aruz nedir »tanım ve kavram

Aruz, kelimelerin doğru telaffuzuna odaklanan dilbilgisi bölümüdür. Bu disiplinde sözlü iletişimde yer alan fonetik özellikler incelenir. Terime gelince, Yunanca prosoidia'dan geliyor ve yakın anlamına gelen pro ön ekinden ve şarkı anlamına gelen kök oide'den oluşuyor.

Aruzun genel yönleri

Konuştuğumuzda belirli bir tonlama kullanırız ve bu tonlama melodik bir eğri olur. Bu özellik iletişim için önemlidir, çünkü tonlama yoluyla duyguları ve ruh halimizi ifade ederiz.

Prozodi, sözlerimize empoze ettiğimiz ritimle doğrudan ilgilidir. Bu anlamda, bir mesajın ritmi sözdizimi ile tutarlı olmalıdır.

Doğru iletişim için insan sesi ve doğru kullanımı belirleyicidir. Böylece, konuştuğumuzda, ses muhatabımıza hisleri iletir. Öte yandan ses, kişisel görüntünün bir parçasıdır.

Teknik açıdan, çeşitli amaçlarla aruz egzersizleri yapılmaktadır.

1) ne çok yavaş ne de aceleyle doğru bir hızda konuşmak,

2) iyi bir ses ve tonlama uygulamak,

3) telaffuzdaki belirli kusurları düzeltmek veya

4) belirli faaliyetlerde veya mesleklerde (öğretmenler, spikerler, öğretim görevlileri, aktörler, şarkıcılar vb.) İletişimi geliştirmek.

Ciddi işitme güçlüğü çeken kişilerde

Ciddi işitme sorunları olan kişiler, özellikle çocuklar, iletişimlerini geliştirmek için aruz egzersizleri yapmalıdır. Bununla ilgilenen profesyoneller, tonlama, kayıt ve ses egzersizleriyle kelimelerin doğru telaffuzunu geliştirmeye çalışan konuşma terapistleridir.

Klasik dünyada

Aruz etimolojisi temel bir yöne, dilin müzikalitesine atıfta bulunur. Sözlü iletişimin belirli bir müzikaliteyi birleştirmesi durumunda etkili olduğunu düşündükleri için bu yön, Yunanlılar ve Romalılar tarafından çok değerliydi. Bu anlamda konuşmacılar (filozoflar, politikacılar veya aktörler) belli bir ses tonuyla konuşmak zorundaydı.

Bu nedenle, prosodik tekniklerde vurgu, kelime yazımı ve telaffuz çalışmaları yapılmıştır.

Bir dilin müzikal boyutu

Bir dil öğrenildiğinde, morfolojik ve sözdizimsel bilgi asimile edilir. Ancak, bir dili doğru anlamak için onun müzikalitesini nasıl yorumlayacağınızı bilmeniz gerekir. Başka bir deyişle, konuşma, seslerle ifade edilen basit bir sözcük meselesi değil, aynı zamanda dilin prozodik yönlerinin ürettiği melodik bir boyutu da ima ediyor.

Fotoğraflar: Fotolia - Serhiy Kobyakov / xixinxing


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found