hücre tanımı

Hücre, verilerin bir elektronik tabloya girildiği alan veya alandır.

Hesaplamada hücreler, birbirleriyle ilişkilendirmek ve elektronik tablolar üzerinde matematiksel işlemler gerçekleştirmek için genellikle sayısal olan verilerin girilmesine izin veren değişken boyut ve düzenlemeye sahip alanlardır. Tipik olarak hücre, satırlar ve sütunlar arasında oluşan ve bir veya daha fazla harf ve bir sayının birleşimiyle tanımlanan dikdörtgen bir boşluktur. Örneğin, B1 veya AAA5. Hücreye metin veya sayılar, formüller ve talimatlar gibi bilgiler girilir.

Bilgisayar biliminde elektronik tablolar, satır ve sütunlardan oluşan tablolarda bulunan sayısal ve alfanümerik verileri yönetme ve değiştirme amacına sahip bir yazılım türüdür. Bir elektronik tablo, matematiksel işlemleri gerçekleştirmek, işlevleri ve formülleri çözmek ve grafikler ve raporlar oluşturmak için kullanılır.

En popüler elektronik tablolar Office paketinden Microsoft Excel, Apple'ın iWork paketinden Numbers, Lotus 1-2-3, Calc, Gnumeric ve diğerleridir . Bu tür bir yazılım genellikle belirli bir eğitim türü gerektirir, ancak bir kez edinildikten sonra kullanımı güvenilir ve basittir.

Bir ailenin veya küçük bir grubun hesaplarını tutmak kadar basit işlemlerde, bir elektronik tablo kullanmak yararlıdır. Tabii ki, küçük veya büyük bir şirketin, özellikle bir işletmenin ekonomisinin durumu hakkında sonuçlar çıkarmak gibi çok daha karmaşık diğer işlemlerde, bu tür bir yazılım, işlemleri kolaylaştırmak ve zamandan ve paradan tasarruf etmek için çok önemlidir ve çok kullanışlıdır.

Hücreler daha sonra bir elektronik tabloya her türden bilgi girişini başlatmak ve işlemleri yürütmek ve küçük veya büyük orantılı miktarlarda kesin sonuçlar elde etmek için bunları birbirleriyle ilişkilendirmek (satır ve sütunların kesişimiyle) için mükemmel bir birimdir bilgi mevcut.