Kategori: Ses

Elektronik Müziğin Tanımı

Elektronik Müziğin Tanımı

Elektronik müzik , sentezleyici veya örnekleyici gibi belirli elektronik cihazlar aracılığıyla üretilen ve bu makinelerin ürettiği ses ve melodilerden bütünüyle anlaşılabilen müzik olarak bilinir ... Bu teknolojinin uygulanmasıyla ve sayesinde modifiye edilen sanatçı, orijinalin sesini ve sözlerini tabanında tutacak yeni bir sanatsal yaratıma yol açıyor. Açıkçası ve istisnala
Müzik Notasının Tanımı

Müzik Notasının Tanımı

Müzik notası, ses ve müziğin en temel ve temel unsuru olarak anlaşılabilir. Müzik notası, her biri diğerleriyle bir araya getirildiğinde daha karmaşık ve kalıcı bir ses oluşturan belirli ve bölünmez bir sesi temsil ettiği için müzikteki farklı melodilerin ve armonilerin bir araya getirildiği unsurdur. Müzik notaları soyut
DJ'in tanımı

DJ'in tanımı

Bu kısaltma, kayıt operatörü olarak tercüme edilebilen disk jokey kelimesine karşılık gelir. Bu nedenle, bir DJ, kendisini farklı ses kaynaklarından müzik karıştırmaya veya çalmaya adamış kişidir. İspanyolcaya DJ olarak çevrilebilmesine rağmen, bu terim yaygın olarak kullanılmaz ve kullanıldığında aşağılayıcı bir çağrışıma sahiptir, çünkü bir DJ, az tanınan profesyonel olmayan bir DJ'dir. Müzik terminolojisinde, Dj yapımcısı v
Dinlemenin Tanımı

Dinlemenin Tanımı

Dinleme terimi, işitsel anlamda kullanılması gereken işitme eylemini ifade eder. Bazı durumlarda, dinleme kelimesi fiziksel bir pratikten ziyade bir tutumla ilişkili olabilir ve bu, 'duymak' teriminin fiziksel bir tepki olarak kullanılmasının ve seslerin alıcısı olduğu ima edildiğinde 'dinlemek' teriminin kullanılmasının nedenidir. ayrıca onlara öz
Enstrüman - Tanım, Konsept ve Nedir

Enstrüman - Tanım, Konsept ve Nedir

Enstrüman, bir tür aktiviteyi, genellikle manuel bir aktiviteyi gerçekleştirmek için kullanılan herhangi bir alettir. Enstrüman terimi ayrıca bir müzik nesnesine atıfta bulunmak için kullanılır. Son olarak, bazen mecazi anlamda bir enstrümandan söz ederiz ve bu durumlarda herhangi bir maddi nesneye gönderme yapılmaz. Ellerimizle tut
Gospel (müzik) Tanımı

Gospel (müzik) Tanımı

Manevi veya evanjelik müzik olarak da bilinen İncil müziği, kökeni dinsel olandan başka bir alanda olamazdı, daha doğrusu 18. yüzyılın Afro-Amerikan kiliselerinde ortaya çıktı , ancak yakın zamanda popüler hale geldi. halkın ilgisini uyandıran 1930 yılı. Aslında onu başlangıçta belirleyen terim tanrı büyüsüydü, bu da Tanrı'dan çağrı anlamına geliyordu ve bu şekilde adlandırılmasına karar verildi çünkü sözleri Tanrı'yı ​​tanımaya ve Hıristiyan dininin önerdiği değerleri yansıtmaya davet etmekten başka bir şey değildi. . Kökeni, dediğim gibi, Afro-Amerikan toplumunda buluns
Ballad'un tanımı

Ballad'un tanımı

Balad terimi, okunan iki ayet biçimine atıfta bulunabilir: Bugün en iyi bilineni, romantik tonlara sahip bir Latin Amerika baladı olarak tanınan ayettir; diğeri, Avrupa'nın bazı İskandinav bölgelerinde söylenen ve geleneksel aşk hikayelerinin yanı sıra yolculuklar, maceralar ve büyülü masalları anlatan baladın en eski ve en geleneksel versiyonu. Baladın en gelene
Melody'un tanımı

