medeniyetin tanımı

Dilimizde, bu kavrama iki kullanım atfediyoruz, bir yandan, uygarlaştırmanın eylemi ve etkisi olarak adlandırılır; bu, bir insandan diğerine medeniyetin girişini veya aksi takdirde, talimat verme eylemini ima edebilir. veya birine öğretin.

Öte yandan medeniyet, belirli bir insana veya topluluğa karşılık gelen bir dizi kullanım ve gelenek, fikir, sanat ve kültürü ifade eder.

Tanımlanmış ve karmaşık bir tarihe ve kültüre sahip nüfus veya topluluk

Yani medeniyet, geçmişi, kültürü ve önemli ve kanıtlanmış bir gelişimi olan bir halktır.

Terimin genel bir şekilde kullanılması yaygın olsa da, medeniyetin, örneğin diğer yönlerinin yanı sıra, zaman ve doğal evrim yoluyla yapısında önemli derecede karmaşıklık gösteren bir topluluğu içerdiği açıklığa kavuşturulmalıdır.

Medeniyet kavramı, yakından ilişkili olduğu başka bir şehirden gelir ve bu birliktelik, toplumların gelişmeye başladığı ve zaman içinde önemli derecelerde evrimleşmeye başladığı şehirlerde olduğu için kaprisli veya tesadüfi değildir.

Geçmiş uygarlıkların günümüzdeki etkisi

Mevcut medeniyet onlardan birçok gelenek, ilke ve model aldığından, insanlık tarihi, bazıları daha ilkel ancak daha az önemli ve etkisinde daha az önemli olmayan çeşitli medeniyetlerin örnekleriyle doludur.

Elbette birkaç yüzyıllık farklılıklarla ayrıldığımız antik Roma uygarlığını biraz araştırmalıyız, ancak birçok yönden, özellikle de yasal olarak, mevcut uygarlığımız, Hukuk alanında geliştirdikleri Romalılar.

Bu nokta ilginçtir çünkü bazen geçmiş zamanların hepsinin daha iyi olmadığına inanılır, ancak tam tersine, birçok yönden bugün olduğunu söyleyebileceğimiz ilerlemelerden yoksundur, ancak bazı konularda durum böyle değildir ve örneğin, bugün bazı yaşam seviyeleri o eski günlerin bazı parametreleri tarafından yönetilmektedir.

Her zaman ilerleme anlamına gelen fenomen

Medeniyet terimi normalde çok karmaşık bir fenomeni ifade etmek için kullanılır, belki de sosyal alan ve insan açısından en karmaşık olanı.

Belirli terimlerle medeniyet, bir topluluğun veya bir toplumun yalnızca maddi konularda değil, aynı zamanda değerlerde, güçte, kültürde, yaşam anlayışında da ilerlediği fenomen olarak tanımlanabilir. Medeniyet, kültürün varlığını, yani insanların kendilerini çevreleyen çevreden yararlanma ve onu etkileme olasılığını varsayar.

Ancak medeniyet kavramı, Mısır veya Greko-Romen gibi çok eski toplumlara uygulandı. Bu, medeniyet kavramının belirli bir tarih dönemiyle hiçbir ilgisi olmadığı veya dışlama yoluyla modern bir dönemle ilgisi olmadığı anlamına gelir. Dolayısıyla medeniyet, doğal kaynakların kullanımı ve sömürülmesi, gıda üretimi, işbölümü gibi alanlarda nasıl ilerleyeceğini ve büyüyeceğini bilen bir topluluk olarak anlaşılabilir. Birincil tarımsal görevler açısından belirli bir bağımsızlığı ve endüstriyel ve hizmet faaliyetleri gibi diğer faaliyetlere daha fazla bağımlılığı varsayan kentsel alanların büyümesinde.

Ayrıca medeniyetler, temel özellikleri olarak, sadece büyük önem taşıyan değil, aynı zamanda diğer toplumlarda da etkili olan bir kültürel sistemin gelişimine sahiptir. Yazı, felsefe, bilim, din ve ayrıca iktidar biçimleri gibi unsurların tümü, küçük veya izole bir topluluğu büyük bir medeniyet haline getirmenin önemli parçalarıdır. Ek olarak, teknolojik gelişme ve iletişim sistemlerinin büyümesi, insanın günlük yaşamıyla çok ilgili olan başarıları ifade ettikleri için konseptte önemli bir öneme sahiptir.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found