şüphe edilemez tanımı

Şüphesiz kelimesi, genellikle akademik veya bilimsel alanlarla ilişkilendirildiği için çok yaygın olmayan bir kelimedir. Şüpheli'nin doğrudan anlamı, "şüphesiz" den başka bir şey değildir ve bu böyledir çünkü önek, kelimenin geri kalanının bir olumsuzlaması olarak hareket eder: şüpheli veya şüpheli. Söylendiği gibi, terim esas olarak akademik alanlarda bilim veya bilimsel araştırmalarla ilgili olabilecek ve her alan için belirli ve belirli tekniklerin kullanımıyla kanıtlanmış durumlara, olaylara veya olaylara atıfta bulunmak için kullanılır. Genel olarak, şüphe götürmez bir şeyden bahsettiğimizde,Konumlar veya inançlarla ilgili olması gerekebilecek durumlara veya fenomenlere değil, pratik veya deneysel bir şekilde doğrulanan unsurlara veya durumlara atıfta bulunuyoruz, çünkü bu anlamda seçim çok özneldir ve bu nedenle nesnellikten yoksundur.

Bununla birlikte, bir kişi, bilimsel olarak doğrulayacak araçlara veya olanaklara sahip olmasa bile, söylediği şeyin doğru olduğuna ikna olduğunda, yani çoğu durumda zaten olan, hepimizin değil, şüphesiz terimini kullanmak mümkündür. görüşlerimizi veya fikirlerimizi bulmak için ampirik uygulamalarla hareket edin. Bu şekilde, bir durumun başka bir durumun nedeni ya da sonucu olduğu, başka bir bireyin bakış açısına bakıldığında kolaylıkla değişebilen bir kişi için şüphe götürmez olabilir. Bununla birlikte, burada önemli olan, bir kişi için öznelliğinden bir şeyin şüphe götürmez veya inkar edilemez olduğunu anlamaktır.

Çoğu zaman, şüphe götürmez bir duruşa sahip olmak, kendilerini kanıtlamak için kanıta ihtiyaç duymadan bile, kendilerini ne düşündüklerine kolayca ikna edebilecek, kendilerinden çok emin olan az çok güçlü kişiliklerle ilgilidir. Öte yandan, kendine güveni düşük olan güvensiz bir kişi, muhtemelen pozisyonlarını veya bakış açılarını şüphe götürmez olarak tanımlama konusunda daha fazla sorun yaşar. Bu durumda, her halükarda, bir görüş veya pozisyonun sahip olabileceği şüphe götürmez karakterin kişiye ve o fikrin ifade edilme şekline bağlı olacağını ve bunun ampirik ve nesnel olarak doğru olup olmadığına çok fazla bağlı olmadığını söyleyebiliriz.