kurumların tanımı

Bir şeyin temeli veya kurulması

Kurumlar terimi, kurum kelimesinin çoğuluna karşılık gelirken kurum kelimesi çeşitli referanslara sahiptir. En geniş anlamıyla, bir kurum bir şeyin temeli ya da kuruluşu ya da kurulmuş ve kurulmuş olan şeydir .

Eğitim veya hayır amaçlı kuruluşlar

Öte yandan, kurum terimi , özellikle eğitim, kültür veya hayır işleri olmak üzere kamu yararına yönelik bir işlevi üstün bir şekilde yerine getiren kuruluşları belirtmek için tekrar tekrar kullanılmaktadır . Örneğin, bir dil öğretim merkezi ve uzmanlaşmış bir uyuşturucu bağımlılığından kurtulma merkezi, farklı amaçlarla da olsa, her ikisi de kamu yararına yönelik bir uygulama yürüten iki tür kurumdur.

Bu nedenle, kavramı çoğunlukla, sosyal etkileşim ve işbirliği açısından tanınan organizmaları temsil eden yerleşik sosyal düzenlere atıfta bulunmak için kullanıyoruz.

Toplumdaki ilişkileri normalleştirme sorumluluğuna sahip devlet kurumları

Bu arada, siyaset alanında terimin özel bir önemi vardır, çünkü bu şekilde bir Devletin veya Ulusun temel örgütlerinin her biri de belirlenir . Örneğin bir demokraside, kurumlar aynı zamanda sosyal düzen ve işbirliği mekanizmaları olarak da hareket ederler ve bunların temel nedeni, sözde demokrasi altında yaşayan toplum sakinlerinin davranışlarını normalleştirmektir.

Çünkü kurumlarına değer vermeyen, önemsemeyen ve güçlendirmeyen bir ülke, ahenkli gelişimini zorlaştıracak farklı rahatsızlıklar yaşayacaktır.

Bir toplumun gelişiminde kurumların önemi

İstisnasız tüm şirketler, ilişki biçimlerini kabul eden kendi kurumlarına sahiptir. Kurumlar, erkek örgütlenmesinin ilk zamanlarından kalmadır, hatta günümüz kurumlarının çoğu, geçmişte ilk kez ortaya çıkanların güncel kopyalarıdır.

Tuzuna değecek hiçbir toplum, kurumları yoksa etkin bir şekilde işleyemez.

Siyasi konularda ve demokratik bir sistem içinde, kuvvetler ayrılığı ve ulusun anayasası kurum örnekleridir ve şüphesiz en alakalı olanlardır. Kuvvetler ayrılığı son derece önemlidir çünkü bu sistemde her iktidarın bağımsızlığını garanti eder ve elbette bu durum, diğerine karşı etkili bir denetleyici olmasını sağlayan şeydir. Anayasa, kendi açısından, ana normdur ve en büyük saygı ve gözlemi hak edendir çünkü hukuka, tüm bileşenlerin haklarına ve teminatlarına saygı duyulan bir hukuk devletinde yaşamayı garanti edecek olanıdır. .

Ve sosyal konularda evlilik ve aile gibi kurumları atlayamayız.

Bu kurumlardan herhangi birine yapılacak herhangi bir saldırının, mevcut sosyal ve politik düzene karşı bir saldırı anlamına geleceğini söylemek ve bunun söz konusu ülke için ne anlama geleceğini belirtmemek önemlidir, çünkü dünya her zaman bir milletin gücüne bakar. kurumsal konularda teklifler ve eğer bu gerçekleşmezse, o ülkeye itibar, cesaret ve güven verilmemesi olağandır.

Unutmamak gerekir ki, kurumlar insanlar tarafından yönetilir, yönetilir ve çoğu zaman tüm hileleri içlerinde gerçekleşir ve bu sadece bir kurumun imajına zarar verir.

Bir kurumun ana unsurları

Bir kurumu oluşturan ve tanımlayan unsurlar arasında şunlar yer alır: kalıcılık (bir kurum, yaratıcı iradesinin ruh halinden bağımsız olarak kalır ve zamanla sürer ve sürekli olarak yeni üyeler alır), davranışları standartlaştırır (takipçilerinin kesinlikle uyması gereken direktifler sunar. amaçlarını yerine getirmek için), belirli bir amacı (bir kurum yaratıldığında bir son olacaktır) ve amaçlarına ulaşmaya yardımcı olan araçları (malzeme, idealler ve kişisel) vardır.

Bir bağlamda öne çıkan kişi

Ve son olarak, terim bir bireye uygulandığında, yani belirli bir alanda birinin bir kurum olduğu söylendiğinde, bir kişinin x durumu için büyük bir prestije sahip olduğu anlamına gelecektir, çünkü bir kurum, mesele veya bir şekilde başarılı olduğu için . Örneğin, "babayı ameliyat eden kardiyolog, kardiyoloji içinde bir kurumdur."