devletin tanımı

Devlet terimi, bir toplumun parçası olan ve onun en önemli siyasi kurumuna giren tüm unsurları belirlemeye ve karakterize etmeye hizmet eden niteleyici bir sıfattır: Devlet, yani uygun olan her şey devlet olarak sınıflandırılacaktır. devlet veya ona bağlı.

Devlete ait veya devlete bağlı

Devlet olarak bir şeyden bahsettiğimizde, o zaman onun, insan tarafından ve insan için yaratılan bir kurum olarak anlaşılan o devlete ait olduğundan bahsediyoruz. Devlet her zaman özele, yani bireylerin elinde yönetilene karşıdır ve bu, bir toplumun hükümetinin doğrudan bir parçası değildir.

Devlet nedir? Kökenler, bölge ve konformasyon ile bağlantı

Devlet kavramı, insanın devlet olarak bilinen kurumu en ilkel haliyle bile yarattığı andan itibaren ortaya çıkar.

Devlet, sosyal yaşamı çeşitli şekillerde yöneten ancak amacı gücü olduğu her bölgenin siyaset, ekonomi, kültür, diplomasi, medeni ve sosyal eylemleri gibi konuları yönetmek olan kurumdur.

Devletten bahsettiğimizde, Devlet olarak bilinen bu siyasi varlığın parçası olan unsurlara, kararlara veya fenomenlere atıfta bulunmaya çalışırız.

Belirli bir coğrafi alanda bir topluluğun işleyişine rehberlik etme misyonuna sahip tüm kurumlardan oluşan yapı olarak daha iyi anlaşılabilir ve tanımlanabilir.

Devlet fikri, içinde inşa edildiği ve işlev gördüğü, normalde toplumun bir arada yaşamasına ilişkin yönergelerin oluşturulduğu ulusal bir anayasa tarafından yönetilen ve aynı zamanda temel siyasi tasvirlerin oluşturulduğu bir bölge olmadan hiçbir şekilde tasarlanamaz. o bölgeyi takip edin.

İnsan göçebeliği terk edip, belirli bir coğrafi yere yerleşerek aile kurmaya karar verdiğinde, bu devlet fikri ortaya çıkar.

Bir halk bir bölgeye yerleşir, kendisini organize eder ve onu tüm sosyal yaşamda örgütleyecek ve yönetecek bir güç yapısı yaratır.

Böylece toplumsal yaşamı düzenleme ve düzenleme işlevi gören kurumlar ve devlet sistemleri yavaş yavaş ortaya çıktı.

Başvurular

Devlet, örneğin, yabancı çokuluslu şirketlerin ilerlemesini durdurmaya çalışan ve bölgesel sanayiyi kurmaya çalışan bir ekonomik önlemdir. Devlet de eğitim olabilir, yani Devlet tarafından yönetilen, herkes için aynı olan ve bireylerin elinde kalan (ve Devletin müdahalesinin olmadığı) özel eğitime karşı çıkan bir eğitim türü.

Devlet çok sayıda ve çeşitli kurumlardan, bakanlıklardan ve daha küçük kurumlardan oluştuğundan, hepsi derhal devlet haline gelir: örneğin, vergi toplama kurumları, adalet, eğitim, sağlık veya siyaset, yurttaş yardım kurumları, birçok işlem yapılabilir ve yetkisi Devletin elinde olan vb.

Devlet müdahaleciliği, soru bu

Öte yandan, devletin bir millete yaptığı müdahaleyle ilgili olarak tartışmalar ve çeşitli pozisyonlar vardır.

Örneğin, bunun rolünün temel ve asgari konularla sınırlı olması gerektiğini ve ardından vatandaşlar ve şirketler açısından hareket özgürlüğü sağlaması gerektiğini düşünenler var. Bu liberalizmin temel vizyonudur.

Öte yandan, tamamen zıt bir görüş var ve bu, çoğu zaman kamu yararı ile çok yakın olmayan endişeleri olan özel ellerin sonuçlanmasını önlemek için devletin varlığının hemen hemen her düzeyde toplam olması gerektiğini savunuyor. çıkarlar ve devlet kaynakları.

Hiçbir aşırı pozisyonun iyi olmadığını söylemeliyiz, ideal olan, örneğin en mütevazı ve savunmasız nüfusa yardım etmek, ancak aynı zamanda asgari müdahaleyle ticari değiş tokuşa izin vermek gibi en çok ihtiyaç duyulan yerde mevcut bir duruma sahip olmaktır, böylece ekonomi bunu yapmaz. bu gidiş-dönüş yolculuğunun bir sonucu olarak durgunlaşır ve tam olarak büyür.