aroma tanımı

Aroma terimi, hem insanlar hem de hayvanlar tarafından koku alma duyusu ile tespit edilebilen kokuları veya esansları ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Aromadan bahsettiğimizde, esas olarak hem doğal hem de yapay farklı elementlerden veya ürünlerden gelebilecek hoş kokulardan bahsediyoruz. Parfüm endüstrisinin önemli evrimi sayesinde, bugün sonsuz şeylerin aroma ve kokularını taklit etmek veya çoğaltmak ve onları benzersiz ve özel karışımlara dönüştürmek kolaydır.

Aroma, koku alma sistemi aracılığıyla tespit edilen bir elementtir. Bu sistem, esas olarak burnun ve sahip olduğu tüm sensörlerin çalışmasına dayanır, beyne bilgi getirmekle görevlidir, böylece onu işler ve mevcut aroma türünü belirleyebilir. Daha önce belirtildiği gibi, koku ile kastedilenin aksine, genellikle olumsuz veya nahoş olan aroma her zaman olumlu veya hoş bir kokudur. Bir aromanın hoş olduğu hissi organik veya doğal bir bileşene sahip olabilse de, birçok aroma veya koku kültürel nedenlere göre bu şekilde sınıflandırılır (örneğin, insan burnu için hoş olmayan bazı kokular, kültürel bir sorun nedeniyle hayvanlar için geçerli değildir. ).

Aroma, atıfta bulunulan elementin türüne göre yoğunluk, dayanıklılık, koku ve bileşenler bakımından değişebilir. Bu nedenle, bir çiçeğin aroması, bir yemek veya müstahzarinkinden çok daha yumuşak ve daha kırılgan olabilir. Kokular, benzersiz ve eşsiz parfümler yaratmak için birçok ve sonsuz şekilde birleştirilir. Parfüm endüstrileri veya laboratuvarları gerçek aromaları taklit eden esanslara sahip olduğundan, bu işlem neredeyse tamamen kimyasal olarak gerçekleştirilir.