Kategori: teknoloji

Hotmail'un tanımı

Hotmail'un tanımı

E-posta, geleneksel postayla aynı fikre dayanır, ancak benzersizdir: bu platforma internete bağlı bir bilgisayar aracılığıyla erişilir. Bu nedenle, bir e-posta hesabı, geleneksel posta hizmetlerinin çağdaş versiyonudur. Şu anda bir e-posta hesabına sahip olmamak nadirdir. En popüler e-posta programlarından biri, başlangıcından evrimine ve mevcut Outlook'a kadar tam anlamıyla hotmail'dir. Web'e dahil edilen i
CPU'nun tanımı

CPU'nun tanımı

CPU veya Merkezi İşlem Birimi (İspanyolca Merkezi İşlem Birimi), tüm işlevleri işlemenin yanı sıra bilgi depolama görevini de yerine getirdiği için her bilgisayarın merkezi parçasıdır. Modeli ne olursa olsun bilgisayarlarda her zaman var olan bir elektronik devredir ve bu nedenle herhangi bir bilgisayarın temel unsurlarından biri olarak kabul edilir. Yazılımın ne yapı
Bilginin Tanımı

Bilginin Tanımı

Bilgi, canlıların, özellikle de insanların düşüncelerini yapılandıran bir dizi anlamlı veridir. Akademik çalışmanın farklı bilim ve disiplinlerinde bilgi, dünyadaki şeylere, nesnelere ve varlıklara kodlar ve modeller aracılığıyla anlam veren içerik öğeleri kümesi olarak adlandırılır. Bilgi, hem insan hem de diğe
Sabit Diskin Tanımı

Sabit Diskin Tanımı

Gelen Bilgisayar , aynı zamanda, bir hard disk gibi bilinen bir sabit disk, bir olan uçucu olmayan bir veri depolama cihazı (depolanan muhteviyat bu enerji olmasa bile kaybolmaz, çünkü) ve bu kullanım, bir manyetik kayıt sistemi dijital veri kaydetmek için kullanılır. Sabit disk, kapalı bir metal kutu içinde yüksek hızda dönen aynı eksenle birleştirilen bir veya daha fazla plakadan veya sert diskten oluşurken, her plakada ve yüzlerinin her birinde yüzen bir okuma kafası bulunur. disklerin dönüşü ile
Histogramın Tanımı

Histogramın Tanımı

Histogram, farklı türlerdeki istatistiklerin grafiksel gösterimidir. Histogramın kullanışlılığı, anlaşılması zor hale gelebilecek tüm istatistiksel sayısal verileri görsel, düzenli ve kolay anlaşılır bir şekilde oluşturma olasılığıyla ilgilidir. Pek çok histogram türü vardır ve her biri farklı ihtiyaçların yanı sıra farklı bilgi türlerine göre ayarlanır. Histogramlar her zaman istatistiksel
Mekanik Enerjinin Tanımı

Mekanik Enerjinin Tanımı

Mekanik enerji, cisimlerin hareketleri (kinetik enerji), başka bir cisme, genellikle toprağa göre durumları veya elastik cisimler durumunda deformasyon durumları nedeniyle mevcut olan enerjidir . Yani mekanik enerji, hareket eden bir cismin potansiyel (bir sistemde depolanan enerji), kinetik (aynı harekette ortaya çıkan enerji) ve elastik enerjisinin toplamıdır. Hareket
Yönlendiricinin Tanımı

Yönlendiricinin Tanımı

Yönlendirici, bir ağdaki bilgisayarların birbirine bağlanmasına izin veren bir donanım aygıtıdır. Yönlendirici veya yönlendirici, seviye 3'ün üçüncü katmanında çalışan bir cihazdır. Böylece, birkaç ağın veya bilgisayarın birbirine bağlanmasına ve örneğin aynı İnternet bağlantısını paylaşmasına izin verir. Bir yönlendirici, diğer yönlendirici
Bilgisayarın Tanımı

Bilgisayarın Tanımı

Bir bilgisayar veya bilgisayar, çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için veri alma ve işleme amacına sahip elektronik bir cihazdır. Bilgisayarlar, içerik geliştirmek, diğer insanlarla iletişim kurmak, bilgi aramak, çeşitli uygulamaları kullanmak ve yüzlerce başka olasılık gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirmek amacıyla şu anda en popüler ve kullanılan cihazlardır. Teknik olarak, bir bilgisay
Veri Yolunun Tanımı

Veri Yolunun Tanımı

Veri yolu, verilerin ve ilgili bilgilerin bir bilgisayar içinde taşındığı bir cihazdır. Bilgi işlem için veri yolu, verileri Merkezi İşlem Birimine veya CPU'ya taşımak için belleğe yükleyerek çalışan bir dizi kablodur. Başka bir deyişle, bir veri yolu, söz konusu sistemin bileşenlerini mikro işlemci ile iletişim kuran bilgisayar içindeki bir bilgi iletim otoyolu veya kanalıdır. Veriyolu, farklı birimlerde
Yayıncı tanımı

Yayıncı tanımı

Microsoft Publisher daire resmi olarak adlandırılan, Microsoft Office Publisher bir olan Microsoft Corporation masaüstü yayıncılık uygulaması . Genel olarak, popüler kelime işlemci Word'den kesinlikle farklı olan, tamamen yeni başlayan bir program olarak kabul edilir çünkü Yayıncı , Word ile olduğu gibi metinlerin işlenmesi ve düzeltilmesi yerine özellikle sayfaların tasarımını ve düzenini vurgular . Temel olarak, Yayıncı, k
HTTP'nin tanımı

HTTP'nin tanımı

HTTP, Web'de kullanılan bir köprü metni aktarım protokolüdür. HTTP, Köprü Metni Aktarım Protokolü veya Köprü Metni Aktarım Protokolü anlamına gelen bir kısaltmadır. Bu protokol, uluslararası kuruluşlar W3C ve IETF tarafından geliştirilmiştir ve İnternet üzerinden her türlü işlemde kullanılmaktadır. HTTP, farklı web yazılımlar
Windows Masaüstü Tanımı

Windows Masaüstü Tanımı

Windows masaüstü, bir bilgisayarda bulunan programlara ve işlemlere rahat ve kolay bir erişim alanı oluşturmak amacıyla orijinal olarak oluşturulmuş bir yazılım arabirimidir. Çok sayıda simgenin, erişimin, klasörün, dosyanın, araç çubuğunun ve programların farklı şekillerde düzenlenebildiği bir grafik arabirimdir. Hepsi daha önce kullanıc
Biçim Tanımı

