güç kullanımıyla çözüldü. Son olarak, bir savaş veya çatışma bağlamında (örneğin, Amerikalıların Nazi ilerlemesini engellemek amacıyla Normandiya'yı işgal ettiği II.Dünya Savaşı sırasında) sadece geçici olan planlı işgal vakaları da olabilir.