ticaretin tanımı

Ticari terim, pazarla ve çeşitli mal türlerinin alım satımı ile ilgili faaliyetlere, eylemlere, fenomenlere veya süreçlere uygulanacak bir sıfat olarak kullanılır. Pazar, hizmet ve mal sunan ve bunlara ihtiyaç duyan kişilerin bir araya geldiği ve karşılığında önceden belirlenmiş bir miktar para veya diğer ürünleri ödeyen insanların bulunduğu yerdir. Bu durumda ticaret, pazar alanında olan veya iki veya daha fazla taraf arasında ürün alışverişi eylemiyle ilgili olan her şey olacaktır.

Tarih boyunca insanlar, yalnızca ihtiyaç duydukları tüm unsurları elde etmek için değil, aynı zamanda çok uzakta bulunabilecek diğer topluluklar ve gerçeklerle temasa geçmek için ticari faaliyete her zaman güvenmişlerdir. Günümüzde kapitalist sistemle birlikte, hem maddi malların (kitap, terlik, yiyecek veya mülk gibi) hem de hizmetlerin (tıbbi yardım, telekomünikasyon hizmetleri, güvenlik vb.) Pazarlanması şüphesiz hareket eden ekonomik faaliyettir. gezegen ve gezegen bölgesinin büyük bir kısmı arasında her türden sayısız bağ kuran.

Tüccarın daha sonra belirli unsurların veya hizmetlerin satın alınması ve satılması gerçeğine uygulandığı gibi, terim aynı zamanda tüm piyasa faaliyetlerini düzenlemeyi amaçlayan bir dizi yasa ve yönetmelikle de ilgilidir. Bu nedenle ticaret hukuku, ticari faaliyeti kontrol etmek ve belirli temel veya davranışsal yükümlülüklerin ihlal edilmemesini sağlamak için uluslararası olarak oluşturulmuş tüm kural ve biçimlerden oluşur. Çoğu zaman, ticaret hukuku, doğaçlamayı ve bileşen parçalar arasındaki çatışma olasılığını olabildiğince sınırlamak için her işletme türü için özel formlar ve sözleşmeler de oluşturur.