radyo teleskopunun tanımı

Radyo teleskop radyo kaynakları tarafından yayılan çekim radyo dalgaları için kullanılan bir alettir; yukarıda bahsedilen yakalama, aletin sahip olduğu devasa bir parabolik anten veya bunların setinden makuldür.

Radyo teleskobunun kökeni, radyo astronomisinin öncüsü olarak kabul edilen ve bu amaçla yönettiği 9 metrelik bir anten yapan Amerikalı bir mühendis olan Grote Reber'den kaynaklanmaktadır .

Astronomi bu cihazı tekrar tekrar kullanır, dahası içinde bir dal vardır, radyo astronomisi , gözlemlerini tam olarak radyo teleskopları ile gerçekleştirir. Pulsarlar veya aktif galaksiler gibi evrende hüküm süren göksel cisimlerin önemli bir kısmı radyo frekansı radyasyonu yayar ve bu nedenle elektromanyetik spektrumun o radyo bölgesinde daha görünür veya doğrudan görülebilir. Böylece söz konusu gök cisimlerinin sahip olduğu radyo emisyonlarının frekansını, gücünü ve zamanlarını inceleyerek, evrenin bilgi ve anlayışında ilerlemek mümkündür.

Radyo astronomisi, astronomik araştırmanın oldukça yeni bir dalıdır ve bu nedenle keşfedilecek ve keşfedilecek çok şey vardır, ancak radyo teleskoplarının kullanımı sayesinde, bazı astrofiziksel fenomenlerle ilgili bilgileri, ölçümlerine dayanarak büyük ölçüde genişletmeyi başarmıştır. ürettikleri elektromanyetik radyasyon emisyonu. Radyo dalgalarının görünür ışıktan daha uzun olması nedeniyle bu olasılık ortaya çıkar.

Aslına sadık sinyalleri alabilmek için, büyük antenlerin veya bunların gruplarının kullanılması gerekir, ancak bunlar birlikte çalışır ve bu duruma ancak radyo teleskopu gibi bir aletle ulaşılabilir.

Bu aletin bir başka çok yaygın kullanımı, insansız uzay uçuşları gibi uzay projelerinin talebi üzerine ortaya çıkmaktadır.