yerleşim tanımı

Yerleşim terimi, tüm bu gayri resmi veya tamamen uygun olmayan insan habitat biçimlerine atıfta bulunmak için kullanılan güncel bir terimdir. Genel anlamda bir yerleşim, her zaman küçük veya büyük bir grup insanın seçtikleri yeri yaşam alanı ve kalıcılık alanı olarak kurduğu ve yavaşça ve Zamanla dönüştürülebildiği için her türlü insan yerleşimidir. ihtiyaçlara göre daha fazla. Bununla birlikte, sosyoloji ve antropoloji alanlarında ve diğer insan bilimlerinde, terim genellikle istikrarsız nüfus biçimlerini belirtmek için kullanılır,Kıt konut olanaklarının yanı sıra yoksulluk ve sefalet gibi fenomenlerin bir sonucu olarak belirli alanlarda ortaya çıkan güvensiz ve gayri resmi.

İnsan yerleşimlerinin istikrarsız konut biçimleriyle çok ilgisi var. Büyük şehirlerden bahsettiğimizde kentsel yerleşim yerlerine atıfta bulunurken, "yerleşim" terimi çok daha çok yoksulluk, sefalet, güvensizlik, terk edilme ve hatta toplumun büyük bir kısmının sınır dışı edilmesiyle ilgili sosyal bir soruna indirgenmiştir. Etkilenen bu grupların istikrarlı veya güvenli bir yaşam kalitesine erişimi yoktur ve bu nedenle çok daha dengesiz habitat biçimlerine başvurmaları gerekir. Bu nedenle yerleşimler, sosyal eşitsizliğin en açık örneklerinden biri olarak anlaşılabilir, çünkü bazılarının refahı karşısında, bir kent merkezinin bol bir bölümü, bu gerçeklik değişmeden çok kötü yaşam koşullarında yaşayabilir.

Bazı durumlarda yerleşim yerleri sosyo-ekonomik sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bunlar Latin Amerika, Güneydoğu Asya, Afrika'daki bazı ülkeler gibi yoksul ve az gelişmiş bölgelerde en yaygın örneklerdir. Bununla birlikte, dünyadaki hemen hemen her büyük şehrin yakınında farklı yerleşim türleri bulabiliriz. Bu vakaların çoğunda, yerleşim yerleri kentsel alanın çevresinde yer almaktadır, çünkü bu nüfus görevlerini ve iş faaliyetlerini şehir içinde yerine getirmektedir ve bu nedenle şehirden nispeten kısa bir mesafede kalmaları gerekmektedir. Bazen bir şehrin en seçkin sektörlerinin yanına bile yerleştirilebilirler çünkü bu mahallelerde hizmet işleri yaparlar. Bu tür yerleşim yerleri, yere bağlı olarak farklı isimler alır: gecekondu mahalleleri,gecekondu mahalleleri, gecekondu mahalleleri, konutlar, marjinal mahalle, kamp, ​​getto vb.

Son olarak, Afrika ve Orta Doğu'daki ülkelerde sıklıkla olduğu gibi, siyasi nedenlerle oluşturulan yerleşimler hakkında da konuşmalıyız. Bu durumda, bir ülke içindeki veya karşıt bölgeler arasındaki anlaşmazlıklar ve iç çatışmalardan kaynaklanan bir olguyla karşı karşıyayız. Bu tür yerleşim yerleri, çok kötü yaşam koşullarında yaşamanın yanı sıra anavatanlarını veya orijinal yerlerini terk etmeye zorlanan binlerce ve yüzbinlerce mülteci ile istikrarsız bir şekilde silahlandırılmıştır.