orografinin tanımı

Alandaki yüksekliklerin açıklamasının öğretmen ve öğrencisi

Orografi, fiziksel coğrafya içinde rahatlamanın tanımıyla ilgilenen bir disiplindir, öyle ki, diğer alternatiflerin yanı sıra şu veya bu bölgede dağlar mı, dağlar mı olduğunu belirlemekten sorumludur. Yani, temelde orografi, gezegenimizin belirli bir bölgesinde var olan dağlar gibi yükseklikleri tanımlamaktan sorumlu olacaktır.

Görevini yerine getirmek için grafik temsilini, kartografiyi daha kesin bir şekilde kullanır ve böylece belirli bir bölgenin sahip olduğu rahatlamayı kesinlikle bilebiliriz ve bu nedenle onu okulda coğrafya konusunda da inceleyebiliriz.

Altyapının projeksiyonunda ve ekonominin diğer sektörlerinin eyleminde kilit bir yardımcı

Arazi bilgisi, herhangi bir bölge için son derece önemlidir çünkü altyapı planlarının projeksiyonu, bir bölgede hazırlamak istediğiniz diğer planların yanı sıra ona da bağlı olacaktır. Çünkü bir arazi doğal olarak, örneğin içinde belirli bir yapı geliştirmeye uygun olmayan bir şekilde sunuluyorsa, atılmalı ve başka bir düşünce yapılmalıdır. Ya da bir otoyol tasarlamanız gerekiyorsa, bunu eğimli bir arazide yapmak, olmayan başka bir arazide yapmakla aynı olmayacaktır. Yani planlamanın bu noktasında orografinin yaptığı iş çok önemli.

Ancak sadece kamu ve özel işlerin gelişimi için değil orografi önemlidir, daha yaygın örneklerden bahsetmek gerekirse madencilik ve tarım gibi görevleri hakkında hassas bilgileri bilmek için onu kullanan başka alanlar ve ekonomik sektörler de vardır.

İklimleri tahmin etmenize izin verir

Her iki durumda da bol olan rüzgar ve yağmurların yoğunluğunu doğrudan etkilediği için, bir yerin orografisi yoluyla da iklimini tahmin edebileceğimizi belirtmek gerekir.

Bir dizi dağ

Kavram aynı zamanda genellikle bir coğrafi bölgede görülebilen yükseltiler, dağlar, dağlar kümesine atıfta bulunmak için kullanılır. Cepheler öne çıktığında önemli bir orografiden bahsedilirken, eğer yoksa böyle bir yerin orografisinin çok zayıf olduğu söylenecektir.