kavramsal çerçevenin tanımı

Kavramsal çerçeve terimi temel olarak bilimsel araştırma alanında kullanılmaktadır. Kavramsal çerçeve ile, araştırma sürecinde ele alınan tüm bilgilerin genel temsili anlaşılır.

Herhangi bir araştırmada farklı bölümler

Bir şey üzerinde araştırma yapmak için belirli temel kavramları düzenli bir şekilde ele almak gerekir. İlk olarak, ele alınacak sorunun ifadesiyle başlar. Daha sonra, araştırmacı çalışma hipotezini, yani önerisini, sorunu açıklamaya çalışan çözümü sunmalıdır. Bu noktadan sonra, metodoloji sunulmuştur (tümdengelimli, tümevarımlı veya her ikisinin bir kombinasyonuna dayalı olabilir). Daha sonra, ilk hipotezi destekleyen bir dizi nesnel veri ele alınır ve elde edilen veriler teste tabi tutulur (hipotezin test edildiği an). Bu karmaşık süreci oluşturan başka bölümler de var: bibliyografyanın kullanımı, sorunun öncülleri ve teorik temeller (araştırma görevine müdahale eden yasalar ve teoriler),yanı sıra bazı nihai sonuçlar ve sonuçlar. Bu şekilde tüm bu unsurlar iç içe geçerek genel bir kavramsal çerçeve oluşturur.

Kavramsal çerçeve, genellikle bir ağaç veya diyagram şeklinde sunulan ve belirli bir çalışmaya genel bir bakış sağlayan grafik bir sunumdur. Diğer bir deyişle, bir araştırmanın bölümlerini ve birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarını anlamanızı sağlayan bir çalışma kılavuzudur.

Bazı ilgili terimlerin açıklaması

Burada analiz ettiğimize benzer bir dizi terim var: teorik harita, referans çerçevesi ve kavramsal harita. Kolayca karıştırılabilecekleri için bu terimleri açıklığa kavuşturmaya değer.

Tipik olarak kavram çerçevesi ve kavram haritası eşanlamlı olarak kullanılır. Teorik bir çerçeveden bahsedersek, bir dizi genel yasa ve teoriyi kapsayan bilimsel paradigmaya atıfta bulunuruz (örneğin, evrim teorisi, biyoloji alanındaki çoğu bilimsel açıklamanın genel teorik çerçevesidir). Referans çerçevesi ile ilgili olarak, bir araştırmacının araştırmasını belirli bir alanda yürütmek için kullandığı bilgi setini ifade eder.

Birbirlerine çok benzeyen bu terimlerin anlamı konuyla ilgilidir, çünkü her birinin yaklaşık bir tanımı olmadan araştırmacı bilgiyi tutarlı bir şekilde sıralayamaz. Sonuç olarak, kavramsal çerçeve terimi, tıpkı bir resmin çerçevesinin bir resmi bir bütün olarak anlamamıza izin vermesi gibi, çalışmanın nesnesini anlamamıza ve konumlandırmamıza izin verir.

Fotoğraf: iStock - Imgorthand


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found