sosyal refahın tanımı

Genel anlamda, refah kelimesi, bir bireyin geçtiğini ve bunun memnuniyet ve mutlulukla karakterize edildiğini ifade eder.

Refah kavramının, bir kişinin sahip olduğu rahat ve rahat ekonomik duruma atıfta bulunmak için kullanılması da yaygındır ve bu, örneğin, sorunsuz bir şekilde kalmasına izin verir ve ayrıca, örneğin, geziler, alışverişler yapar. diğerleri arasında mallar.

Şimdi, bu anlamda, öznelliğin refah algısıyla çok ilgisi olacağını, yani hepimizin aynı zevklere ve eğilimlere sahip olmadığımızı ve bu nedenle birisinin iyiliği bir başkasına bildirdiğini vurgulamak önemlidir. aynı ne demek değil.

Sosyal Refah, bir kişinin yaşam kalitesini belirlemeye katılan ve nihayetinde bu kişinin yoksunluk olmadan ve sürekli bir zaman durumu ile sessiz bir varoluştan zevk almasına ve sürdürmesine izin verecek olan faktörler veya unsurlar kümesini ifade eder. memnuniyet .

Bu faktörler ekonomik, sosyal ve kültürel yönleri içerir ve aynı şekilde etkileyecektir. İyi oluştan anlaşılan şeyin, her bir bireyin kendi benzersiz deneyimleriyle üzerine basacağı önemli bir öznel yüke sahip olduğu doğru olsa da, biri için iyilik olanın diğeri için olmayabileceği açıktır. onu belirlemek için nesnel faktörler ve bir refah durumu olduğunda veya olmadığında konuşmamızı ve ayırt etmemizi sağlayacak olan faktörler.

Dolayısıyla, temelde, sosyal refah anlayışı, olumlu bir etkiye sahip olan her şeyi içerir, böylece bir özne, bir aile, bir topluluk, iyi bir yaşam kalitesine sahip olma hedefine ulaşabilir.

Yapılan işe, eğitime ve çabaya göre bir maaş algısına saygı duyulan insana yakışır bir iş , artı her birine kanunen karşılık gelen hak edilmiş dinlenme süresi ve yaptıkları görev için ekonomik kaynakların olması Eğitim, barınma, sağlık, boş zaman ve eğlence gibi temel ihtiyaçları karşılayabilme , bir insanın içinde yaşadığı bir toplum olan refahı ya da olmayışı bize anlatacak ana konulardır.

Tamamen ekonomik bir bakış açısıyla refahı ölçmenin birkaç yolu vardır, çünkü şüphesiz, her türlü değerlendirmenin ötesinde, lehine veya aleyhine, küresel bir refah durumuna ulaşmaya yaklaşmamızı sağlayacak olan şeydir. Diğer tüm yönlerin dahil edildiği, sosyal, kültürel, diğerlerinin yanı sıra, bir Ulusun Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH), söz konusu toplumun ulaştığı servetin dağılım düzeyi ile ilişkili olacaktır. refah veya refah değil, çünkü servet açısından gerçek bir dağılım gösteren yüksek bir GSYİH, refahın toplumda artmasına neden olacaktır, ancak tam tersine, GSYİH önemli değilse ve servetin birkaçında yoğunlaşması ne demektir? emrederse, söz konusu toplumdaki refahtan söz edemeyeceğiz.

Aynı şekilde, pek çok hükümetin çabalarını ve bir Ulusun işsizlik oranını desteklemek için yaptığı çizimler değil, elbette iyi ölçülen fiyat endeksleri, temel sepetler, bir toplumda var olan refahı bilmemize izin veriyor. . Çünkü, örneğin, belirli bir ülkede, resmi istatistikler bize tipik bir ailenin (evli bir çift ve iki çocuk) ayda 2.000 $ ile yaşayabileceğini söylerse, bu bize kaç ailenin refahı olduğunu ve kaç ailenin refahı olduğunu bilmemizi sağlayacaktır. yapmayın, çünkü her ay cebinizde o değeri olmayanlar, yukarıda belirtilen refahı, eksikliğe dokunarak kolayca elde edemezler.

Ama aynı zamanda ve kesinlikle ekonomik olanı bırakarak, bir topluluğun refahını belirlemenin başka yolları da var: doğumda beklenen yaşam süresi, okur yazarlık oranı, her yıl yayınlanan kitap sayısı, siteye erişebilecek kişi sayısı Üniversite, bilgisayar, cep telefonu gibi bazı tüketim mallarının mevcudiyeti temel ihtiyaçlar arasında sayılmamaktadır .

Bu arada, bir toplumun uzun zamandır beklenen refahı elde etmesini elinde bulunduracak en fazla sorumlu kişi, ortaya çıkan ahlaksızlıkları ve eşitsizlikleri düzeltmeyi amaçlayan çeşitli politika ve önlemlerle refahı teşvik eden devlettir. ulusun her bir sakini ve bu nedenle, kendisinden servet üretme ve çoğaltma talebinde bulunacaktır.

Geliri verimli bir şekilde dağıtın ve insanlara sağlık gibi temel sorunların ücretsiz ve ücretsiz olarak çözülmesini garanti eden kamu hizmetlerinin geliştirilmesini teşvik edin, elbette bir sosyal refah bağlamının uygulanmasına geniş ölçüde katkıda bulunacaklardır.