Biçim Tanımı

Biçim, bir metnin, nesnenin veya belgenin hem gerçek hem de sanal olmak üzere farklı alanlardaki teknik ve sunum özellikleri kümesidir. Biçim, analog ve dijital ortamlarda, grafik yayınlarda ve web dosyalarında ve her türlü alanda bir varlığı diğerinden ayırmak için kullanılan biçim ve görünüm yönlerinin toplamı olarak adlandırılır. Biçim terimi, farklı çalı
Faksın Tanımı

Faksın Tanımı

Faks, telefon üzerinden veri, yazılı veya grafik aktarım sistemidir. 20. yüzyılın son on yıllarında çok popüler bir teknolojik aygıta, belgelerin, metinlerin ve diğer verilerin bir telefon hattı aracılığıyla iletilmesine izin veren ve bir telekopi oluşturan bir faks veya faks adı verilir. Faks basit bir şe
Hücrenin Tanımı

Hücrenin Tanımı

Hücre, verilerin bir elektronik tabloya girildiği alan veya alandır. Hesaplamada hücreler, birbirleriyle ilişkilendirmek ve elektronik tablolar üzerinde matematiksel işlemler gerçekleştirmek için genellikle sayısal olan verilerin girilmesine izin veren değişken boyut ve düzenlemeye sahip alanlardır. Tipik olarak h
Potansiyel Enerjinin Tanımı

Potansiyel Enerjinin Tanımı

Potansiyel enerji yeteneği arasında organları uygulamaktadır kuvvetler sistemine sahip yapılandırmasına göre işi gerçekleştirmek için bir gövde üzerine örneğin, birbirlerine, potansiyel enerji olarak iş üretme kapasitesine sahip, enerji bir pozisyonda sonucu bir vücudun . Bu kabul edilebilir bir sistem veya sistem sunabilir işin ölçüsü depolanan enerjinin . Daha sonra, bir cismin
Kullanıcı Tanımı

Kullanıcı Tanımı

Kullanıcı, herhangi bir nesne veya cihazı kullanan veya bunlarla çalışan veya belirli bir hizmeti kullanan kişidir. Bilgi işlem için, kullanıcı, bir cihazı veya bilgisayarı kullanan ve farklı amaçlar için birden çok işlemi gerçekleştiren kişidir. Çoğunlukla bir kullanıcı, bir bilgisayar veya elektronik cihaz alan ve bunu diğer kullanıcılarla iletişim kurmak, içerik ve belgeler oluşturmak, çeşitli yazılım türlerini kullanmak ve diğer birçok olası eylem için kullanan kişidir. Bu bir olan model ya da ortalama kullan
Visual Basic'in Tanımı

Visual Basic'in Tanımı

Bilgisayar programlama dünyasında en popüler ve en iyi bilinen dillerden biri Visual Basic'tir. 1991 yılında Microsoft için Alan Cooper tarafından oluşturulan bu paket, grafik bilgisayar içeriğini basit ve erişilebilir bir şekilde programlamayı mümkün kılar. Visual Basic, bilgisayar programlama kullanıcılarına basit ve erişilebilir yardımcı programlar paketi sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu nedenle Visual Basic,
Pikselin Tanımı

Pikselin Tanımı

Piksel, dijital bir görüntünün en küçük ve en küçük birimidir ve tam bir görüntü oluşturmak için ölçülemez sayılarda mevcuttur. Her piksel, toplamda ve önemli bir renk varyasyonu ile az çok karmaşık bir görüntü ile sonuçlanan homojen bir renk birimidir. Aralarından seçim yapabileceğiniz üç veya dört renk öğesi olabilir: kırmızı, yeşil ve mavi veya macenta, sarı ve camgöbeği. Bir görüntünün pikselleri, görüntüyü olu
ERP'nin tanımı

ERP'nin tanımı

ERP, bir şirketin üretimini, dağıtımını ve diğer yönlerini yöneten iş planlama sistemleri olarak adlandırılır. ERP, "Kurumsal Kaynak Planlaması" veya "Kurumsal Kaynak Planlaması" anlamına gelen bir kısaltmadır. Bu uygulama, bir şirketteki mal ve hizmetlerin farklı kaynaklarının, işlerinin, yönlerinin ve üretken ve dağıtıcı konularının yönetimi ile ilgilidir. Birincisi iç idari yönlerle ilg
Tarayıcının Tanımı

Tarayıcının Tanımı

Tarayıcı veya tarayıcı, her türlü nesneden görüntü, sinyal veya bilgi elde etmekten sorumlu olan teknolojik bir cihazdır. Görüntülerin, verilerin, sinyallerin ve diğer bilgilerin sayısallaştırılmasına izin veren giriş cihazına, onu okumak ve çeşitli amaçlarla kullanmak için tarayıcı denir. En iyi bilinenlerden bir
DIN Standartlarının Tanımı

DIN Standartlarının Tanımı

DIN normları, Almanya'daki endüstriyel ve bilimsel ürünlerde kalite güvencesi için teknik standartlardır. DIN standartları, Alman ürünlerinin geliştirilmesiyle ilgili ticaret, endüstri, bilim ve kamu kurumlarında faaliyet gösteren düzenlemeleri temsil eder. DIN, Berlin merkezli ve 1917'de kurulan ve Alman standardizasyonu ile ilgilenen kurum olan 'Deutsches Institut für Normung' veya 'Alman Standardizasyon Enstitüsü'nün kısaltmasıdır. DIN, ISO gibi uluslar
Cihaz Tanımı

Cihaz Tanımı

Bir cihaz, belirli bir işlevi yerine getiren bir mekanizmadır. Örneğin, mobil cihazlar, uzun mesafelerde bile kişilerarası iletişimi teşvik etmek için harikadır. Bir işlevsellikler kataloğu yürütürken, cihazın adı bu özle ilgilidir. Örneğin, ev güvenlik alarmı, evde olası hırsızlıkları önlemeye yardımcı olan bir yanıt mekanizmasına sahip bir cihazdır. Farklı akıllı cihaz türleri vard
Otomobilin Tanımı

Otomobilin Tanımı

Otomobil, adını kendi kendine hareket edebilme kapasitesinden alan yani bir yerden başka bir yere gitmek için insan veya hayvan gücüne ihtiyaç duymayan motorlu bir araç olarak tanımlanabilir. İnsanların kara taşımacılığı için özel olarak tasarlanmış içten yanmalı veya içten yanmalı motorla çalışan bir araçtır. Otomobilin kökenleri ve fant
Anakartın Tanımı

Anakartın Tanımı

Anakart olarak da adlandırılan, anakart ve anakart , a, bir baskılı devre ihtiva eden ve bir bilgisayar oluşturan tüm bileşenleri bağlanır kartı . Yüklediğiniz bu dizi entegre devreler arasında bilgisayar, RAM belleği , genişletme veriyolları ve diğer aygıtlar arasındaki bağlantı merkezi olan yonga seti bulunur . Bir sac metal kutu
Kuvaterner Sektörünün Tanımı