Melody'un tanımı

Melodi kelimesi , 'şarkı söylemek' anlamına gelen Yunanca meloidia teriminden gelir. Dilimizde melodi kelimesi, bir hedef etrafında özel bir şekilde birleştirilen veya gruplandırılan bir dizi sesi belirtmek için kullanılır: insan kulağına hoş gelen ve içinde bir tür üreten daha karmaşık ve dayanıklı bir ses oluşturmak. reaksiyon. Melodi, sade
Radyo İstasyonu - Tanımı, Konsepti ve Nedir

Radyo İstasyonu - Tanımı, Konsepti ve Nedir

Bir radyo istasyonu, farklı içerik türleriyle radyo programlaması sunan bir iletişim aracıdır. Farklı iletişim kanalları olduğu gibi, belirli frekansı ayarlayarak ayarlayabileceğiniz farklı radyo istasyonları da vardır. Şu anda gazete, internet, sinema ve televizyon gibi başka iletişim biçimleri olmasına rağmen, radyo hala müzik içeriği, haber bölümleri, eğlence programları sunan çok canlı bir ortamdır. Birçok insan için radyo, çalışm
Blues'un tanımı

Blues'un tanımı

Bu, kökenleri diğer türlerden, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliğe maruz kalan siyahların müjdesi ve ruhani şarkılarından gelen bir müzik türüdür. Bu nedenle, blues'un Afrika'da tarihsel kökleri vardır. Bu anlamda, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde tarlalarda çalışan siyah köleler, morallerini yükseltmek ve olumsuz durumlarının üstesinden gelmek için şarkı söylerlerdi. Terimin özelliklerini analiz e
Tuning'in Tanımı

Tuning'in Tanımı

Ayarlama teriminin farklı anlamları vardır: insan ilişkileri alanında, sistem iletişiminde ve müzik alanında. Aralarında iyi bir ilişki olduğunda veya bir tür tesadüf olduğunda iki veya daha fazla insan arasında uyumdan söz edilir. Bu nedenle, bir patron ve bir ast, istihdam ilişkileri uyumluysa ve aralarında iyi bir anlayış varsa, kolayca anlaştıkları ve davranış tarzları uyumlu olduğu için iyi bir uyum içindedir. Bu olmadığında, uyumsuzlukta
Radionovela'un tanımı

Radionovela'un tanımı

Televizyon, aileler için eğlence biçiminde bir dönüm noktası oldu, o ana kadar radyo, evlerde mükemmel bir iletişim aracı oldu. Ve tıpkı televizyonda olduğu gibi bilgi alanlarına, eğlence programlarına ve müzik alanlarına dayalı bir eğlence teklifi var, radyoda da çeşitli istasyonlar ve çeşitli içerikler var. Radyo pembe dizileri hi
Declamation Tanımı

Declamation Tanımı

Sesin ve tonlamanın doğru kullanımı, seslendirme olarak da bilinen belirli bir ses tekniğini gerektirir. İsim açıklaması, okumak anlamına gelen fiil deklamasına karşılık gelir. Bu anlamda, açıklama eylemi, halkla konuşma sanatı olan ve karşılığında şiir veya tiyatro ile yakın bir bağlantısı olan hitabetle ilgilidir. İyi şarkı söylemek nasıl ö
Hacmin Tanımı

Hacmin Tanımı

Terimi ile hacim birkaç farklı konularda başvurabilir. Öncelikle hacim, bir cismin belirli bir yerde kapladığı alan , yani maddesinin kapladığı alan miktarı ve cisimlerin aşılmaz durumu nedeniyle aynı anda başka bir cisim tarafından işgal edilememesi olabilir. . Ama aynı zamanda hacim, belirli bir hacme sahip oldukları için, bir tür maddeyi diğerinden, bir maddeyi diğerinden ayırmamızı sağlayacak, bu maddenin özünde bulunan özelliğidir. Önceki paragrafta bahsettiğim
Seslendirmenin Tanımı

Seslendirmenin Tanımı

Seslendirme kelimesi, seslendirme eylemine atıfta bulunmak için kullanılır, yani, genellikle şarkıcılar veya kendini topluluk önünde konuşmaya adanmış kişiler söz konusu olduğunda, bir kişinin kamuya açık yerlerde kullanmadan önce yapması gereken sesi hazırlamak için kullanılır. Seslendirme her zaman ç
Şarkının Tanımı

