dindarlığın tanımı

Genel bir bakış açısından, dindarlık, bir kişinin maneviyat üzerine düşünürken sahip olduğu aşkınlık duygusunu gösterir. Belirli bir dini doktrin içinde bir inanç gösteren kişisel dini inançlar yoluyla somut nüanslar kazanan bir maneviyat.

Sözü edilen dindarlık sadece teoriyi içermez, aynı zamanda bir kişi pratikte sahip olduğu dini fikirlere sadık olduğunda uygulamayı da içerebilir. Çoğu durumda, insanlar bu dini fikirleri çocuklukta aile yetiştirme bağlamında alırlar.

Dindarlık, inanç düzlemini bir doğruluk değeri olarak bütünleştirerek rasyonel olmaktan farklı bir bilgi türü gösterir.

Maneviyat üzerine düşünme

Psikolojik açıdan dindarlık, neyin doğru neyin yanlış olduğunu düşünen bir kişinin değerlerini ve davranış biçimini de etkiler. Dinsel inançlar, belirli bir doktrine sadık olan konunun kişisel vicdanında da yüksek bir değere sahiptir.

Dindarlık, öznenin tanrısallıkla iletişim kurma biçimini, manevi bir diyalog biçimi olan ve somut bir kodu olan dini dilde pozitif bir değere sahip olan ayinler, dualar, ritüeller veya dualar yoluyla ifade eder.

Aşkınlık arayışı

İnsan kendine yaşamın anlamı, ölüm, acı ve varoluştaki acılar, ruhun varlığı, hayatın ötesinde olanların gizemi veya Tanrı'nın varlığı ile ilgili sorular sorar. Bu bakış açısından, dindarlık da bu özel sorulara cevap verir.

İnsan ve ölüm

İnsan öleceğinin farkında olan bir varlıktır. Başka bir deyişle, varoluşlarının geçici olduğu kesinliği ile yaşarlar. Bu açıdan bakıldığında ölüm korkusu, cevap arayışında aşkınlığı yansıtan insan kalbinin en evrensel korkularından biridir. Dindarlık, belirli bir dini doktrinin emirlerine sadık bir kişi tarafından bir dinin hükümlerinin yerine getirildiğini gösterir.