Kuvaterner Sektörünün Tanımı

Ekonomik faaliyet kümesi sektörlere ayrılmıştır. Dört farklı sektör var. Birincil olarak da adlandırılan birinci sektör, nüfus için gıda görevi gören temel hammaddelerin elde edildiği tüm tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerinden oluşur. Ekonominin ikincil sektörü, doğal kaynakların üretim süreçleri yoluyla dönüşümünü içeren faaliyetler ve süreçler bütünüdür (bu sektör, temel malzemelerin dönüşümü için tüm sistemleri olduğu kadar sanayiyi de içerir). Üçüncül sektör, tüketiciler tarafından sağlanması ger
Anahtarın Tanımı

Anahtarın Tanımı

Anahtar veya anahtar, bilgisayar ağları için bir ara bağlantı cihazıdır. Hesaplamada ve ağ hesaplamasında, anahtar, OSI veya Açık Sistemler Ara Bağlantısı modelinin 2. katmanında veya veri bağlantı düzeyinde çalışarak ağların birbirine bağlanmasına izin veren analog cihazdır. Bir anahtar, bir bölümden
ROM Belleğinin Tanımı

ROM Belleğinin Tanımı

Bir ROM belleği, onu besleyen bir enerji kaynağının varlığına veya olmamasına bakılmaksızın, yalnızca bilginin okunmasına izin veren ve yok edilmesine izin veren depolama belleğidir. ROM, İngilizce'de "Salt Okunur Bellek" veya "Salt Okunur Bellek" terimlerine atıfta bulunan bir kısaltmadır . Okunabilen ancak
Bilgisayarın Tanımı

Bilgisayarın Tanımı

Bilgisayar olarak da bilinen bilgisayar, verileri yararlı bilgilere dönüştürme misyonuyla alan ve işleyen elektronik bir makinedir . Bir dizi entegre devreden ve kullanıcının göstereceği çeşitli dizilerin veya talimat rutinlerinin yürütülmesine izin veren diğer birçok ilgili unsurdan oluşur. Diziler, programl
Excel'in tanımı

Excel'in tanımı

Hesaplamaları gerçekleştirmek için en çok kullanılan ve kullanışlı yazılım programlarından biri olarak anlaşılan Excel (veya daha doğrusu Microsoft Excel), listeler, sayılar ve sınıflandırmalar içeren elektronik tablolar oluşturmanıza olanak tanıyan bir programdır. Microsoft Word'den sonra, harika kullanımı ve kolay kullanımı nedeniyle Microsoft paketinin en çok kullanılanıdır. Microsoft Excel ekranı, program
Outlook Tanımı

Outlook Tanımı

Office 2010 paketinde bulunan Outlook sürümü. Outlook , Windows platformu altında çalışan ve bir e-posta yöneticisine ihtiyaç duyan kişileri desteklemek için Microsoft şirketi tarafından geliştirilmiş bir programdır. Bu programın işlevi, e-postaları alıp göndermenin yanı sıra alınan ve gönderilen mesajları saklamaktır. Diğer işlevleri de vardır,
İkili kodun tanımı

İkili kodun tanımı

İkili Kod, ikili sistemi kullanan bir bilgisayarın metinlerinin veya talimat işlemcilerinin temsilinin bir sistemidir ; ikili sistem ise matematik ve bilgisayar bilimlerinde kullanılan ve sayıların yalnızca kullanılarak temsil edildiği numaralandırma sistemidir. sıfır ve bir (0 ve 1) rakamları . Özellikle t
Tablo tanımı

Tablo tanımı

Tablo, bilgisayar veritabanlarında kullanılan bir bilgi düzenleme aracıdır. Hesaplamada, bir tablo, çeşitli şekillerde düzenleyerek ve ilişkilendirerek onlarla çalışmaya izin veren bir programın uygulamasıyla verilerin modellenmesi veya toplanması anlamına gelir. Tablolar genellikle veri tabanlarına veya elektronik tablolara dahil edilir, ancak metin belgelerine ve diğer programlara da dahil edilebilirler. Tipik bir tablo,
Fotoğrafın Tanımı

Fotoğrafın Tanımı

Fotoğraf terimi Yunancadan gelir ve "ışıkla tasarlamak veya yazmak" anlamına gelir. Fotoğrafçılığa, karanlık kamera prensibine dayanan, ışığa duyarlı teknolojik bir cihaz kullanarak görüntü yakalama işlemi diyoruz. Birkaç yıl öncesine kadar sürdürülen orijinal fotoğraf sistemi, yakalanan görüntüyü saklamak ve ardından basmak için hassas filmlerle çalıştı. Daha yakın zamanlarda, fotoğrafları
Ağın Tanımı

Ağın Tanımı

Bir ağ veya ağ, bilgi ve hizmetleri paylaşmak için çeşitli yöntemlerle birbirine bağlı bir dizi bilgisayardan oluşur. Paylaşılan bir ağ oluşturmak için kaynaklar ve hizmetlere ek olarak kendi aralarında veri iletmek amacıyla kablolar, dalgalar, sinyaller veya diğer mekanizmalarla bağlanan bilgisayar veya bilgi işlem cihazlarına ağ veya ağ denir. iş deneyimi ve zamanda
CorelDRAW'un tanımı

CorelDRAW'un tanımı

CorelDRAW, çeşitli görüntü türleri ve sayfa değiştirme ve dönüştürme işlevleri içeren gelişmiş bir bilgisayar grafik düzenleme yazılımıdır. CorelDRAW programı, Corel Corporation tarafından tasarlanan Corel Graphics Suite paketinin bir parçasıdır ve en temelden en gelişmişe ve en yeniye birçok versiyona sahiptir. Bu yazılım, grafik sanatla
Antivirüsün Tanımı

Antivirüsün Tanımı

Antivirüs, sisteme girmeden önce veya sonra virüsleri ve diğer zararlı programları tespit edip kaldırmayı amaçlayan bir bilgisayar programıdır. Virüs ve antivirüs yarışı, soğuk savaşın ortasında ABD'yi SSCB'ye karşı çukurlaştıran silahlanma yarışına benzer bir yarış. Ve bir tarafta virüs bulursak, diğer tarafta antivirüs var. İkincisi nelerden oluşur? Vir
Finder'ın Tanımı

Finder'ın Tanımı

Hesaplamada, bir arama motoru, sadece bir anahtar kelime girerek kullanıcıyla ilgili terim ve kavramları aramalarını kolaylaştırmak için web üzerindeki dosyaları ve verileri indeksleyerek çalışan bir sistemdir. Terimin girilmesinin ardından, uygulama, söz konusu kelimenin dahil edildiği veya bahsedildiği Web adreslerinin bir listesini döndürür. Web arama motorları
Dijital Görüntünün Tanımı

