bireysel garantilerin tanımı

Bireysel Garantiler, bir bireyin doğuştan zevk alacağı ve yerine getirilmesini talep edebileceği ve nihai amacı yürürlükte oldukları toplumda barış, uyum ve düzenin sağlanması olan hukukun tüm sorularıdır. Aynı bölgeyi paylaşan ve aynı bölgede yaşayan erkekler arasında barış içinde bir arada yaşama, adalet ve sosyal refah elde etme ve ortak menfaat sağlama konusunda da kapsamları vardır .

Irkı, milliyeti, cinsiyeti, yaşı, dini veya siyasi inancı ne olursa olsun tüm bireyler doğdukları andan itibaren bu garantilerin sahibidir. Hiçbir şey ve hiç kimse onları ihlal edemez ve bu arada onlara saygı duyulmasını güvence altına alması gereken devlettir.

Bireysel garantiler arasında, çalışmayı, ulusal topraklarda serbestçe dolaşmayı, fikir beyan etmeyi, belirli bir tarikatı savunmayı ve yazışmaların mahremiyetini sağladığını belirtebiliriz.

Garantileri içeren anayasa, ana kuralı

Birey , tüm normların ana normu olan ve herkesin bir şekilde hemfikir olduğu, yani anayasal bir rütbeye sahip olduğu ve temel olarak kabul edilen , her bir kişinin sahip olduğu Ulusun ulusal anayasasında ifade edildiğini garanti eder . ilgili anayasanın zaman içinde kurduğu siyasi sistem. Diğer bir deyişle, bireysel garantiler anayasal haklardır. Bu arada, yönelimleri her zaman insan onuruna yönelik olumlu yöndedir. Güvencelerin siyasi sistemlerin gelişmesi için gerekli olduğu unutulmamalıdır.

Ulusal anayasa devletin yüksek yasa olarak kabul edilir ve bu organizasyon, operasyon, siyasi yapıyı kuracak o ve o devleti yaşayan edenlerin de bireysel hak ve güvenceler olduğunu.

Aynı zamanda, bir ulusun diğerinden ayırt edilmesine izin veren maksimum belgedir.

Ana hukuk olarak, dediğimiz gibi, buna karşı çıkan herhangi bir küçük kural anayasaya aykırı ilan edilebilir, çünkü hiçbir yasa ulusal anayasanın taşıdığı önemli bir öneme sahip değildir.

Bireysel güvence veren anayasal haklar arasında, insanoğlunu ilgilendirenler de dahil olmak üzere temel veya birinci nesil haklar kabul edilirken, ikinci kuşak olarak adlandırılanlar ekonomik, sosyal ve kültürel haklardır. Üçüncü kuşakta yaşamla ilgili haklar optimal ve uyumlu bir ortamda yer almaktadır.

Bireysel garantilerin bölümü

Bireysel teminat beyanı, özgürlük, hukuki güvenlik, eşitlik ve mülkiyet haklarından oluşan birkaç bölüme ayrılabilir .

Eşitliğin garantileri şunları içerir: her bireyin kanun önünde eşit olması ve bu konuda herhangi bir ayrım yapılmaması, ayrıca anayasanın verdiği haklardan, her açıdan köleliğin yasaklanmasından yararlanmaları, tüm yurttaşlar hiçbir ayrım gözetilmeksizin aynı haklara sahip olacak, soylu unvanlar ve isimler yasaklanmayacaktır.

Özgürlük garantileri içinde bu üç ayrımı görüyoruz: insana özgü özgürlükler, fiziksel kişiye karşılık gelen özgürlükler ve sosyal düzleme ilişkin olarak insanların özgürlükleri. Bu anlamda kişinin siyasi ve dini konularda hangi yaşam tarzına öncülük etmek, ne düşünmek veya hissetmek istediğine karar vermekte özgür olduğu kabul edilmektedir.

Bu arada, hukuki güvenliğin teminatları şu anlama gelecektir: dilekçe hakkı, bir kişinin güvenlik güçleri tarafından yalnızca adli bir emirle tutuklanması ve adaletin idaresini verimli ve etkin bir şekilde alma hakkı.

Öte yandan, insanları özel alanlarında hiçbir gerekçe göstermeden rahatsız edilmekten de korurlar.

Ve son olarak, mülkiyetle ilgili garantiler, bir bölgedeki toprakların ve suların, onları bireylere devretme hakkına sahip olacak ve özel mülkiyete zarar verecek olan devlete karşılık geldiğini varsayar.

Unutulmamalıdır ki, dünyanın bazı bölgelerinde, saldırı senaryoları, dış istila veya barışı değiştiren başka herhangi bir süreç olduğunda, bireysel garantiler askıya alınabilir. Askıya alma kararı, tatbikatta Yürütme Gücü'nün sorumluluğundadır.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found