kamu hukukunun tanımı

Kamu Hukuku, hukuk sisteminin devletin kamu kurumları ile ilgili olarak bireyler ve özel kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenlemeyi amaçlayan bölümüdür. Bu şekilde Kamu Hukuku, yönelimi bireylerin savunması ve toplumun genel çıkarlarına uygunluk olan kurallar ve yasalar bütünüdür.

Kamu Hukukunun Amaçları ve Hukukun Üstünlüğü

Kamu Hukukunun amacı sosyal düzenin, topluluk uyumunun ve barışın sağlanmasıdır. Başka bir deyişle, amacı bireyler arasında barış içinde bir arada yaşama sağlamaktır. Bu şekilde, çoğunluğun menfaatini, bilinen genel menfaati veya ortak menfaati koruma meselesidir.

Kamu Hukukunun amacına etkin bir şekilde ulaşılabilmesi için bir Hukuk Devletinin olması gerekmektedir. Hukukun üstünlüğü, toplum içinde istikrarın, yani makul ve barışçıl bir arada yaşamanın sağlanması için bireyler tarafından kabul edilen kurallar dizisi olarak anlaşılır. Bu, Hukukun Üstünlüğü dışında Kamu Hukukundan söz edilemeyeceği anlamına gelir.

Kamu hakkı ve özel hak

Unutulmamalıdır ki Roma Hukuku, Hukukta genel bir ayrım oluşturmuştur: Kamu Hukuku ve Özel Hukuk (Ius Publicum ve Ius Privatum). İlki, devletin bireylerle ilişkilerini ve bireylerin içinde yaşadıkları toplumla bağlarını düzenlemeye ve düzenlemeye odaklanır. Romalılar için Özel Hukuk, bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuktur. Özetle, Kamu Hukukunun toplumun örgütlendiği normları içerdiğini söyleyebiliriz. Öte yandan, Hukukun bu dalında ilgi, Devletin rolüne odaklanmaktadır (Özel Hukukta ilgi bireye yöneliktir). Kamu hukuku zorunludur, özel hukuk ise halkın iradesine tabidir.

Kamu Hukukunun temel alanları

Kamu Hukukunda iki temel alan vardır: temel haklar ve anayasa hukuku. İlk alanla ilgili olarak insan onuru, eğitim veya sağlık hakkı veya sosyal haklar gibi konular ele alınmaktadır. Anayasa hukuku alanında, bir ulusun anayasa metninde kurulan koruma mekanizmaları (yargı mekanizmaları, yargı organları nezdinde nasıl dava açılır veya toplu hakların korunmasına yönelik halk eylemleri) ele alınır.

Kamu Hukuku içerisinde bir dizi durumu düzenleyen bir alan olarak İdare Hukuku şubesi de bulunmaktadır (tıbbi sorumluluk, mahkumlara verilen zararlardan sorumluluk, göçmenlik yasaları, şehir planlaması, kamu alımları, vb.).

Fotoğraflar: iStock - Paolo Cipriani / Yuri_Arcurs