Dijital Görüntünün Tanımı

Dijital görüntü olan bitler kullanılarak bir görüntünün iki boyutlu temsili, bilgi işlem isteği ve herhangi bir dijital tipi cihaz kullanılır iki haneli (1 0), oluşan minimum bilgi birimi . Görüntünün sunduğu çözünürlüğe göre, statik veya dinamik , bir raster grafikten (veya bitmap; bir monitörde, kağıt üzerinde veya başka herhangi bir temsilde görüntülenebilen dikdörtgen bir piksel ızgarasını veya renk noktasını temsil eder) kullanılan cihaz) veya vektör grafikleri (bağımsız geometrik nesnelerin görüntü ürünü; öncekine göre sunduğu temel fark, raster grafiklerde olduğu gibi ölçeğini kaybetmede
CD-ROM'un Tanımı

CD-ROM'un Tanımı

CD-ROM, bilgileri bilgisayar ortamında depolamak ve kullanmak için kullanılan optik teknolojili bir kompakt disktir. İngilizce'de "Salt Okunur Belleğe Sahip Kompakt Disk" anlamına gelen bir CD-ROM veya "Kompakt Disk - Salt Okunur Bellek", yeniden dağıtım ve kullanım için üzerine kaydedilmiş şifreli dijital bilgileri barındıran düz plastik bir disktir. kontrollü. Bir C
Depolama Önlemlerinin Tanımı

Depolama Önlemlerinin Tanımı

Bir bellek biriminde ne kadar yer olduğunu belirlemeye izin veren ölçü birimleridir. Veri ve bilgileri kalıcı veya geçici olarak kaydetmek için belirli bir cihazdaki alan kaydı bir depolama ölçüsü olarak adlandırılır. Performansı optimize etmek ve bir ünite içerisinde bulunan tüm alandan yararlanmak amacıyla gerçekleştirilen bir uygulama olarak da anlaşılabilir. Hesaplamada, taşınabili
RAM'in tanımı

RAM'in tanımı

Bir bilgisayar bir programı çalıştırdığında, hem kod hem de veriler, onlara hızlı erişim sağlayan ve ayrıca bunları hızlı ve esnek bir şekilde değiştirmemize izin veren bir öğede yer almalıdır. Bu öğe RAM'dir. RAM ( Rasgele Erişim Belleği ), konumlarına aynı yolla erişilebilen bir tür geçici bellektir. İkincisi vurgulanmıştır çünk
Uygulamanın Tanımı

Uygulamanın Tanımı

Uygulama, belirli bir işlem veya görev için bir araç olarak kullanılan bir bilgisayar programıdır. Bilgi işlem için bir uygulama, bir işlevi yerine getirmek veya belirli kullanıcı eylemleri için bir araç görevi görmek üzere özel olarak tasarlanmış birkaç bilgisayar programı türünden biridir. İşletim sistemleri, pr
Tescilli yazılımın tanımı

Tescilli yazılımın tanımı

Tescilli yazılım, bir kullanıcının onu kullanmak, değiştirmek veya yeniden dağıtmak için sınırlı olanaklara sahip olduğu bir yazılımdır ve genellikle lisansının bir bedeli vardır. Tescilli, özgür olmayan, özel veya tescilli yazılım, kullanıcının kaynak koda erişemediği veya sınırlı erişime sahip olduğu ve bu nedenle kullanım, değiştirme ve yeniden dağıtım olasılıklarının sınırlı olduğu bilgisayar programları veya uygulamaları türüdür. Bu tür yazılımlar, son zamanlarda popüler hale gelen
Fotomontajın Tanımı

Fotomontajın Tanımı

Photomontage olan yeni bir kompozisyon oluşturmak amacıyla iki veya daha fazla fotoğraf birleştirerek oluşur tekniği . İngiliz fotoğrafçı Henry Peach Robinson , 1857'de profesyonel kariyerine başladıktan kısa bir süre sonra yukarıda belirtilen tekniği ilk kullanan kişi olduğu için fotomontajın destekleyicisi olarak kabul edilir . Sürecin gerçekleşt
Terabyte'un tanımı

Terabyte'un tanımı

Bir bayt , bir dizi bitişik bitten oluşan bir veri parçasıdır . Başlangıçta bayt terimi bayt başına bir ila on altı bitin dahil edilmesine izin veren 4 bitlik talimatlardan bahsederken kullanıldı, ancak daha sonra üretim tasarımı baytı 3 bitlik alanlara düşürdü. bayt başına bir ile sekiz bit arasında. Son olarak, bir bayt bo
Depolamanın Tanımı

Depolamanın Tanımı

Herhangi bir düzenli sistem için, depolama birimleri, her türden veri dosyasının fiziksel veya sanal olarak depolanmasına izin veren birimlerdir. Daha spesifik olarak hesaplamada, depolama birimleri, belirli bir sistemin bilgilerini depolayan dahili veya harici tüm aygıtlar olacaktır. Cihazlar şekil, boyut ve kullanım açısından birbirinden farklı olacaktır, ancak toplu olarak hepsi kullanıcıyla ilgili verilerin dijital biçimde korunmasına katkıda bulunur. Birden fazla depola
Kodlamanın Tanımı

Kodlamanın Tanımı

Kodlama, bir mesajın formülasyonunun önceden belirlenmiş bir kod veya dilin kuralları veya normları aracılığıyla dönüştürülmesi olarak adlandırılır. Kodlamayı, kodu paylaşan diğer bireylere veya varlıklara iletmek amacıyla belirli bir sözlü veya sözlü olmayan mesaja bir sembol veya karakter değeri atamayı içeren herhangi bir işlem olarak biliyoruz. Kodlama, görsel imgeleri veya
Ağ Kartının Tanımı

Ağ Kartının Tanımı

Bir ağ kartı, farklı cihazların birbirine bağlanmasına izin veren ve bu bağlantı yoluyla onlara veri ve bilgileri bir cihazdan diğerine paylaşma ve aktarma yeteneği veren cihaz olarak anlaşılmaktadır. Bilgi işlemde genellikle ağ kartları kullanılır Ağ kartı (ağ adaptörü olarak da bilinir) harici veya dahili olabilir. Yani, anakarta takılabi
Spoiler'un tanımı

Spoiler'un tanımı

Spoiler terimi, bozmak anlamına gelen İngilizce To spoil fiilinden gelir. Pratikte, bu kavramın tamamen farklı iki uygulaması vardır: otomobillerle ilgili olarak ve en yaygın olanı kurgu dünyasında. Spoiler, bir arabadaki spoiler olarak anlaşıldı Spoiler, bir araca daha sportif ve daha aerodinamik görünmesi amacıyla takılan bir spoylerdir. Bu tür aksesuar,
Hareketin Tanımı

