sulak alanın tanımı

Sulak alan terimi, yüksek oranda su nedeniyle çamurlu veya tamamen sert olmayan bölgelere sahip olmasıyla karakterize edilen belirli bir biyom veya ekosistem türünü ifade etmek için kullanılan terimdir. Sulak alanlar, karasal olanı sudan ayıran biyomdur ve hala karasal bir biyom olarak kabul edilir ve bunların en sınırıdır. Sulak alanlar büyüklük, bitki örtüsü veya fauna açısından farklılık gösterebilir, ancak bunlar su varlığı ve oldukça sıcak ve nemli iklimler nedeniyle her zaman yüksek nem oranına sahip ekosistemlerdir. Dünyadaki en önemli sulak alanların çoğu Güney Amerika'da, özellikle de Paraguay, Brezilya ve Bolivya'nın bataklık bölgelerinde bulunur.

Sulak alan, çeşitli su, kara ve ara bitki türlerinin yanı sıra yüksek düzeyde böcekler, bazı memeliler, amfibiler, sürüngenler ve kuşları içeren çok çeşitli flora ve faunaya sahip olduğu için özel bir ekosistemdir. Yüksek nem oranına sahip tüm ekosistemlerde olduğu gibi, sulak alan her zaman hem yüksekliği hem de genişliği büyüyen bol bitki örtüsüne sahiptir. Aslında, bitki örtüsü genellikle su yüzeyini kazanır ve gerçekte bataklık ve aşırı nemliyken, kara gibi görünmesine neden olur.

Tahmin edilebileceği gibi, tüm sulak alanlar, genellikle göller ve göletler gibi durgun ve hareketli olmayan sularda, su yollarına yakın veya hemen bitişik alanlarda yer alır. Sulak alan toprağı nem, besinlerin varlığı ve havanın sürekli yenilenmesi nedeniyle her zaman çok verimlidir. Sulak alanlar, doğanın kendisinin eylemi ile kendiliğinden veya bu biyomlara özgü bitki örtüsü ve faunanın etrafında büyüdüğü yapay göller ve göletler oluşturulduğunda insan tarafından yapay olarak oluşturulabilir.