hayat ağacının tanımı

Hayat Ağacı, tek bir anlamı olan belirli bir ağaç değil, sembolizm yüklü ve farklı alanlarla ilişkili bir kavramdır.

Kutsal boyut

Dinsel bir bakış açısıyla, Hayat Ağacı, bazı eski kültürlerin maneviyatına atıfta bulunur. Keltler için her ağaç türünün kendi ruhu vardı ve diğer yandan Kelt burcu 21 farklı ağaca dağıtıldı. İskandinav mitolojisine göre Thor'un meşesi (gök gürültüsü tanrısı) kutsal bir role sahiptir. Çin kültüründe şeftalide veya bazı eski uygarlıklarda zeytin ağacında da benzer bir durum meydana gelir.

Hayat Ağacı kavramının zaten İncil'de, özellikle de Yaratılış'ta bulunduğu ve bu nedenle Hıristiyanlar ve Yahudiler için bir anlamı olduğu unutulmamalıdır. Yahudiler ve Hıristiyanlar için Hayat Ağacı'na yapılan İncil'deki atıflar bir alegoridir (Adem ve Havva'nın Cennet Bahçesi'ndeki sürgünden döndüklerinde Hayat Ağacı'na yaklaşmalarının yasak olduğunu unutmayın). Yahudi Kabala geleneğinde Ağaç, Tanrı ve insanlar arasındaki birliğin unsurunu temsil eder.

İncil'deki kayıtların çoğu öğrencisi, Hayat Ağacı'nı iyilik ve kötülük bilgisiyle eşleştirme fikri üzerinde hemfikirdir. İncil'in bir alegori olarak ağaca atıfta bulunduğu düşünülmektedir, çünkü içinde iyi ve kötü meyveler vardır ve yaşamın kendisi de insan, iyiyi ve kötüyü nasıl ayırt edeceğini bilmelidir.

Hayat Ağacı'na ruhani referanslar çeşitli kültürel geleneklerde ortaya çıkar: Mayalar, Aztekler, Mormonlar, Budistler ve hatta ortaçağ simyacıları arasında. Bu çoğulluk, ağacın sembolizminin insanlık tarihi boyunca çok farklı fikirlere ve mesajlara ilham verdiğini vurgulamaktadır. Bu tesadüf, insanın ağaç fikrinde bilgiyi, kutsal olanı, evrimi veya ahlakı açıklamak için ilham olduğunu düşündürür.

Biyolojide

Kutsal anlamı olan Hayat Ağacı, canlıların evrimini düzenlemek ve sınıflandırmak için bir model olarak kullanılmıştır. Aslında, türlerin soyoluşunu ve sınıflandırmalarını temsil etmek için doğa bilimciler, tüm türlerin ortak süreçleri paylaştığını ima eden ağaç şekilli bir şema kullandılar. Her canlı türü bir ağaç yaprağına eşdeğer olacaktır, ancak küresel olarak tüm türler aynı gövdeden ve aynı köklerden gelir.

Fotoğraflar: iStock - jericho667 / t_ziemert


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found