Hareketin Tanımı

Belirli bir ifadeyle, hareket kelimesi, bir kişinin, bir hayvanın, bir mikroorganizmanın, bir aparatın veya bir makinenin uzayda hareket etmek için bir yerden başka bir yere hareket etmek için yaptığı hareketi ifade eder. Hareket, atıfta bulunduğumuz konu türüne göre şekil, yapı, hız ve diğer unsurlar açısından farklılık gösterir. Hareket, hareket olarak
Elektrik Gücünün Tanımı

Elektrik Gücünün Tanımı

Elektrik enerjisi, iki nokta arasında potansiyel bir farkın varlığından kaynaklanacak enerji biçimidir, yukarıda belirtilen işi elde etmek için bir elektrik iletkeni ile temas ettirilirse her iki nokta arasında bir elektrik akımı oluşmasına izin verecek bir durumdur. . Bu arada, elektrik enerjisi enerji , enerji diğer birçok formları olarak transforme olma yeteneğine sahip : olarak ışık enerjisi, termal enerji, mekanik enerji . İşlem şu şekilde iş
Lazer Yazıcının Tanımı

Lazer Yazıcının Tanımı

Lazer yazıcı, en yeni bilgisayar yazıcı modellerinden biridir. Hem metinlerin hem de görüntülerin düz kağıda yüksek kalitede yazdırılmasıyla karakterizedir. Hem siyah beyaz hem de renkli baskı yapabiliyor, mürekkep püskürtmeli yazıcı gibi grafiklerin yüksek tanımına izin vermeyen önceki modellerinden açıkça farklılaşıyor. İlk lazer yazıcı 1969'da Xer
URL tanımı

URL tanımı

URL, İnternet'teki kaynakları, belgeleri ve resimleri adlandırmak ve bulmak için kullanılan bir karakter dizisidir. URL, "Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi" veya "Tek Biçimli Kaynak Konum Belirleyicisi" anlamına gelir. Kısacası, standart bir formata yanıt veren ve internete yüklenen kaynakların indirilip kullanılmak üzere sınıflandırılmasına izin veren bir dizi karakterdir. 1994'ten beri URL
Köprü Tanımı

Köprü Tanımı

Köprü, bir elektronik belgeden diğerine veya aynı belgenin farklı bölümlerine gitmeye izin veren referans veya gezinme öğesinin hesaplanması içindedir. Köprü, İnternet ağının en önemli ve temel parçalarından biri olarak bilinir. Ancak bunun dışında kullanabilecek pek çok elektronik ortam ve destek vardır. Köprü bağlantısının ola
Hub'ın Tanımı

Hub'ın Tanımı

Bir hub veya yoğunlaştırıcı, bir ağın kablolarını onu genişletmek ve aynı sinyali farklı bağlantı noktalarından tekrarlamak için kanalize eden bir cihazdır. Hub, bir ağın işlevini, art arda tekrarlanan ve verilen aynı sinyali kullanarak diğer bağlantı noktalarına genişletmek amacıyla merkezileştirme yeteneğine sahip teknolojik bir cihaz olarak adlandırılır. Bir yoğunlaştırıcının çalışma
Sicil Tanımı

Sicil Tanımı

Bilgisayar kaydı, bir sistemde depolanan bir veri türü veya kümesidir. Hesaplama için farklı kayıt türleri vardır, ancak her durumda, bilgisayarın durumu, işlemleri veya kullanımı hakkında veri veya bilgi depolama kavramına bir referans vardır. İlk olarak, bir sistem kayıt defteri, işletim sisteminin yapılandırmasını, seçeneklerini ve komutlarını saklama amacına sahip bir veritabanıdır. Bu kayıtlar genellikle Micro
Fotoğraf Kamerasının Tanımı

Fotoğraf Kamerasının Tanımı

Fotoğrafik kamera, temel amacı veya işlevi durumların, insanların, manzaraların veya olayların görsel hatıralarını korumak için hareketsiz görüntülerini çekmek olan teknolojik bir cihazdır. Kameralar iki bilim dalının veya sanatın doğuşundan sorumludur: fotoğrafçılık ve daha sonra sinema. İlk kameralar, bu tür bir
Kimyasal Enerjinin Tanımı

Kimyasal Enerjinin Tanımı

Kimyasal enerji, enerjinin tezahürlerinden bir diğeridir ve özellikle belirli bir bedenin sahip olduğu iç enerjidir ve her zaman maddede bulunabilmesine rağmen, bize ancak önemli bir değişiklik olduğunda gösterilecektir. Daha basit bir ifadeyle kimyasal enerji, kimyasal reaksiyonlarla üretilen enerjidir. Kimyasal e
Anakartın Tanımı

Anakartın Tanımı

Bir bilgisayardaki ana kart veya ana kart, cihazın devrelerini yazdıran ve mikroişlemci, destekleyen elektronik devreler, bellek yuvaları ve diğer ek cihazlar arasında bağlantıya izin veren bir anakarttır. Hesaplamada, bir bilgisayarın devresinde bulunan en önemli cihaz, aynı cihazın farklı elektronik üniteleri arasındaki bağlantıyı kolaylaştırdığı ve cihazın akıcı bir şekilde kullanılmasına izin verdiği için anakart veya anakart olarak adlandırılır. Her tür bilgisayar ve diğer elektr
Ipad'un tanımı

Ipad'un tanımı

Ipad, tablet gibi elektronik bir cihazdır ; bu, bir dokunmatik veya çoklu dokunmatik ekran aracılığıyla etkileşime girebileceği bir dizüstü bilgisayar modunu üstlendiği ve böylece kullanıcının bir stylus kalemle hareket ettirmesine izin verdiği anlamına gelir. parmaklar; Bu cihaz yakın zamanda Apple Inc. şirketi tarafından
Microsoft'un tanımı

Microsoft'un tanımı

Microsoft, 1975 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Bill Gates ve Paul Allen tarafından kurulmuş çok uluslu bir bilgisayar şirketidir. Microsoft Corporation, elektronik donanım ve yazılım geliştirme, üretim, lisanslama ve üretimiyle uğraşan Washington merkezli bir şirkettir. Tanınmış ürünü mükemmelliği, çeşitli sürümlerinde Microsoft Office yazılım paketi ile birlikte Microsoft Windows işletim sistemidir. Her ikisi de, Apple şirketi ta
Hertz'un tanımı

Hertz'un tanımı

Uluslararası Birim Sisteminin frekans birimi, İspanyolca'da Hertz veya Hertz olarak bilinir. Adını aldığı fizikçi Heinrich Rudolf Hertz tarafından keşfedilen elektromanyetik dalgaların yayılmasıyla yakından ilgilidir. Hertz, periyodik olaylar tartışıldığında farklı alanlardaki ve bilimsel alanlardaki zaman birimlerinin sıklığını ölçmek için dünya çapında bir referans unsuru olarak kullanılmaktadır. Normalde Hertz, bir Hertz'in sani
Bitmap tanımı

