ortalamanın tanımı

Matematikte özel kullanım

Bu incelemede bizi ilgilendiren kavram, matematik dünyasıyla yakından bağlantılıdır, çünkü hesaplaması matematiksel işlemlerin temel bilgisini ifade eder, ancak bir aritmetik konusu olmanın ötesinde, bu tür bir hesaplamanın günlük hayatımızda çok mevcut olduğunu söylemeliyiz. çünkü bunu çeşitli soruların ortalamasını kesin olarak bilmek için kullanıyoruz.

Bir şeyin ortasında veya ortasında ayrılma noktası

Ortalama kelimesini, bir şeyin ortada veya ortada bölünmesinin makul olduğu noktaya atıfta bulunmak ve ayrıca bir konunun orta noktasını belirtmek için de kullanırız.

İlgili tüm değerlerin toplamının bölünmesinden kaynaklanan değer

Ortalama terim, tüm değerlerin toplamının bunların sayısına bölünmesinden kaynaklanan miktar veya ortalama değer olarak bilinir .

Böyle bir miktarı elde etmek için, o orta noktanın elde edileceği en az iki niceliğe sahip olmamız gerekir, yani ilişkisel bir kavramdır, bir rakamı kendi başına ortalamak imkansızdır.

Birden fazla rakam olması durumunda, hepsi eklenmeli ve ardından dikkate alınan sayıların sayısına bölünmelidir . Örneğin, bir öğrencinin ortalamasının ne olduğunu bilmek istiyorsak, bunu final sınavlarında aldıkları notlardan yapmak zorunda kalacağız, bunlar 8, 7, 3 ve 5 notlarıdır. bize birleşik bir 23 rakamı veren tüm bu rakamları eklemek için, o zaman söz konusu ortalamayı elde etmek için, bu rakamı elde edilen not sayısına bölmek zorunda kalacağız, yani 4, böyle bir bölme bize bir sonucunu verir. 5.75 ise öğrencinin son ortalaması 5.75 olacaktır.

Bu arada, eğer istediğiniz, bir şirketin bir yıl boyunca elde ettiği sıcaklığın ortalamasını, ortalama enflasyon oranlarını, yaşam maliyetini ve hatta çalıştığı günlerin ortalamasını elde etmekse. ve bir çalışanı çalıştırmayanlar, yukarıda belirtilen yöntemin aynısını izlemelidir.

Öte yandan, bahsettiğimiz bu şeylerden herhangi birinin veya ortalamanın makul olduğu ve bahsetmediğimiz diğer şeylerin ortalamasının hesaplanması, konu istatistik yürütmek ve ardından harekete geçmek söz konusu olduğunda çok yardımcı olur. sonuçlarının bir sonucu olarak.

Örneğin, bir kurstaki tüm öğrencilerin ortalaması hesaplanırsa ve beklentilerin çok altındaysa, bu açığın bilinmesi yeni pedagojik stratejilerin uygulanmasına ve var olanların değiştirilmesine izin verecektir çünkü açıkça beklenen sonuçları vermemişlerdir. Aynı şey bir şirkete de uygulanabilir, eğer ortalama düşükse, ilerlemesinin iyi gitmediği açıktır, bu nedenle geliri artırmak için yönünü değiştirmek mümkün olacaktır.

Eğitim alanında: öğrencinin akademik seviyesinin göstergesi

Eğitim ortamında, ortalama kavramı da tekrarlayan bir kullanıma sahiptir ve bir öğrencinin eğitim seviyesinin sadık bir göstergesi olduğu için kesinlikle alakalı bir sorudur. Ortalama 8 ile 10 puan arasında yüksek olduğunda, mükemmel bir öğrenciyle karşı karşıya kalacağız, eğer ortalama bu rakamların altında ise, normal bir öğrenci ile karşı karşıya kalacağız.

Hatta bazı konularda elde edilen ortalama bile, çoğu durumda öğrencinin konuyu ilerletmesine veya bunda başarısız olması durumunda onu başarmamasına izin verendir.

Aynı şekilde, ortalama çok iyi ise, öğrencinin kursu için bir standart taşıyıcısı olma şerefine erişmesine izin verecektir.

Ayrıca, bir sınıf veya bölüm gösterisindeki öğrencilerin ortalaması, içeriğin doğru öğrenilip öğrenilmediğini bilmemizi sağlayacaktır. Yani ortalama, öğrencilerin performansını kategorize etmeye izin verir.

Okul ortalamasının hesaplanması çok kolaydır ve diğer ortalamaların hesaplanma yönteminden hiçbir fark yoktur. Yıl içinde sekiz konu alırsak ve bunlarda şu notları elde ederiz: 4, 7, 10, 9, 7, 8, 9 ve 5, tüm bu işaretleri toplamalı ve bunları konu sayısına bölmeliyiz, yani , 8, ortalama 7,35 olur.

Terimle ilgili diğer kavramlar , nüfus ortalamasının tüm özelliklerini karşılayan ortalama vatandaş olacak; ve dikkate alınacak ayın ortasına yakın tarihlerde olduğu ayın ortalamasını alın .