modüler tanımı

Modüler kelimesinin dilimizde çeşitli kullanımları vardır.

En yaygın kullanımlardan biri , bir müzik performansının seyri sırasında bir konuşmanın, bir konuşmanın veya şarkının talebi üzerine konuşma tonunun kesintiye uğramış ve uyumlu varyasyonuna atıfta bulunmamıza izin vermesidir . Sizinki kötü ses değil, onu modüle etmeyi öğrenmek, bu şekilde çok daha iyi duyulabilirsiniz .

Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarında profesyonel olarak çalışan tüm bireylerin, mesajlarının halk tarafından tatmin edici bir şekilde çözülebilmesi için doğru bir modülasyona sahip olması gerektiği unutulmamalıdır.

Elektronik alanında , sinyalleri daha iyi bir şekilde iletip alabilmek için elektrik dalgalarının frekansındaki veya genliğindeki değişikliği gösteren bu kelime için bir referans da buluyoruz .

Öte yandan, müzikte , özellikle bir tercüman bir tondan diğerine geçtiğinde modülasyondan bahsedilecektir .

Bu arada, günlük kullanımda, modüler kelimesi İspanyolca konuşulan birkaç ülkede tekrar eden bir kullanıma sahiptir, çünkü bu şekilde , üstte genellikle ahşaptan yapılmış dikey bir yapıya sahip raf tipi bir mobilya, kitaplık belirtir. yüksekliği ayarlanabilen birkaç yatay masa yerleştiren ve esas olarak kitapları veya diğer öğeleri düzenlemek için kullandığımız .

Matbaanın ortaya çıkışından bu yana kitapların geniş çapta yayınlanması, kitapların kütüphanelerde, ofislerde, stüdyolarda ve diğerlerinin yanında düzenlenmesine ve düzenlenmesine izin veren mobilyalara sahip olma ihtiyacını doğurdu.

Modüler olanların genellikle kapısı yoktur, kitapların raflarda olması ve dikenleri öne doğru bakması, bunların hızlı bir şekilde yakalanmasını ve konumlandırılmasını kolaylaştıran bir gerçektir.

Çeşitli malzemelerden yapılan modüler üniteler bulabilsek de ahşap, özellikle de estetiğinin sağladığı şıklık nedeniyle, üretimlerine en uygun malzeme olarak kabul edilmektedir.