Bitmap tanımı

Bir kavramı bitmap bir tayin için kullanılan tam bir bitmap sunulmuştur görüntü , piksel veya renkli noktalardan oluşmaktadır dikdörtgen şekilli bir yapı oluşur ve bu herhangi bir kağıt üzerinde, bir monitörde görüntülenen, ya da görüntülerin temsiline izin veren diğer cihaz . Bitmap'in ayrıca matri
Klimanın Tanımı

Klimanın Tanımı

Klima ile, ortam sıcaklıklarının çok yüksek ve sıcak olduğu zamanlarda ortamı soğutmak için ev içi bir şekilde kullanılan hava soğutma sistemini anlıyoruz. Klima, havanın kendisini ifade etmesine rağmen, sürekli yenilenen taze hava sağlamak amacıyla evlere, binalara ve diğer kapalı alanlara kurulan bir cihazdır. Günlük konfor için çok
Binanın Tanımı

Binanın Tanımı

Bina terimi, insanlar tarafından çeşitli ancak belirli amaçlar için yapay olarak yapılan tüm yapıları tanımlamak ve açıklamak için kullanılır. Binalar, insanın farklı mekanlarda, boyutlarda ve şekillerde, çoğu durumda içinde yaşamak veya korunaklı mekan olarak kullanmak için tasarladığı, planladığı ve yürüttüğü eserlerdir. En yaygın ve yaygın binalar konutl
Byte, KB, MB, GB, TB nedir

Byte, KB, MB, GB, TB nedir

Hayatın diğer herhangi bir yönünde olduğu gibi, bilgisayar alanında da kullanılabilir alanı veya kullanılan alanı ölçmek için, disk depolama veya RAM bellek gibi ölçüm birimleri de vardır. En küçüğünden ... En küçük bilgi depolama birimi, bilgileri ikili olarak depolayabilen bittir (evet / hayır, doğru / yanlış, siyah / beyaz, ...). Başlangıçta manyetik kut
Anahtar Tanımı

Anahtar Tanımı

Anahtar, diğer cihazların veya bilgisayarların ağlarını birbirine bağlamak için bir cihazdır. "Anahtar" olarak da bilinen anahtar, köprü görevi gören veri bağlantısı için aynı ağın iki veya daha fazla segmentini birbirine bağlayan bir cihazdır. Bir "yıldız ağında" anahtarın merkez olduğu söylenir. Bir anahtarın işlevselliği,
Ekranın Tanımı

Ekranın Tanımı

Hesaplamada görüntüleme terimi, kullanıcı için yararlı olan belirli verileri görünür hale getirme fikriyle ilgilidir (İngilizce'de, görüntüleme, göstermek, görünür kılmak anlamına gelir). Ekran, bu bilginin mevcut olduğu alan, yani İspanyolca'da unsurların görsel kısmı olduğu için "izleyici" olarak anlaşılabilecek bir alandır. Bilgisayar cihazlarında pek ço
Simülatörün Tanımı

Simülatörün Tanımı

Simülatör, bir faaliyetin koşullarını yeniden oluşturmak için kullanılan bir cihazdır. Başka bir deyişle, bir simülatör, gerçek koşulları taklit eden teknik bir sistem gibi çalışır. Genel bir fikir olarak, bir etkinliği öğrenmek için simülatörler kullanılır. Bir eğitim sürecinde olası riskleri en aza indirmenin gerekli olduğu ve gereksiz riskler üstlenerek bir beceri kazanmanın uygun olmadığı unutulmamalıdır. Bu fikri açıklayan tipik bir örnek, uç
Windows Gezgini'nin Tanımı

Windows Gezgini'nin Tanımı

Tipik bir Windows gezgini örneği. Windows Gezgini, Microsoft işletim sistemlerinde kullanılan bir araçtır, böylece insanlar Windows'un sahip olduğu tüm programlar ve dosyalar arasında gezinebilir. Bu dosyalar arasında gezinme sistemi, Windows 95 adı verilen Windows sürümüyle oluşturuldu. Bu, işletim sis
Teknolog Tanımı

Teknolog Tanımı

Bir teknoloji uzmanı, uygulamalı teknoloji alanında çalışmak üzere eğitilmiş bir uzmandır. Entelektüel aktiviteyi manuel aktiviteyle birleştiren, yani temel mühendislik prensiplerini ve teknik becerilerini uygulayarak çok çeşitli projeler üzerinde çalışabilen bir profesyoneldir. Çalışmaları tipik olarak, teknolojinin kullanımı ve optimizasyonu yoluyla ürün, üretim, inşaat, mühendislik ve operasyonel işlevleri iyileştirmeye odaklanır. İmalat, inşaat, medikal, bakım v
İşletim Sisteminin Tanımı

İşletim Sisteminin Tanımı

In Bilgisayar Bilimleri , İşletim Sistemi denir bilgisayar vardır kaynakların tatmin edici bir yönetim izin bilgisayar programlarının seti . Sistem yazılımı olarak da bilinen işletim sistemi, açıldıktan hemen sonra bilgisayarda çalışmaya başlar ve donanımı en temel seviyelerden yöneterek , kullanıcıyla da etkileşime izin verir . Kavram oldukça bilgisa
E-postanın Tanımı

E-postanın Tanımı

Farklı kıtalardan bilgisayar kullanıcıları arasında metin mesajlarını geçmeye dayalı olarak onlarca yıldır etkileşimi kolaylaştıran modern İnternet'teki en eski hizmetlerden biridir. E-posta, bilgisayar kullanıcılarının metin içerikli mesajlar gönderip almasının yanı sıra, mesajlara dosya eklemek gibi bazı ek işlevler göndermesine olanak tanıyan dijital bir hizmettir. E-posta olarak da bilinir
Geri Dönüşüm Kutusu Tanımı

Geri Dönüşüm Kutusu Tanımı

Bilgi işlemde , o depolama alanına geri dönüşüm kutusu adı verilir , tüm modern işletim sistemleri, ilk etapta yararsız olduğu düşünülen bilgisayar dosyalarının gönderildiği ve bir bilgisayarın belleğinden kaldırılmasına karar verildi , yani herhangi Bilgisayarımızdan sildiğimiz dosya, son eleme yapılana kadar orada kalması için doğrudan bu alana gönderilecektir. Bu işlevi kolaylaştıran şey, ö
WWW'nin tanımı

