sosyal bağlamın tanımı

Herkes belli bir ortamda büyür . Belirli bir ailede büyür, belirli bir şehirde yaşar, belirli arkadaşlarıyla etkileşime girer ve bir bireyin hemen etkileşime girdiği sosyal bağlam olarak bilinen bir ilişki çemberi içinde hareket eder. Sebep ve sonuç yoluyla hiçbir etkinin olmadığı doğru olsa da, hiçbir insanın yaşadığı koşullardan habersiz olamayacağı doğrudur, çünkü tüm deneyimler bizi beşikten etkiler. Başka bir deyişle, yapılandırılmamış bir ailede büyümek, ebeveynlerin çocuklarını koruduğu mutlu bir evde büyümekle aynı şey değildir.

Aynı şekilde, bir ailenin ekonomik koşulları da refah düzeyini etkiler çünkü tam bir gelişmeye sahip olmak için temel ihtiyaçların karşılanması gerekir. Dolayısıyla, sosyal bağlamda da çerçevelenen istihdam durumu, varoluş biçimini doğrudan etkiler.

Ergenlik döneminde hassasiyet

Sosyal bağlamın etkisi , ergenin sahip oldukları şirketlere karşı çok savunmasız olduğu bir yaşam aşaması olan ergenlik döneminde de çok belirgindir. Bu şekilde, kötü etkiler karşısında, akran baskısıyla koşullandırılmasına izin verebilirler. Herhangi bir ebeveynin en büyük endişelerinden biri, çocuğunun kiminle ilişki kurduğudur.

Görünümler ve kendi şartlanmaları meselesi

Sosyal bağlamın bir kişinin bireysel mutluluğu üzerindeki etkisi, başkalarının ne söyleyeceğinden korkarak yaşayan insanların sayısında gösterilir, bu, insanların çoğunun yaşadığı küçük kasabalarda daha da aşikar olan bir şey. bilinen. Benzer şekilde, olumsuz yorumlar da almak zordur. Diğerlerinden önce belli bir pozisyonu korumak istedikleri için imaja ve sosyal görünüme büyük ağırlık veren insanlar var.

Hayatta, başkalarıyla yaşamak ve kendinle vakit geçirmek arasında bir denge bulmak önemlidir. Ancak, kendiniz hakkında ne düşündüğünüze başkalarının düşündüğünden daha fazla değer vermeniz her zaman çok önemlidir. Değerlerin sırasını tersine çevirmek, başkalarını memnun etmek gibi basit bir gerçek için size uymayan bir hayat yaşamak kadar ciddi sonuçlar doğurabilir. Kendi tarzınızı yaşayın ve kendi içinizde gerçek olanı arayın.

Kendinizi daha iyi hissettiren insanlarla çevreleyin

Aynı şekilde, kendinizi büyümenize ve gelişmenize yardımcı olan arkadaşlarınızla ve insanlarla çevreleyin . Zehirli şirketlerden uzak durun.