alüvyonun tanımı

Sel, bir doğa olgusudur ve genellikle yıkıcı etkilere sahiptir. Bir alüvyon, büyük miktarda çamur, su veya buzun yüksek hızda hareket etmesi ve bunun sonucunda yoluna çıkan her şeyin, yani ağaçların, evlerin veya herhangi bir altyapı türünün tahrip olması durumunda ortaya çıkar.

Taşkınlar genellikle şiddetli yağmurlardan sonra veya bir dağın zirvesinden erime veya kar kayması döneminin bir sonucu olarak meydana gelir. Bu anlamda alüvyonun, karın bir yamaçtan yer değiştirmesinden oluşan çığa çok benzediğine dikkat edilmelidir. Bu nedenle, alüvyon çamur ve kara atıfta bulunabilir, ancak çığ yalnızca dağın yamacında bulunan kar anlamına gelir.

Taşkınlar iki nedenden dolayı tehlikelidir: onları tahmin etmedeki büyük zorluk ve sonuçları insan kayıplarına ve doğal çevrenin tahrip olmasına neden olabileceğinden.

Taşkın yatağı alanlarında güvenlik önlemleri

Sellerin belirli bir sıklıkta meydana geldiği alanlarda, bir dizi önleyici tedbirin benimsenmesi alışılmış bir durumdur. Birincisi, genel bir tahliye planına sahip olmak yaygındır. Ağaçların alçak yerlere dikilmesi uygundur, çünkü bu şekilde orman kütlesinin tahrip edilmesi önlenir. Öte yandan, alüvyon biraz önceden "uyarma" eğilimindedir, çünkü patlamadan birkaç dakika önce bir tür üfürüm veya üfürüm duymak mümkündür (özellikle kar sellerinde).

Alüvyon oluştuktan sonra olabildiğince uzak bir yer bulmanız ve belirli bir yüksekliğe sahip bir alana gitmeniz önerilir. Etkilenebilecek altyapılar ve evler ile ilgili olarak uzmanlar, alüvyondan arazi veya karın yer değiştirmesini durdurabilecek istinat duvarları inşa edilmesini tavsiye ediyorlar.

Terimin başka bir anlamı

Alüvyon kelimesi her zaman çamur veya karın yer değiştirmesiyle ilgili değildir, ancak mecazi anlamda kullanılır. Dolayısıyla, herhangi bir nedenle çok eleştirilen bir kişi, eleştiri yağmuruna tutulduğu söylenebilir. Sıklıkla şikayet veya fikir yağmurundan söz edilir.

Pek çok yaralanmaya neden olan bir kaza olduğunu ve bu nedenle çok sayıda kan bağışı yapıldığını düşünelim. Bu durum göz önüne alındığında, bir bağış selinin yaşandığı söylenebilir.

Genel olarak, alüvyon bir şeye tepkidir ve bu tepki yoğun, güçlü ve enerjiktir, çünkü gerçek alüvyon doğada tezahür eder.

Fotoğraflar: iStock - Mr_Twister / Urban78