kültürel antropolojinin tanımı

İnsanı inceleyen farklı bilimler var ama her biri onu bir çalışma perspektifinden analiz ediyor. Kültürel antropoloji, halkların gelenek ve göreneklerinin analizini ve bunların halkın değerleri ve yaşam tarzı üzerindeki etkisini dikkate alarak insanın bilgisini derinleştiren bilimlerden biridir.

Bu disiplin aynı zamanda sosyal antropoloji olarak da adlandırılır, yani toplumu farklı bakış açılarından inceleme konusu olarak alır: mitlerin incelenmesi, halkların politik yapısı, aile türleri ve sosyal etkileşim, yaşam kalitesi, yiyecek ...

Kültür ikinci doğa

Kültürel antropoloji, bir insanı anlamak için onun yaşadığı çevreyi de bilmenin önemli olduğunu açıklar, çünkü bu ortam onun varoluş şeklini doğrudan etkiler. Bu tür bilgi aynı zamanda, en yakın çevresinde gözlemlediği birçok geleneği normal ve mantıksal olarak içselleştiren bir gelenek varlığı olarak insanın sosyal yönünü de inceler. Bu açıdan kültür, ikinci doğa gibidir.

İnsan, doğrudan bir sosyal fail olarak aynı zamanda etik bir varlıktır (etik, kültürel antropoloji tarafından incelenen disiplinlerden bir diğeridir). Ahlak, kültür türüne bağlı olarak belirli nüanslara da sahip olabilir. Sosyal antropoloji, farklı kültür türleri arasında ve her bir tarihsel bağlamda var olan önemli farklılıkları ve benzerlikleri de yansıtır.

Kasabaların özünü bilin

Kültürel antropoloji, en gelişmiş halkların ve aynı zamanda en ilkellerin yaşam biçimini inceler. Kültür önemlidir, çünkü o özle özdeşleşmiş hisseden gruba bir kimlik sağlar. Başka bir deyişle grubun değeri, bireyin değer ve gelenekleri paylaştığı bir ortamın parçası olarak hissettiği aidiyetin pekiştiğini de gösterir.

Gözlem, bir halkın geleneklerini hipotezlerden ve varsayımlardan değil, nesnel verilerden analiz etmek için kültürel antolojide en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Bu bilim aynı zamanda önemlidir çünkü insanın tarihsel evrimini ve gelişimini bilmesine izin verir.

Fotoğraf: iStock - Izabela Habur


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found