WWW'nin tanımı

World Wide Web'in kısaltması olan WWW, genellikle İnternet olarak bilinen hiper metin yoluyla belge alışverişi için kullanılan küresel küresel ağdır. Bilgi işlem için, World Wide Web, İnternet üzerinden, daha spesifik olarak bir web tarayıcısı ile erişilebilen, hiper metin ve hiper ortam yoluyla bağlantılı bir bilgi ve belge sistemidir. 1989'da Tim Berners
Elektrik devresinin tanımı

Elektrik devresinin tanımı

Elektrik devresi, farklı kullanımlara hizmet edebilen bir elektrik bağlantısına verilen addır. Bir elektrik devresi, ihtiyaca veya işleve bağlı olarak az ya da çok büyük olabilir, ancak enerjinin bir alandan diğerine iletilebilmesi ve nihai amacına ulaşabilmesi için her zaman bir dizi önemli unsura sahip olması gerekir. Elektrik devresi
İşlemci Tanımı

İşlemci Tanımı

İşlemci, bilgisayar sistemlerinde merkezi işlem birimini veya CPU'yu oluşturan devreler kompleksidir. Tipik olarak, bir işlemci veya mikroişlemci, herhangi bir bilgisayarın veya dijital elektronik ekipmanın bir parçasıdır ve en basitinden en karmaşığına kadar tüm bilgisayar işlemlerinin "motoru" olarak işlev gören birimdir. Bir bilgisayarda
Çekirdek tanımı

Çekirdek tanımı

Çekirdek, bir işletim sisteminin en önemli parçasıdır, bir bilgisayarın sahip olduğu farklı cihazlara erişimden sorumlu olan kısımdır . Çekirdek ayrıca belleğe yüklenen çeşitli programlar yürütür şekilde düzenlemektedir. Bu şekilde çekirdek , bir işletim sisteminin en kritik yönleriyle ilgilenir ve yazılım ile donanım arasında bir arabuluculuk görevi görür. Bir işletim sisteminin çeşitli böl
Tarayıcının Tanımı

Tarayıcının Tanımı

Web tarayıcısı, genellikle Web veya İnternet adı altında gruplandırılan, belgelerin ve sitelerin köprü metinde görselleştirilmesine izin veren bir yazılım türüdür. Bir web tarayıcısı veya tarayıcı, İnternet üzerinden çalışan, genellikle HTML kodunda geliştirilen ve dünyanın her yerinden bilgi ve hipermetin içeriğini içeren dosyaları ve web sitelerini yorumlayan bir uygulamadır. En popüler tarayıcılar Internet
Çoklu Görev Tanımı

Çoklu Görev Tanımı

Modern işletim sistemleri, çeşitli işlemlerin ve işlevlerin aynı anda çalışmasına izin veren çoklu görev olarak adlandırılır. Hem bilgi işlemde hem de diğer sosyal alanlarda, çoklu görev, aynı anda birkaç görevi ve işlevi yerine getirme yeteneği veya özelliği olarak adlandırılır. Bu yetenek genellikle modern
LCD Ekranın Tanımı

LCD Ekranın Tanımı

LCD ekran (İngilizce "likit kristal" in kısaltması), bir ışık kaynağının önüne yerleştirilen belirli sayıda pikselden oluşan ince bir ekrandır. Bu tür ekranlar az miktarda elektrik enerjisi kullanır ve bu nedenle pil ile çalışan cihazlarda LCD ekranlar kullanılır. İlk LCD ekran, 1972'de Peter T. Brody tarafından Ameri
ARPANET nedir

ARPANET nedir

En küçüğüne İnternet her zaman var olan bir şeymiş gibi görünse de, yaşlılar için çok yeni bir şey gibi görünse de, doğru terim - diğer pek çok şeyde olduğu gibi - ortamdır ve ARPANET bunda bir adımı temsil eder. uzun, kısa olsa da, tarih. Askeri köken ARPANET, birkaç yıllık planlamanın ardından Ekim 1969'da faaliyete geçen bir ağ olan İnternet'in doğrudan emsalidir. Organizatörü, halen var olan o ülk
Düzen tanımı

Düzen tanımı

Sadece bir mimar, bir karalamadan, hatta bir düzenden bile, bir Guggenheim müzesi kadar önemli bir eserin ortaya çıkabileceğini anlayabilirdi. Düzen hakkında konuştuğumuzda, İngilizceden gelen bir terime, tasarlamak istediğiniz bir şeyin tasarımına veya planına atıfta bulunan bir kelimeye atıfta bulunuruz. Bu kelimeyi norma
Teknisyenin Tanımı

Teknisyenin Tanımı

En geniş anlamıyla, teknikle ilgili veya uygun olan her şeyi ifade eder . Teknik, nihai amacı kaynak tüketim seviyelerini düşürmek ve böylece önerilen sona ulaşmak olan herhangi bir sistematik prosedürdür. Örneğin, kavram farklı alanlardan kullanılabilir, ancak her zaman bunun anlamının az önce tartıştığımız terimlerdeki bir amaca mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmak olduğu akılda tutulsa da. Ek olarak, önerilen teknikler he
Dijitalleşmenin Tanımı

Dijitalleşmenin Tanımı

Dijital bir dünyada yaşıyoruz, bazıları doğası gereği (parçacık düzeyinde kesintili) diyecek, bazıları ise gerçeği makinelerimiz, bilgisayarlarımız tarafından anlaşılabilir bir şekilde temsil etmemiz gerektiği için diyecek. Her durumda, her şeyi (veya neredeyse) dijitalleştirme sürecindeyiz. Sayısallaştırma, gerçe
Yönlendiricinin Tanımı

Yönlendiricinin Tanımı

Talebi Informatics, yönlendirici olarak da bilinen, yönlendirici, yönlendirici veya yönlendirici a, bir bilgisayar ağı bağlantı sırasında kullanılan bir donanım cihazı ; OSI Modelinin üçüncü katmanında çalışır . Bu cihazın bize sunduğu ana erdem, veri paketlerinin ağlar arasında tatmin edici bir şekilde yönlendirilmesine ilişkin güvencedir. Ya da başarısız olursa, söz k
İşleyişin Tanımı

İşleyişin Tanımı

Genel anlamda, işlem kelimesi, bir kişinin veya bir makinenin bir görevi, faaliyeti veya işi tatmin edici bir şekilde yerine getirmek için uygun işlevini yerine getirmesini ifade eder. Operasyon temelde bir şeyde, örneğin iş gibi bir alanda gerçekleştirilen veya uygulamaya konulan bir süreçtir, böylece tasarlandığı ve düşündüğü görevleri ve sonra onu kullanan kişiye açar. uygulamaya koymak, işlevsel
ALU'nun tanımı