Şarkının Tanımı

Şarkı, bir şarkıcının vereceği sözler ve seslerle hem müziği hem de melodiyi birleştiren bir çalışmanın ürünü olarak kabul edilir. Diğer birçok müzik parçasının aksine, şarkıyı belki de en kesin tanımlayan şey, bir şarkıcı tarafından vokal olarak icra edilmek üzere tasarlanmış olmasıdır. Şarkıların çok yönlülüğü, bir veya da
Filarmoni Orkestrasının Tanımı

Filarmoni Orkestrasının Tanımı

Tarihsel kökeninde bir filarmoni orkestrası, müzikseverlerden oluşan ve müzisyen olmaları gerekmeyen bir müzik derneğiydi. Bu his çoktan ortadan kalktı ve bugün filarmoni orkestrası senfoni orkestrası ile eşdeğerdir. Filarmoni orkestrası, Batı kültürünün en üst düzey müzik topluluğudur. Farklı enstrüman gruplar
Ses - Tanım, Konsept ve Nedir

Ses - Tanım, Konsept ve Nedir

Sesleri bazı teknolojik sistemler veya cihazlar aracılığıyla iletmenin farklı yolları ses olarak bilinir. Başka bir deyişle, ses sistemleri sesleri kaydetmenize, depolamanıza veya yeniden üretmenize olanak sağlayan sistemlerdir. Bu anlamda, diğerleri arasında radyo, MP3, plak çalar, disket veya sesli kitap gibi her türlü cihaz veya ses ortamı vardır. Bilgi işitilebili
Tempo'nun tanımı

Tempo'nun tanımı

Tempo kelimesi, bir eserin veya müzik parçasının icra edildiği müzikal zamanı ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Tempo kelimesi tam olarak zaman fikri ile ilgilidir ve kökeni muhtemelen ilk operaların ve klasik müzik eserlerinin geleneksel olarak icra edildiği dil olan İtalyanca'dan gelmektedir. Tempo, her es
Chorus'un tanımı

Chorus'un tanımı

Koro, bir müzik parçasını söylenen ve koordineli bir şekilde icra eden bir vokal grubu veya insan grubudur. Bir şef veya öğretmen tarafından yönetilen seslerinin müdahalesiyle kolektif olarak söylenen çalışmaları gerçekleştirebilen, genellikle profesyonel olarak eğitilmiş bir gruba şarkı korosu denir. Bir koro, tek sesli
Müzik Ölçeğinin Tanımı

Müzik Ölçeğinin Tanımı

Müziğin kendi dili vardır ve alfabetik işaretler yerine, diyatonik ölçek olarak da bilinen müzik ölçeğinin bir parçası olan notaları kullanır. Notalar seslerdir ve her bir sesin bir adı vardır ve notaları, müzik parçasına ilişkin tüm notaların ve notasyonların yazıldığı, birbirine paralel beş yatay çizgi olan personelin kullandığı bir ölçekte temsil etmek için kullanılır. Diğer bir deyişle, kadroya farklı uns
Serenade'un tanımı

Serenade'un tanımı

Serenat, ana teması aşk olan ve genellikle bir grup müzisyen tarafından üflemeli ve telli çalgılar kullanılarak gerçekleştirilen popüler bir şarkıdır. Açık havada, şenlik ve neşe dolu bir ruhla söylenen son derece popüler bir müziktir. Serenat, müzikle aşık olma sanatı olarak tanımlandı. Bu anlamda genç bir kadını
Organolojinin Tanımı

Organolojinin Tanımı

Müzik aletleri farklı şekillerde gruplandırılır ve sınıflandırılır. Enstrümanların sınıflandırılmasıyla ilgili her şeyi inceleyen disiplin, daha büyük bir müzik dalı olan akustiğe entegre edilmiş bir müzik dalı olan organolojidir. Bu disiplinin içeriğini gözlemlemek - Müzik sesiyle ilgili ilkeler ve temeller (dalga türleri ve bunların her enstrümanla ilişkileri, ayar sistemleri veya bir odadaki akustik davranış) incelenir. - Çeşitli enstrümanların nitelikler