soğuğun tanımı

Soğuğu, tamamen ısının olmaması veya düşük sıcaklıkların varlığı olarak tanımlayabiliriz. Bu anlamda soğuk, bir yüzeyde veya uzayda enerji üreten ve ısı üreten yanma eksikliğinden kaynaklandığı için, bağımsız bir fenomen olarak değil, ısının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Güneş sisteminde Dünya'nın arkasında bulunan tüm gezegenler son derece soğukken, gezegenimizde, özellikle de dünyanın kutuplarına yakın bölgelerde düşük sıcaklıklar da (daha az ölçüde) mevcuttur. Bunlar güneş ışınlarının en az ulaştığı bölgelerdir ve bu nedenle gezegenin geri kalanına kıyasla düşük sıcaklıkları korurlar.

Mekana bağlı olarak soğuk veya soğuk hissi farklı şekillerde mevcut olabilir. Gezegenimizde birçok bölgede düşük sıcaklıklar bulabiliriz, ancak herkesin soğuk algınlığı algısı çok öznel olabilir. Bu anlamda, tropikal bölgelerde soğuk, sıcaklığın yirmi santigrat derecenin altında olduğu zaman iken, daha düşman iklime sahip bölgelerde bu yüksek sıcaklık olabilir. Bu nedenle soğuk, yalnızca bir gerçeklik değil (yani ısının olmaması), aynı zamanda her bireyin algısıyla ilgili bir sorundur.

Sıcaklığın sıfır derece Celsius'a yakın veya hatta bunların altında olduğu soğuk alanlarda, yaşamla ilgili farklı fenomenler ölmese de durma eğilimindedir. Bu nedenle aşırı soğuk bölgelerde bol bitki örtüsü bulmak zordur, çünkü ölü organizmaların çevrenin donma koşulları tarafından daha iyi muhafaza edildiğine dikkat çekmek de yaygındır. İnsanoğlunun soğuk alanlara adaptasyonu, kuşkusuz birçok durumda üstesinden gelinmiş ancak diğerlerinde, özellikle yoğun iklim olaylarına tanıklık edildiğinde veya iyi yaşam koşullarının gelişmesinin mümkün olmadığı durumlarda kolaylıkla çözülemeyen bir sorundur.

Aynı zamanda, soğuk algınlığının insan tarafından yiyecekleri korumak için en yararlı unsurlardan biri olarak kabul edildiğini hatırlamak önemlidir. İnsanlar, gıdaları yok eden mikroorganizmaların girdiği hareketsiz koşulları tanıyarak, hem soğutmanın hem de dondurmanın, kısa ömürlü gıda ürünlerini korumanın en etkili yollarından bazıları olduğunu anlamışlardır.