ALU'nun tanımı

ALU veya aritmetik mantık birimi, iki sayı arasında aritmetik ve mantıksal işlemlere izin veren dijital bir devreden oluşur. ALU İngilizce'den gelir ve Aritmetik Mantık Birimi'nin kısaltmasıdır.İspanyolcada aritmetik mantık birimi, toplama, çıkarma veya NOT ve XOR gibi diğer işlemleri hesaplama becerisine sahip bir tür devre olacaktır. Bir ALU her tür e
Kapalı Devrenin Tanımı

Kapalı Devrenin Tanımı

açık devre bıraktı. Elektron akışlı sağ kapalı devrede. Kapalı bir devremiz var, adından da anlaşılacağı gibi, elektrik akımının dolaştığı metal bir kablo veya elektrik iletkeninden geçen bir yol. Bir devrenin kapalı olduğu gerçeği, akımın veya elektronların devrenin bir tarafından diğerine gittiği anlamına gelir. Başka bir deyişle, elektronlar de
Hesaplamanın Tanımı

Hesaplamanın Tanımı

Bilgi işlem veya bilişim, dijital teknolojik teknikleri ve cihazları inceleyen ve araştıran disiplindir. Hesaplama terimi ilk olarak 1962'de bir mühendis, Philippe Dreyfus tarafından kullanıldı ve "bilgi" ve "otomatik" terimlerinin bir birleşimidir. Terim, bilgi yönetimine giren çeşitli disiplinlere ve teknolojilere atıfta bulunmak için kullanılabilmesine rağmen, bugün çok yaygın olarak bilgisayar veya bilgisayarla eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Bilgi işlem kendi içind
İPhone'un Tanımı

İPhone'un Tanımı

İPhone, Apple şirketinin bir multimedya akıllı telefonu. Apple şirketi tarafından 29 Haziran 2007'de piyasaya sürülen iPhone, multimedya işlevleri, İnternet bağlantısı, çoklu dokunma teknolojisine sahip dokunmatik ekranı ve fiziksel klavyesi olmaması nedeniyle akıllı kabul edilen bir cihazdır. İşlevleri arasın
Microsoft Office'in tanımı

Microsoft Office'in tanımı

Microsoft Office, Microsoft tarafından geliştirilen bir uygulama, sunucu ve hizmet paketidir. Microsoft Office'ten ilk kez, Microsoft'un kurucusu Bill Gates 1988'de Las Vegas'ta COMDEX'te sunduğunda halka açık bir şekilde bahsedildi. Office'in bu ilk sürümü, yıllar içinde haline gelen Microsoft Word, Microsoft Excel ve Microsoft PowerPoint gibi uygulamaları zaten içeriyordu. 1 milyardan
Yazıcının Tanımı

Yazıcının Tanımı

Yazıcı, bilgisayara veya dizüstü bilgisayara bağlanabilen ve ekipmanda depolanan bu belgelerin bir kopyasını veya birkaçını, ister metin ister görüntü olsun, kağıt veya asetatlara yazdırdığı için elde edebileceğiniz çevre birimlerden biridir. mürekkep kartuşları veya lazer teknolojisi kullanarak . Çoğunlukla ve dediğimiz
Düğümün Tanımı

Düğümün Tanımı

Bir düğüm, çeşitli disiplinlerde birbiriyle ilişkili birkaç noktanın birleştiği bir nokta veya boşluktur. Bilimde ve diğer disiplinlerde, bir bağlantının farklı bölümlerinin birbirleriyle iletişim kurmak için buluştuğu gerçek veya soyut noktaya bir düğüm denir. Örneğin, teknolojide bir düğüm, bir ağın aynı özellikleri paylaşan tüm öğelerinin bağlantılı olduğu ve etkileşime girdiği nokta, moment veya uzaydır. Bu öğeler sırayla düğümlerdir ve hiyerarşik b
Araç Çubuğu Tanımı

Araç Çubuğu Tanımı

Xrox Alto, bir araç çubuğuna ve grafik arayüzle çalışmaya ek olarak. Tasarım, çok tipik bir xerox kopyalayıcıdır. Ekran baş aşağı değildir ve belgeleri daha rahat görüntülemek için tasarlanmıştır. Herhangi bir uygulamanın veya programın araç çubuğu, kullandığımız programla birden fazla görevi gerçekleştirmemize olanak tanıyan dikey veya yatay bir düğme görüntüsüdür. Bir programın birkaç görev çubuğu olabilir,
Kablosuz Ağın Tanımı

Kablosuz Ağın Tanımı

Kablosuz ağ, kabloların ortadan kaldırıldığı ve veri aktarımının dalgalar kullanılarak gerçekleştirildiği bir iletişim ağıdır . Bu tanım dahilinde çerçevelenebilecek farklı ağ türleri, İnternetin sağlanması, cep telefonu hizmetlerinin sağlanması veya sadece tamamen kişisel kullanım için kullanılabilen ağlar vardır. Kablosuz ağlar, günümüzde teknoloj
Tıbbi Teknolojinin Tanımı

Tıbbi Teknolojinin Tanımı

Tıbbi teknoloji amaçları sağlık bilimleri tamamlayıcı bilginin bir alandır için gözetim ve hekim gözetiminde araştırma prosedürleri, tanı ve çeşitli hastalıkların tedavisini yürütmek. Tıbbi teknoloji, farklı uzmanlıkları gruplandırır Bakım çalışmaları için destek personeli farklı türden görevleri yerine getirir, böylece aşağıdakiler gibi çeşitli ortamlarda gerçekleştirebilirler: Klinik Labaratuvarı. Klinik laboratuar faaliyetleri, numune alma,
Çizelgenin Tanımı

Çizelgenin Tanımı

Bunu teknoloji dünyasının dışından görenlere göre, programlama disiplini bir şeyi ezoterik, anlaşılmaz tutar, bu, başlatılmamış ucubelerin , ineklerin en büyük üslerinden biridir . Ama tam olarak nelerden oluşur? Bir bilgisayar programı, bir bilgisayar tarafından yürütülecek bir dizi talimattan oluşur. Bu talimatlar, programla
Önleyici Bakımın Tanımı

Önleyici Bakımın Tanımı

Bizi ilgilendiren, ekipmanın çalıştırılması ve bakımına uygulanan bir kavramdır; önleyici bakım ise, gelecekteki sorunları veya herhangi bir ekipman, makine veya cihazda hasar oluşmasını önlemek için gerçekleştirilen eylemlerden oluşur. iş veya evsel amaç. Arıza veya arızayı önlemek için bir makinede yapılan bakım Bakım bize belirtmek için kullanılan bir kelime olan bu etkinliği akla yatkındır için bize bunlardan bazıları ise bir onarım gerçekleştirmek sağlayan, başarısız doğru aynı iş için, diğerleri arasında bir ürün, bir makine, bir bilgisayar, muhafaza, ya da normal çalışmasına geri döneb