sosyal tanımı

Bireyler kümesi bir toplumu oluşturur ve onun parçası olan her şey sosyal olarak sınıflandırılır. Sosyal gerçekliği bir bütün olarak inceleyen bilimsel disiplinler (sosyoloji), bazı kurumlar (örneğin, sosyal güvenlik), tüm nüfusu etkileyen bir dizi zorluk ve zorluk (sosyal problemler) vardır ve hatta bir sosyal insandan şu şekilde söz edilebilir: açık ve iletişimsel birinin eşanlamlısı.

Gördüğünüz gibi, bu sıfat birçok anlamda ve bağlamda kullanılmaktadır.

Adam sosyal bir varlıktır

İnsanlar tecritte yaşamazlar, ancak kişisel, ekonomik veya politik her türlü bağ kurarız. Bu bağlar sosyal varlıklar olduğumuzu gösteriyor. Bu durum bizi birbirimizi anlamaya zorlar, çünkü bireysel farklılıklara rağmen, bir toplulukta yaşamak varlığımızı her şekilde kolaylaştırır. Başkalarından izole edilmiş bir hayat (ıssız bir adada bir adam hayal edin) yoksullaştırıcı ve istenmeyen bir durumdur.

Toplumu anlamanın farklı yolları

Tarih boyunca çok farklı sosyal modeller oldu. Orta Çağ'da model, bireylerin sınıflara bölünmesine dayanıyordu. Bu şema feodalizm olarak bilinir ve içinde nüfusun (soylular ve din adamları, feodal beyler ve vasallar) bir tabakalaşması vardı. Bir sonraki aşamada, vatandaşlar bir hükümdarın tebasıydı. Zaman geçtikçe, vatandaşlık hakları tanındı ve bireylerin doğuştan sabit bir role sahip olmadıkları, bunun yerine sosyal konumlarının hazırlık, çaba ve şans gibi bir dizi duruma bağlı olduğu açık bir toplum modeli empoze edildi. .

Bazı sektörlerde her zaman sosyal sorunlar ve belirli bir rahatsızlık olmuştur ve bu nedenle komünizm, anarşizm, bir bütün olarak toplumun dışında yeni bir toplum yaratmaya karar veren gruplar vb. Gibi alternatif teoriler ve öneriler ortaya çıkmıştır.

21. yüzyılda toplumun zorlukları

21. yüzyılın ilk yıllarında, hepimizi az ya da çok etkileyen bir dizi zorlukla karşılaştık. Bunların arasında aşağıdakileri vurgulayabiliriz:

1) çevre sorunlarıyla mücadele etmek,

2) Toplumun tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek, kirletmeyen, ekonomik olarak uygun enerji kaynakları bulmak,

3) büyük çoğunluğun refahı ile uyumlu nüfus artışını sürdürmek ve

4) eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri azaltın.

Diğer kullanımlar

Öte yandan sosyal, aynı zamanda bir şirket veya toplum veya ortaklar, meslektaşlar, bağlı kuruluşlar, konfederasyonlar veya onlarla ilişkili olanı ifade eder .

Ayrıca, sosyal kelimesi , doğal olarak toplumda yaşamaya meyilli olan hayvanı ifade etmek için kullanılır .

Benzer şekilde, sosyal bilimler veya beşeri bilimler , bu bilimler de popüler olarak bilindiği için, tarih, felsefe, sosyoloji, antropoloji ve diğerleri arasında genellikle sosyal terimiyle anılır.

Diğer değerlemelerin oluşturulması

Sosyal kelimesi aynı zamanda diğer birçok kavramı şekillendirmeye yardımcı olan bir terimdir, örneğin sosyal asistan (diğer seçeneklerin yanı sıra prosedürler, tavsiyeler, finansal yardım yoluyla sosyal zorlukları önlemeye veya çözmeye kendini adamış bir profesyonel), sosyal sermaye (ortakların bir şirkete kattığı para ve maddi mallar seti), sosyal sınıf (kişilerin gelenekleri, ekonomik araçları ve çıkarlarından kaynaklanan sınıftır), sosyal hizmet (hayır amaçlı veya kar amacı gütmeyen kuruluş) ) ve işletme adı(bir şirketin toplu, anonim veya sınırlı olarak bilindiği ad, yani onu en çok tanıyan resmi, kamuya açık olmayan addır, örneğin Latin Amerika'da Mc Donalds'ın şirket adı Arcos Dorados'dur) .


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found